Svedectvá o prenasledovaní

Kontaktná osoba firmy, ktorá spolupracuje s čínskymi väznicami, odhalila kruté zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu

27.7.22 | Od korešpondenta Minghui

(Minghui.org) Čínske väznice sú významne zapojené do otrockej práce. Keď spolupracujú s podnikmi, často potrebujú kontaktnú osobu z podnikov, ktorá im poskytuje technickú a manažérsku podporu. Títo kontaktní pracovníci úzko spolupracujú s väzenskými úradníkmi a väzňami, hoci nie sú súčasťou väzenského systému.

Jeden z nich, Hua (prezývka), má dobré technické zručnosti a skúsenosti s riadením, takže za posledných viac než desať rokov pracoval ako kontaktná osoba pre niekoľko rôznych väzníc. Postupom času sa podelil o niekoľko príbehov o tom, ako to vo väzniciach vyzerá. Po vypuknutí pandémie poskytol podrobnejšie a prekvapujúce informácie o tom, ako sa vo väzeniach zle zaobchádza s praktizujúcimi Falun Gongu.

Kruté a tajné

Reportér: V minulosti ste vždy hovorili o bežných väzňoch a nikdy ste nespomenuli praktizujúcich Falun Gongu vo väzniciach. Prečo chcete otvoriť tému Falun Gongu teraz?

Hua: Musím sa rozhodnúť podľa svojho najlepšieho úsudku, čo povedať a čo nie. Myslím, že hlavným dôvodom je pandémia. Ak mám byť úprimný, bez rady od zadržaného praktizujúceho Falun Gongu by som minulý rok počas pandémie zomrel. Teraz však nemáme čas o tom hovoriť. Chcem však zhrnúť svoje postrehy o prenasledovaní týchto praktizujúcich vo väzniciach.

Reportér: Viem, že ste pracovali ako kontaktná osoba v niekoľkých väzniciach počas viac než desiatich rokov. Museli ste toho veľa vidieť.

Hua: Áno. Zdá sa mi, že to môžem rozdeliť do dvoch fáz: V rokoch 2000 až 2010 bolo zlé zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu od Čínskej komunistickej strany (ČKS) vo väzení ohavné. Neskôr, najmä od roku 2012, zlé zaobchádzanie pokračuje, teraz sa ale odohráva viac v tajnosti.

Reportér: Jeden praktizujúci po prepustení z väzenia vytvoril obrázky, ktoré ilustrovali ako zle sa s praktizujúcimi vo väzení zaobchádza. Správa Focus Report v televízii CCTV ale tvrdila, že obrázky sú falošné. Niektorí ľudia však obrázkom aj tak veria, pretože vedia, že ČKS a CCTV vždy klamú.

Hua: Ľudia si možno neuvedomujú, aká je ČKS zlá a zákerná. Keď najprv otvorene prenasledovala praktizujúcich, volala po „diktatúre proletariátu“, pričom tvrdila, že to robí preto, aby ľudí varovala. Obrázky, ktoré sa spomínali vo Focus Report, hovorili o skutočných príbehoch a ČKS o tom prinášala správy, aby zastrašila širokú verejnosť – ako pripomienku, že toto sa stane, keď nebudete počúvať stranu. Ak čitatelia spochybnili obrázky, ČKS dosiahla svoj cieľ dezinformovať ich, a ak čitatelia obrázkom uverili, ČKS ich úspešne zastrašila.

Reportér: Súhlasím, že v tom čase sa ľudia vo vnútri aj mimo väznice dozvedeli, čo sa deje. Ako je to teraz?

Hua: Prenasledovanie je stále nemilosrdné, ale stalo sa utajovanejším. Tu je príklad. Približne pred piatimi rokmi bol praktizujúci Lei (prezývka) mučený takmer desiatimi spoluväzňami, ktorí ho nútili sedieť bez pohybu 15 dní a nocí bez zavretia očí. Bolo to strašné, no Lei sa nevzdal. Tí väzni, ktorí ho mučili, ma dobre poznali a rátali so mnou, že im zvonku prinesiem veci ako cigarety, víno, hotovosť, mobilné telefóny atď. Takže mi o tom povedali. Počas tých 15 dní bol Lei držaný v sklade strojárskej dielne, takže bežní väzni si neuvedomili, čo sa deje a mohli si myslieť, že ide o zintenzívnené zadržiavanie. V noci ho dali do miestnosti s televíziou. Keď vyhnali ostatných väzňov, prinútili Leia sedieť rovno a celú noc sa nepohnúť, ani nezavrieť oči.

Reportér: Nemohol zavrieť oči 15 dní?

Hua: Nie, nemohol. Ak ich zavrel, udreli ho po tvári alebo po hlave. Existujú aj iné druhy mučenia. Ako niekto zvonku som sa kvôli tomu cítil zle. Niekedy som chodil po strojárskej dielni a pozeral som sa na väzňov, ktorí tam pracovali, a premýšľal som, že v budúcnosti budú svedkami. Raz som sa o tom rozprával s Bai, dobrým priateľom Lei.

„Vieš, že to, čo Lei prežil, bolo ako byť v pekle,“ pošepkal som mu, keď mal raz krátku prestávku a v pozadí hučali stroje. Myslel som si, že Bai bude so mnou súhlasiť, aká je ČKS hrozná. Na moje prekvapenie sa však na mňa pozrel s neprítomným výrazom a opýtal sa: „Čo sa stalo?“ Ohromilo ma to a odpovedal som: „Lei nemal dovolené spať 15 dní. Nevieš, že ho takmer priviedli k šialenstvu?“ „Nie, neviem,“ úprimne odpovedal Bai. „Nikto mi o tom nepovedal. Každý večer som po pozeraní televízie a nástupe šiel spať. Každé ráno sme sa zišli v strojárni, aby sme sa ponáhľali a dokončili svoju kvótu. Naozaj o tom nič neviem.“

Reportér: Chápem. Mohli praktizujúci zadržaní v tej istej cele vedieť, čo sa deje?

Hua: Už nie. Spočiatku boli praktizujúci držaní pohromade a boli dobre informovaní. Neskôr dostali väzenskí úradníci veľa listov a tiež im veľa praktizujúcich telefonovalo (aj zo zahraničia), takže sa snažia praktizujúcich čo najviac oddeliť – žiadni praktizujúci nie sú zadržiavaní v tej istej cele – a zakazujú im vzájomne sa rozprávať.

Reportér: Niet divu, že ľudia si sotva uvedomujú, ako sa s praktizujúcimi stále zle zaobchádza.

Hua: Pravda. ČKS sa snaží udržať to v tajnosti. Preto odporúčam, aby o tom praktizujúci hovorili a dali o tom vedieť ostatným ľuďom. V opačnom prípade o tom nikto nebude vedieť. Nie je to niečo politické. Ľudia v Číne aj vo zvyšku sveta majú právo vedieť, čo sa deje.

Väzenie vo väzení

Reportér: Povedali ste, že praktizujúci sú oddelení a izolovaní, ako je to len možné. Je to tak len v jednom väzení?

Hua: Nie. Všetky väznice, v ktorých som bol, to robia takto.

Reportér: Je to drahšie ako ich držať spolu.

Hua: Správne, pretože ČKS sa viac zameriava na dosiahnutie svojho cieľa, ako na šetrenie peňazí. Keďže som toho svedkom už takmer 20 rokov, zistil som, že cieľom ČKS nie je nevyhnutne fyzické zničenie praktizujúcich Falun Gongu. Skôr chce zničiť ich ducha – za každú cenu. Ak sa nad tým zamyslíte, okrem väzníc je v Číne mnoho zariadení, kde sú praktizujúci zadržiavaní. Koľko peňazí sa minulo na toto prenasledovanie počas posledných 20 rokov? Ak by sa to niekedy zverejnilo, otvorilo by to ľuďom oči. A stále sa to deje!

Reportér: Propaganda ČKS tvrdí, že s väzňami sa dobre zaobchádza – môžu si vo voľnom čase čítať a venovať sa svojim koníčkom. Je to pravda?

Hua: Vôbec nie. Ak by to tak bolo, potom by sa to nevolalo väzenie ale charitatívny dom. V skutočnosti pre bežných väzňov „čítanie“ znamená, že sú nútení čítať propagandu ČKS, zatiaľ čo „koníčky“ znamenajú nútené práce. Pre praktizujúcich „čítanie“ znamená vymývanie mozgov. Ale samotné vymývanie mozgov je odsúdené na neúspech – praktizujúci boli zadržaní za praktizovanie Falun Gongu. Ako ich môžete uväzniť a zároveň im povedať, aby sa vzdali svojej viery? Navyše, zadržaní praktizujúci sú vo všeobecnosti vzdelanejší ako väzenskí úradníci.

Reportér: Ako to teda riešia úradníci?

Hua: Tu prichádza na rad „väzenie vo väzení“. Väzni, ktorí sa bijú alebo užívajú drogy, sú umiestnení na samotku, niekedy na dva týždne a niekedy na mesiace. Keď sa však s praktizujúcimi zle zaobchádza, často to trvá najmenej mesiac. Neexistuje žiaden legitímny dôvod, aby boli praktizujúci držaní na samotke. Okrem toho, počet zadržaných praktizujúcich prevyšuje dostupné priestory na samotkách. V dôsledku toho väznice prišli s týmto nevysloveným pravidlom „väzenia vo väzení“.

Reportér: Ako to funguje? Je to malá miestnosť ako samotka?

Hua: Existujú všetky druhy. Môže to byť časť cely, kde je časť miestnosti oddelená závesom. Ľudia vedia, že táto časť bola vytvorená na zlé zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu. Cez deň by to mohol byť jeden roh strojárskej dielne alebo časť skladu.

Príležitostne si úradníci vyberú voľné miesto pred strojárenskou dielňou a nariadia väzňom, aby na ploche asi dvoch metrov štvorcových naukladali kartónové škatule s výrobkami okolo praktizujúceho. Jednému alebo niekoľkým väzňom je pridelené, aby celý čas sledovali praktizujúceho či praktizujúcu a zapisovali každý ich pohyb. Môže to trvať mesiac alebo aj rok. Keď sa to skončí a škatule sa odstránia, neostane nič, čo by bolo možné vidieť.

Reportér: Pamätám si, že počas kultúrnej revolúcie boli intelektuáli niekedy držaní v kravínoch. Zdá sa, že toto je podobné.

Hua: Súhlasím. Niektorí väzni sú si toho vedomí. Keď príde čas, pravdepodobne vystúpia a budú svedčiť.

Hierarchická sieť

Reportér: Tieto druhy mučenia, ako napríklad väzenie vo väzení, vykonávajú bežní väzni?

Hua: Vykonávajú ich bežní väzni, no úradníci vydávajú príkazy.

Reportér: Ponúkajú väzňom nejakú motiváciu?

Hua: Väčšinou zníženie ich väzenského trestu. Jeden „administratívny“ väzeň bol odsúdený na desať rokov. Tým, že pomáhal pri prenasledovaní Falun Gongu, boli tomuto väzňovi z tohto trestu odobraté štyri roky.

Reportér: Už som počul o „administratívnych“ väzňoch. Sú nadradení iným väzňom?

Hua: Áno. Na získanie týchto pozícií musia väzni dávať úplatky. V minulosti bolo kupovanie týchto pozícií dosť nápadné. Neskôr sa to stalo utajenejším. Napríklad, keď je vedúci oddelenia sám v kancelárii, môže ho väzeň požiadať, či by mu mohol odovzdať list, potom mu dá obálku s peniazmi. Vzhľadom na nedávne protikorupčné kampane je to teraz riskantné. Prípadne môže väzeň požiadať o telefónne číslo vedúceho oddelenia, aby ho jeho rodina mohla podplatiť mimo práce. Lenže ak väzeň nepozná vedúceho dosť dobre, musí ísť cez sprostredkovateľa, ktorého samozrejme treba podplatiť, aby sa to podarilo.

Reportér: Len vedúci oddelení sú podplácaní?

Hua: Nie. Všetci úradníci a dozorcovia sú otvorení úplatkom výmenou za protislužby. Je to verejné tajomstvo. Je nepredstaviteľné, že títo skorumpovaní úradníci môžu „vzdelávať“ praktizujúcich Falun Gongu, ktorí nasledujú princípy Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti, ako ČKS vyhlasuje. V skutočnosti to ČKS vie. Takže papierové cvičenie vymývania mozgov je zvyčajne veľmi krátke, kým ho nahradí „jemné“ mučenie.

Reportér: Čo to je?

Hua: Zlé zaobchádzanie s praktizujúcimi Falun Gongu vo väzení sa šíri na štyroch úrovniach: v tíme, na oddelení, v kancelárii pre vzdelávanie a u riaditeľa väznice. Naproti tomu zlé zaobchádzanie s bežnými väzňami sa začína a končí v tíme a nikdy neprekročí úroveň oddelenia.

Prečo sú potrebné štyri úrovne hierarchie pri jednaní so zadržanými praktizujúcimi Falun Gongu? Každá úroveň má odlišnú autoritu a moc, lenže ich cieľ je rovnaký – tlačiť na praktizujúcich, aby sa vzdali svojej viery výmenou za vyššie odmeny a politické zisky. Týka sa to najmä riaditeľa a zamestnancov úradu pre vzdelávanie – sedia v tichých a slušných kanceláriách, ale riadia zlomyseľné činy, ktoré obete dostávajú do pekla.

Reportér: Koľko administratívnych pozícií majú pre väzňov?

Hua: Zvyčajne ich je osem na oddelenie, vrátane kontrolóra výrobnej linky, správcu surovín, inšpektora kvality, propagandistu (má na starosti „učebné“ materiály / materiály na vymývanie mozgov), zdravotníka (v prípade zdravotných problémov), koordinátora boja proti nepokojom, upratovača a dozorcu (sleduje, kto prichádza a odchádza z vchodu do ubytovne).

Všetci títo administratívni väzni sa tiež aktívne podieľajú na prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu. Spoločne s ostatnými spoluväzňami, dozorcami a úradníkmi na všetkých úrovniach vytvárajú zlú sieť, ktorá odhaľuje to najhoršie z ľudstva voči nevinným praktizujúcim v dnešnej Číne.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/12/202216.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha