Zlepšovanie sa
piatok, 07. október 2022

Opustenie kultúry ČKS

7.9.22 | Od praktizujúceho v Číne

(Minghui.org) Nedávno som si pri čítaní článku na Minghui o kultúre Čínskej komunistickej strany (ČKS) uvedomil, že aj ja mám v sebe veľa kultúry ČKS. Rozhodol som sa tento problém napraviť.

Rádio Minghui má špeciálnu sériu 16 článkov v čínštine, ktoré sa venujú kultúre ČKS. Niektoré z nich som si v minulosti už vypočul a rozhodol som sa, že si ich vypočujem ešte raz. Ukázalo sa, že mi boli veľkou pomocou.

Očistný proces

Po opätovnom vypočutí celej série som sa cítil, akoby som si dal studenú sprchu v horúci deň – cítil som sa osviežený a čistý.

Keď som sa obzrel späť, vedel som, že niektoré moje pripútanosti boli odstránené od koreňa, napríklad súťaživosť, odpor, podráždenosť, hnev a nečestnosť. Niektoré iné degenerované látky stále ostávali; napríklad nedôvera, lajdáctvo, sebectvo, ľstivosť, márnivosť a arogancia.

Ako nahromadené odpadky alebo prach sa tieto negatívne predstavy skrývali v kúte. Som rád, že som využil túto príležitosť, aby som veci upratal a odstránil tento odpad.

Nezachádzať do extrémov

Zistil som, že rôzne pripútanosti vo mne úzko súvisia s kultúrou ČKS. Ako praktizujúci musíme očisťovať naše myšlienky, kultúra strany však spôsobuje, že sa naše myšlienky odkláňajú. Preto je pre nás čínskych praktizujúcich obzvlášť dôležité čítať Deväť komentárov ku komunistickej strane (Deväť komentárov).

Praktizujúci Dafa by sa mal napríklad pozerať do svojho vnútra, aby sa neustále zlepšoval, znášal ťažkosti a zostal usilovný. Ak však túto myšlienku interpretujeme v rámci kultúry ČKS, veci nejdú dobre. Hoci sa praktizujúci usiluje opustiť ľudské predstavy, kultúra strany môže tieto myšlienky deformovať, takže sa praktizujúci nakoniec iba presunie z jedného extrému do druhého. Inými slovami, je to len posun od jednej pripútanosti k druhej, namiesto toho, aby skutočne urobil pokrok na základe Dafa.

Chápem to tak, že keďže staré sily použili ČKS na prenasledovanie Dafa, my ako praktizujúci sa musíme, okrem našich ľudských predstáv, zbaviť aj všetkých aspektov straníckej kultúry, aby sme sa dokázali skutočne postaviť proti prenasledovaniu.

Môže sa to zdať zložité, no z iného uhla pohľadu je to len súčasť našej kultivácie. Všetko, čo musíme urobiť, je dobre kráčať po našej ceste pod vedením Dafa.

Sila Dafa

Vzhľadom na prebiehajúce prenasledovanie v Číne som sa pri prvom čítaní Deviatich komentárov bál; bol som však aj zvedavý a trochu vzrušený. Nebol som si istý, či ide o politiku alebo nie.

Neskôr som nadobudol hlbšie pochopenie a dokázal som Deväť komentárov vyrábať a šíriť. Robil som to však perfekcionisticky, akoby som dokončoval nejakú úlohu. Nerobil som to z vlastného srdca.

Keď som tentoraz čítal Deväť komentárov znova, bolo to celkom iné. V skutočnosti tam bol obsah, ktorý sa mi zdal nový. A dokázal som Deväť komentárov pochopiť na základe princípov Dafa.

Napríklad, keď som v minulosti čítal o kanibalizme ČKS, mal som pocit, že je to nechutné a často som tieto časti preskočil. Ale v skutočnosti Majster v Čuan Falune hovoril o asuroch, čo je podobná situácia. Keď som takto premýšľal, ďalej som si uvedomil dôležitosť očistenia týchto prvkov v našich myšlienkach.

Majster povedal,

„Takže som vedel, že keď vyjde Deväť Komentárov, hneď ako sa ukáže opravdivý obraz ľuďom vo svete a čínskym ľuďom, zlá ČKS sa iste rozpadne. Nakoniec, funguje tu moc Budhovho Zákona.“

„Otázka: Niektorí praktizujúci hovoria, že „Deväť komentárov“ má silu Fa. Je to naozaj tak?“

„Učiteľ: Naozaj je to tak. Čo sa týka „Deviatich komentárov“, viete o objasňovaní pravdy, zachraňovaní všetkých vnímajúcich bytostí a rozpúšťaní zlej strany ako aj zlého ducha. Nie je to všetko, čo by mali robiť učeníci Dafa pri potvrdzovaní Fa a čo by mal robiť Dafa pri náprave Fa? Prirodzene majú silu Fa. Nemali by ste ich však študovať ako Fa.“

(„Vyučovanie Fa v San Franciscu, 2005“)

Keby som venoval pozornosť Deviatim komentárom a rozkladu straníckej kultúry už skôr, mohol som sa vyhnúť mnohým chybám a lepšie sa kultivovať. Práve teraz u mňa pri čítaní Deviatich komentárov zmizol mierny pocit neochoty a rezervovanosti, ktorý som mal predtým.

Venovať pozornosť detailom

Kultivačná prax je vážna a naozaj v nej neexistujú žiadne nepodstatné záležitosti. Aj tie zdanlivo najnevinnejšie záležitosti by mohli vytvoriť veľké medzery, ktoré by staré sily mohli zneužiť.

Majster o tom hovoril a čítal som to aj v článkoch výmeny skúseností na Minghui. Niektorí praktizujúci však tento princíp stále ignorujú: niektorí zaostali v kultivačnej praxi a mnohí dokonca prišli o život.

Keď sa však pozrieme trochu hlbšie, to, že neberieme tieto drobné problémy vážne, je prejav „falošnosti“, „veľkosti“ a „vyprázdnenosti“, čo je niekoľko charakteristík straníckej kultúry. Napríklad, keď niektorí praktizujúci robia veci na potvrdenie Dafa alebo na objasnenie faktov ľuďom, túžia z toho urobiť veľkú vec. Pri prílišnom pripútaní ale môžu nastať problémy.

V skutočnosti kultivácia nie je o povrchnom prejave. Niekedy zdanlivo „dobré“ povrchné správanie skrýva nedostatky v kultivácii a naopak.

Keď sme v kultivácii skutočne usilovní, môžeme zistiť, že všade okolo nás sú príležitosti pozrieť sa dovnútra a zlepšiť sa. To, ako ich chápeme a ako s nimi zaobchádzame, odráža, akým sme človekom (a akým praktizujúcim). Venovanie pozornosti týmto drobným detailom nám pomôže nielen prekonať ťažkosti, ale aj vyhnúť sa budúcim problémom.

Kultúra ČKS však takáto nie je. Koniec koncov, ako sa to prejavilo v posledných niekoľkých desaťročiach, strana sa zameriava na lajdáctvo namiesto skutočnej práce, politickú korektnosť alebo formalizmus namiesto skutočnej zodpovednosti a spolčovanie sa namiesto nezištnosti a ohľaduplnosti k druhým.

Aby sa praktizujúci Dafa skutočne zlepšili, riadia sa princípmi Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť, od myšlienok až po slová a činy. To je úplne odlišné od kultúry ČKS a v skutočnosti to ide proti nej. Preto musíme mať jasno v princípoch Dafa, venovať pozornosť maličkostiam a zlepšovať sa krok za krokom.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/25/202951.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha