Zlepšovanie sa
nedeľa, 25. september 2022

Pri čítaní článku sa zázračne objavila lupa

9.8.22 | Od Yuanxing, praktizujúcej Falun Dafa z provincie Jiangsu, Čína

(Minghui.org) Konečne som pochopila, čo to znamená zbaviť sa sentimentality pri pomáhaní iným praktizujúcim. Pomohol mi zážitok so staršou praktizujúcou, ktorú po prepustení z dlhoročného väzenia trápila silná chorobová karma. Bola ochrnutá a nemohla hovoriť. Keď som videla, že žije v schátranom dome a musí sa spoliehať na opatrovateľov, nedokázala som zadržať slzy.

Niekoľko týždňov som sa nedokázala zbaviť sentimentu. Vyvinula som si silnú pripútanosť k úsiliu a dúfala som, že jej hneď pomôžem získať späť schopnosť hovoriť a pohybovať sa.

Keď som študovala Fa, Majster Li mi dal mnoho náznakov, že moje zmýšľanie nie je správne, ale nevzala som si ich k srdcu. Chcela som len, aby sa zdravie tejto praktizujúcej zlepšilo!

Môj zámer pomôcť jej sa zdal byť na prvý pohľad správny. Bol však vedený ľudskými predstavami. Moja sentimentalita narástla natoľko, že som sa rozplakala vždy, keď som na webovej stránke Minghui čítala správy o prebiehajúcom prenasledovaní.

Nemohla som sa na nič sústrediť, pretože som myslela len na situáciu tejto praktizujúcej. Nechápala som, prečo je v takej situácii, najmä keď sa dostala tak ďaleko bez toho, aby sa zriekla svojej viery v Dafa.

Nová perspektíva

Zrazu sa pred článkom, ktorý som čítala, objavila veľká lupa. Bola som ohromená a okamžite som si uvedomila, že som tento problém prehnane zveličila. Ale čo presne som zveličovala? Článok, ktorý som práve čítala, bol o skupine prenasledovaných praktizujúcich.

Pochopila som, že som zveličovala prenasledovanie. Bola som zaseknutá v pasci sentimentality? Bolo cieľom tejto správy, aby som sa cítila smutne? Správala som sa ako praktizujúca, keď som takto plakala? Mohlo to zmierniť súženie praktizujúcich?

Uvedomila som si, že som sa oddávala sentimentalite. Ak by sa takto správalo veľa praktizujúcich, mohli by vytvoriť negatívne energetické pole, ktoré by mohlo spôsobiť ďalšie trápenia pre našu skupinu.

Majster povedal:

„Tí, čo tvrdia, že veľmi múdri sú,

vo všehomíre, v citoch tancujú.“ („Pohľad späť“, Hong Yin)

Keby som sa oddávala sentimentalite, nebola by som schopná pomôcť praktizujúcim a pravdepodobne by som ochabla vo svojej viere v Dafa.

Sentimentalita pramení zo sebectva. Ako by som mohla pomocou emócií pomáhať druhým zlepšovať sa z hľadiska Fa? Iba sila pravého súcitu môže praktizujúcim pomôcť vrátiť sa k usilovnej kultivácii a prekonať ťažkosti.

Je nebezpečné pozerať sa na prenasledovanie rovnakým spôsobom ako bežní ľudia, pretože pre nás bude ťažké zniesť tie krutosti. Táto staršia praktizujúca nemohla vnímať silu Fa, keď som bola uväznená v negatívnych myšlienkach. V skutočnosti by moje ľudské predstavy len znížili jej spravodlivé myšlienky a sťažili by jej prelomenie ilúzie.

Praví praktizujúci majú spravodlivé energetické pole, ktoré dokáže napraviť nesprávne stavy. Pomôcť rozložiť prenasledovanie môžeme len tým, že budeme dobre študovať Fa a mať spravodlivé myšlienky. Iba pevnou vierou v Majstra a Fa môžeme pomôcť iným praktizujúcim posilniť ich spravodlivé myšlienky.

Ak majú praktizujúci negatívne myšlienky, staré sily využijú túto medzeru a zhoršia situáciu, spravia veci zmätenejšími a ťažšie prijateľnými.

Ako by bolo možné, že by Majster usporiadal, aby praktizujúci bol ochrnutý a nemohol hovoriť v tejto kritickej chvíli, keď musíme zachraňovať ľudí? Išlo o otázku mojej kultivácie, aby som pochopila, ako sa pozerať na jej situáciu.

Keď som si to uvedomila, upokojila som sa. Potom som pomaly odstránila svoje bežné predstavy a dokázala som sa sústrediť na štúdium Fa. Necítila som sa už smutná. Všetko to súviselo s mojím xinxingom!

Majster povedal:

„Môžem vám povedať, že ak človek nemá tak veľa karmy, určite nebude mať také tvrdé utrpenia.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Západnom USA“, Učiteľ vedie loď)

„Veci človeka vedľa vás sú vašimi vecami a vaše veci sú jeho vecami. Nehovoríme o „jednote“, o akej hovoria svetskí ľudia, ktorá je násilnou, povrchnou vecou. Ste praktizujúci a vaše sféry sú vyššie.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone, D. C.“, Vyučovanie Fa na konferenciách - II. časť)

Sme jedno telo, takže jej útrapy sa prejavili ako skúška, ktorou som mala prejsť. Začala som meniť svoj spôsob myslenia. Starala som sa o jej každodenné potreby, ale tiež som ju začala podporovať z hľadiska kultivácie.

Čítala som jej týždenník Minghui, aby mohla dobehnúť stav nápravy Fa. Ešte dôležitejšie bolo, že som jej povedala, že študovanie Fa je kľúčom k zlepšeniu xinxingu a zastaveniu prenasledovania. Uviedla som príklad, ako sa pred 20 rokmi praktizujúci v Changchune začali učiť Fa naspamäť. Pomohla som jej teda vytvoriť si zvyk učenia sa Fa naspamäť. Tiež som jej pripomenula dôležitosť vysielania spravodlivých myšlienok.

Jej spravodlivé myšlienky boli čoraz silnejšie. Hoci sa ešte neuzdravila a nemohla robiť cvičenia, študovala Fa a začala sa pozerať dovnútra.

Majster pretrpel nespočetné ťažkosti, aby nás zachránil, ale nič o tom nepovedal, ani si to nevzal k srdcu. Ani my by sme si nemali brať naše ťažkosti k srdcu. Nezveličujte ťažkosti praktizujúcich; vytvára to len ďalšie prekážky.

Nedokázala som rozpoznať svoje vlastné meno

Kvôli pripútanosti k strachu som neobjasňovala ľuďom pravdu osobne. Keďže som to nedokázala prekonať, vždy som sa hanbila za to, že ma Majster zachránil.

Raz som mala dobrú príležitosť povedať svojej nadriadenej pravdu o prenasledovaní. Nedokázala som však otvoriť ústa, pretože som sa bála, že ma nahlásia na polícii. Nemala som sebadôveru a mala som pocit, že nemám dosť času na to, aby som sa dostala k podstate veci.

Keď som na to pomyslela, bola som frustrovaná. Bez rozmýšľania som potom napísala svoje meno na kus papiera. Zrazu sa mi zazdalo, že moje meno vyzerá veľmi zvláštne. Hoci som vedela, ako sa vyslovuje, nevedela som, čie je to meno.

Vtedy som si uvedomila, že Majster videl moju pripútanosť k strachu. Použil to na to, aby som pochopila, že to nie je moje pravé ja, kto sa bojí. Ako som mohla prijať falošné ja za svoje pravé ja? Ako som mohla dovoliť, aby ma falošné ja ovládalo?

Rýchlo som napravila svoj stav. Moje pravé ja dalo sľub, že bude zachraňovať ľudí, takže som si povedala, že sa nemám báť. Našla som ďalšiu príležitosť porozprávať sa s nadriadenou. Najprv som jej povedala, že si vážim jej náročnú prácu. Poďakovala som jej aj za jej láskavosť, keď ma ochránila pred prenasledovaním. Potom som jej povedala, prečo sú praktizujúci pevní vo svojej viere, a vysvetlila som jej skutočnú povahu Čínskej komunistickej strany (ČKS).

Nakoniec povedala, že s praktizujúcimi by sa malo zaobchádzať so súcitom. Bola som šťastná, že už nemá nesprávne pochopenie ohľadom Dafa.

Ďakujem za Majstrove náznaky. Majster nechce, aby niekto zostal pozadu. Mali by sme byť v kultivácii usilovní.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202301.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha