Zlepšovanie sa
štvrtok, 11. august 2022

Po 14 rokoch som skutočne pochopil, čo znamená čítať Fa viac

30.7.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Prvýkrát som čítal Čuan Falun počas letných prázdnin v roku 2008 a odvtedy v tom pokračujem. Počas väčšej časti tých 14 rokov som však nepociťoval veľké zlepšenie. Až v posledných rokoch, a najmä v posledných dňoch, som skutočne pochopil význam slov „čítať Fa viac“ a ich dôležitosť.

Majster povedal:

„... pokiaľ čítate Dafa, meníte sa, pokiaľ čítate Dafa, stúpate.“ („Rozplynúť sa vo Fa“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok)

Predtým som to jednoducho chápal tak, že ak budem viac čítať Fa, budem sa rýchlejšie zlepšovať. Takže som čítal Čuan Falun s veľkým úsilím. Najprv som si dal záväzok, že každý deň prečítam určitý počet strán. Neskôr som si sľúbil, že za určité obdobie prečítam celú knihu určitý počet krát.

Keď som začal čítať Fa po stodesiaty raz, cítil som, že som sa stále veľmi nezlepšil. Hoci som nikdy nezakolísal vo svojej viere vo Falun Dafa, občas som pochyboval, že keď budem čítať Fa viac, zlepším sa rýchlejšie.

Môj starý otec začal čítať Čuan Falun niekoľko rokov predo mnou. Nerozumel však ani významu slov, ktoré čítal, ani nehovoriac o pochopení princípov Fa. Stále neporozumel kultivácii v období nápravy Fa a nechápal význam robenia troch vecí. Keď som matke a tete povedal o Falun Dafa, tiež začali praktizovať. Hoci často čítali knihy Dafa, stále si nedokázali zvýšiť svoju úroveň.

Pevne a úprimne verím, že Dafa je spravodlivý, ale nevedel som, čo robí naša rodina nesprávne. Keď náš súcitný Majster videl, že to nedokážem pochopiť, ukázal mi odpoveď: „Čím viac je ním vaša myseľ naplnená, tým skôr sa zmeníte.“ („Rozplynúť sa vo Fa“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok)

Ak sa chcete rýchlo zlepšiť tým, že budete viac čítať Fa, Fa musí vstúpiť do vašej mysle. Inými slovami, človek musí Fa vložiť do hlavného vedomia. Potom som si uvedomil, že hoci som čítal Fa 14 rokov, väčšinu času, keď som ho čítal, som myslel na niečo iné. Venoval som pozornosť len tomu, koľkokrát som knihu prečítal, a nevenoval som skutočnú pozornosť štúdiu Fa s úprimnou a sústredenou mysľou. Pochopil som, že to, že som knihu čítal mnohokrát, nemusí nevyhnutne znamenať, že som vložil Fa do svojej mysle.

Ak sa chce pravý praktizujúci celým srdcom prispôsobiť Dafa a úplne prijať učenie v Čuan Falune, mal by úprimne študovať Fa so sústredenou mysľou a pevne ho vložiť do svojej mysle.

Moji príbuzní sa nedokázali vzdať svojich základných pripútaností. Hoci čítali knihy Dafa, nepochopili učenie a úplne ho neprijali a nemali túžbu úplne sa prispôsobiť Dafa.

Staré sily zariadili, aby sa medzi praktizujúcich Dafa zamiešalo mnoho ľudí. Títo ľudia sa nemôžu skutočne kultivovať a ovplyvňujú ostatných praktizujúcich. Je ťažké ich rozpoznať a oni sami nemusia vedieť, aké úlohy zohrávali. Iba praktizujúci, ktorí sa skutočne kultivujú a dobre študujú Fa, ich rozpoznajú a nenechajú sa nimi ovplyvniť.

Neviem, akú úlohu som mal mať ja, ale úprimne sa chcem kultivovať v Dafa a s pevným odhodlaním odmietam usporiadania starých síl. Ruším všetky dohody, ktoré som mohol uzavrieť so starými silami, a som odhodlaný bezpodmienečne nasledovať Majstra.

Mnohí ľudia ako ja, čo majú vyššie vzdelanie, majú tendenciu prijať moderné predstavy, ktoré nám môžu brániť v skutočnom pochopení Fa. Aby sme pochopili Majstrovo učenie, mali by sme pri čítaní Fa venovať pozornosť „učeniu“. Inými slovami, musíme Fa vkladať do svojej mysle, a nie len počítať, koľkokrát sme čítali knihy.

Ľudia s „vyšším vzdelaním“ majú zvyčajne relatívne dobrú pamäť. Keď som čítal nejakú vetu v Čuan Falune, mnohokrát mi v hlave naskočila nasledujúca veta a mal som tendenciu čítať rýchlo, aj keď som to nechcel. Aby som to prekonal, začal som počúvať zvukové nahrávky učenia Fa. Vyhovovalo mi to, pretože Majstrove slová majú rovnakú rýchlosť. Nemusí to však nevyhnutne fungovať u iných.

Vyššie uvedené sú niektoré z odbočení, ktoré som spravil na svojej ceste kultivácie. Hoci som Fa čítal 14 rokov, mal som pocit, že som si Fa väčšinou nevtláčal do mysle. Teraz chápem, že „čítať Fa viac“ znamená študovať Fa a viac si ho vložiť do svojej mysle. Rozumiem aj tomu, aké je to dôležité.

Dúfam, že moje pochopenie môže pomôcť iným praktizujúcim v podobných situáciách.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202158.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha