Zlepšovanie sa
štvrtok, 11. august 2022

Vážme si ľudské telo učeníka Dafa

1.8.22 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Nedávno niekoľko miestnych praktizujúcich zomrelo. Boli medzi nimi starí aj mladí. 

V čase, keď je potrebných čo najviac učeníkov Dafa pre záchranu vnímajúcich bytostí, je poľutovaniahodné, že títo praktizujúci odišli skôr.

Príčiny úmrtí praktizujúcich sú veľmi komplikované. Jedna z vecí, ktorú som spozoroval u praktizujúcich, ktorí zomreli, bola, že si neuvedomovali vzácnosť ľudských tiel učeníkov Dafa. Rád by som sa podelil o niektoré svoje pochopenia tejto záležitosti.

Niektorí zo zosnulých spolupraktizujúcich už boli v pokročilom veku. Uznali myšlienku, že môžu zomrieť v starobe. Nepochopili pritom však, že životnú cestu učeníka Dafa už preusporiadal Majster.

Niektorí starší praktizujúci sa už v predstihu pripravili na svoju „prípadnú smrť“, napríklad zariadili si pohreb a vybrali si miesto pre hrob. Niektorí sa držali týchto predstáv a neúmyselne tak uznali usporiadania starých síl, pričom sa považovali za bežných starých ľudí.

Niektorí ďalší zosnulí praktizujúci boli dlho uväznení v chorobovej karme. Nechceli už znášať bolesť života a mysleli si, že ich čaká dovŕšenie, či už odídu skôr alebo neskôr. Chápem to tak, že staré sily následne využili ich nesprávne myšlienky.

Niektorí dokonca nemali vážnu chorobu, no prostredníctvom rôznych vízií a podobne dostávali takzvané odkazy z iných dimenzií, že v určitom čase odídu. Začali sa teda pripravovať na svoju smrť a v danom čase naozaj zomreli. Našli sa vtedy aj praktizujúci, ktorí si mysleli, že títo zosnulí mali nadprirodzenú moc a vedeli predpovedať svoju smrť ako mnísi v dávnych dobách, ktorí dávali ostatným vedieť, kedy dosiahnu nirvánu.

Vieme, že smrť človeka je spôsobená tým, že hlavná duša opustí telo a už sa nevráti. Duša  nepraktizujúceho je odvedená bytosťami, ktoré sú za tieto veci špecificky zodpovedné. V živote bežných ľudí nemožno zmeniť to, čo by sa malo stať, najmä pokiaľ ide o veci, ako je život a smrť.

Učeníci Dafa sú však rozdielni, pretože pomáhajú Majstrovi pri náprave Fa. Všetko, čo robia, by malo byť založené na požiadavkách záchrany vnímajúcich bytostí. Pôvodné osudy praktizujúcich sa zmenili, keď sa rozhodli pre kultiváciu. Majster pre nás všetko vyvažuje a vyrovnáva. Náš obnovený život by mal byť zasvätený výlučne plneniu našich sľubov a vykonávaniu nášho posvätného poslania zachraňovať všetky bytosti.

Čítal som na Minghui zdieľanie praktizujúceho, ktorého rodina vyhľadala niekoho, kto by mohol tomuto praktizujúcemu vyveštiť budúcnosť. Veštec povedal, že spomínaný praktizujúci mal umrieť už pred viac než desiatimi rokmi. Realitou však je, že tento praktizujúci je stále živý a zdravý.

Vyskytli sa aj prípady, keď boli niektorí praktizujúci už na pokraji smrti, no ich hlavná duša sa vrátila do tela hneď, ako si pomysleli na svoje poslanie pri záchrane bytostí a požiadali Majstra o pomoc.

Na učeníkov Dafa neustále dohliada Majster. Mnohí z nás budú tiež pomáhať Majstrovi pri náprave Fa ľudského sveta. Pokiaľ budeme mať na pamäti naše poslanie a zodpovednosť, žiadne bytosti sa nás neodvážia odviesť bez nášho súhlasu.

Takže keď sa objavia nevhodné myšlienky na predčasnú smrť, mali by sme byť na pozore a merať ich pomocou Fa. Majster vo Fa mnohokrát spomenul, že nechce, aby ktokoľvek z jeho učeníkov odišiel z tohto sveta predčasne. Mali by sme negovať všetky myšlienky, odkazy, či predstavy, ktoré nie sú v súlade s Fa. Ak ich človek neodstráni a namiesto toho ich uzná, je možné, že si tak prinesie zbytočnú bolesť a stratu.

Tiež si myslím, že je dobré si ujasniť, že bez ohľadu na to, aké zlé je podľa nás ľudské telo, musíme si ho vážiť. Nie preto, že by sme sa báli smrti, alebo by sme ho chceli využiť na to, aby sme si užili slávu a bohatstvo v ľudskom svete. Ide o to, že vďaka tomuto ľudskému telu sa môžeme kultivovať a robiť tri veci v tomto svete. Ľudské telo je ako plavidlo na dokončenie našej misie pri potvrdzovaní Fa a záchrane ľudí.

Dafa kultivuje našu myseľ aj telo, na rozdiel od mnohých kultivačných metód v minulosti. Tie kultivovali pomocnú dušu a ľudské telo považovali iba za nástroj dočasného použitia. Na ľudské telo sa pozerali ako na „smradľavé vrece z kože“. Považovali ho za špinavé a odhodili ho ihneď, ako to šlo.

Majster v učení Fa povedal:

„V našom Falun Dafa chceme oboje, pôvodné telo aj nesmrteľné dieťa; medzi týmito dvoma sú rozdiely.“ (Piata lekcia, Čuan Falun)

Ak boli bunky nášho ľudského tela počas našej kultivácie úplne nahradené vysokoenergetickou hmotou, môžeme ho nazývať „smradľavým vrecom z kože“? Nemali by sme sa nechať ovplyvňovať predstavami a kultivačnými metódami z minulosti.

Majster nám povedal, že keď niektorí učeníci Dafa v budúcnosti dosiahnu dovŕšenie, nemusia si so sebou vziať svoje telá. O tomto ale nemôžeme rozhodovať my sami a nikto z nás nepozná svoju situáciu, až kým nedosiahne dovŕšenie. Bez ohľadu na to, čo sa stane, nemali by sme robiť pre seba usporiadania, ani nehovoriac o tom, že by sme nemali uznávať usporiadania od starých síl, aby učeníci Dafa odišli skôr. Majster má pre nás to najlepšie usporiadanie.

Myslím si, že ak dokážeme pochopiť vzácnosť nášho ľudského tela na základe Fa, nebudeme venovať pozornosť myšlienkam, ktoré nás nútia sa ho poľahky vzdať. Prinajmenšom nebudeme ľahko zneužiteľní zlom.

Musíme si posilniť hlavné vedomie, aby sme mohli toto svoje ľudské telo ovládať a vážiť si ho. Využime ho dobre a naplňme náš historický sľub.

Musíme prejsť cestou, ktorú pre nás pripravil Majster a nesmieme žiadať o žiadne iné usporiadanie, ani ho nemôžeme uznať. Aby sme to dosiahli, musíme dobre študovať Fa a skutočne sa mu prispôsobiť.

 

Toto je iba moje osobné pochopenie. Prosím, láskavo poukážte na čokoľvek nevhodné.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/19/202325.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha