Zlepšovanie sa
štvrtok, 11. august 2022

Len keď naplníme požiadavky Fa, dokážeme správne vysielať spravodlivé myšlienky

20.7.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Zvykol som obdivovať praktizujúcu Dafa z našej oblasti, ktorá vždy cítila horúcu a mocnú silu, keď vysielala spravodlivé myšlienky. Sám som ale takýto stav zažíval len málokedy. Keď vysielala spravodlivé myšlienky, nasledovala pokyny uverejnené na webstránke Minghui; hľadala a odstraňovala zlo v ostatných dimenziách vo veľkej miere.

Keď sa vyskytli nejaké miestne problémy, pridala len jednu myšlienku zameranú na ne. Mnohokrát mi pripomenula správny spôsob vysielania spravodlivých myšlienok, no nebral som to vážne. Keď som vysielal spravodlivé myšlienky, často som sa zameral na seba a niektoré problémy v našej oblasti. Preto som nedokázal pocítiť energiu a často som naopak cítil, že mám zahmlenú alebo unavenú myseľ.

Na stránke Minghui je o tejto problematike veľa článkov. Prečítal som si jeden z nich a odrazu som si uvedomil, že som si zabúdal vyčistiť myseľ pred recitovaním veršov, Základy pre vysielanie spravodlivých myšlienok a harmonogram vysielania spravodlivých myšlienok v určený čas po celom svete (2. aktualizácia).

Namiesto toho som pridával mnoho ďalších myšlienok a podvedome som prikladal väčšiu dôležitosť svojmu osobnému pochopeniu než Dafa. To, čo som pridával, bolo v skutočnosti založené na sebeckosti, ako chcieť sa vyhnúť osobnému utrpeniu alebo prenasledovaniu, čo obmedzovalo moje myšlienky a silu.

Teraz som si uvedomil, že iba ak úplne naplníme požiadavky Fa, iba potom dokážeme dobre vysielať spravodlivé myšlienky. Mám nasledovné pochopenia: Po prvé, praktizujúci Dafa nesú misiu odstránenia zla vo veľkej miere a vnímajúce bytosti musia byť zachránené počas nášho rozsiahleho odstraňovania zla. Po druhé, vysielanie spravodlivých myšlienok je založené na altruizme – nie na sebeckosti. Ak sa sústredíme len na miestne problémy a sebaochranu, moc bude slabá. Ak nie sme v núdzovej situácii, mali by sme sa pridať k celému telu praktizujúcich Dafa a len tak môžeme zmobilizovať silnú energiu.

V súčasnosti už dokážem vysielať spravodlivé myšlienky v súlade s požiadavkami, zbavil som sa stavu únavy a cítim silné teplo.

Tiež som si uvedomil, že vysielanie spravodlivých myšlienok je niečo veľmi vážne. Okrem neobvyklých okolností, keď vysielame spravodlivé myšlienky v stanovenom čase, mali by sme sedieť a správne vykonávať polohy rúk. Chrbát a ruky by sme mali držať rovno a ruky by sme mali držať pevne. Spomínam si, že keď som sa o niečo opieral alebo som sedel na pohovke a zároveň som vysielal spravodlivé myšlienky, vždy som sa cítil ospalý a mal som nesústredenú myseľ. Je to rovnaké u praktizujúcich, ktorých poznám. Keď nemáme správne zmýšľanie, nedokážeme správne vysielať spravodlivé myšlienky.

Opustenie pripútaností a túžob, vysielanie spravodlivých myšlienok s jasnou mysľou

Keď som bol ovplyvnený pripútanosťami a cítil som sa ukrivdený, nedokázal som sa upokojiť a sústrediť a nedokázal som dobre vysielať spravodlivé myšlienky. Zistil som tiež, že keď čítam správy alebo počúvam hudbu, nedokážem dobre študovať Fa ani vysielať spravodlivé myšlienky. Keď ma ovplyvňujú rôzne druhy správ, pri vysielaní spravodlivých myšlienok má moja myseľ tendenciu blúdiť.

Vždy som si myslel, že sú to len triviálne veci, no uvedomil som si, že sú to vážne problémy. Začal som to odmietať a pokúšam sa zastaviť tieto zlé zvyky. Namiesto toho, aby som trávil veľa času týmito zbytočnosťami, využívam veľa času na štúdium Fa, učenie sa Fa naspamäť a vysielanie spravodlivých myšlienok. Výsledkom je, že moja myseľ je čoraz jasnejšia a cítim väčšiu túžbu študovať Fa a vysielať spravodlivé myšlienky.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/4/202097.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha