Zlepšovanie sa
piatok, 07. október 2022

Vážiť si Dafa a za všetkých okolností pomáhať Majstrovi zachraňovať ľudí

8.9.22 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Falun Dafa som začala praktizovať v roku 2006. Jedna príbuzná ma raz vzala do skupiny štúdia Fa a odvtedy som tam každý večer chodila študovať jednu lekciu Čuan Faluna a tiež nové jingweny.

Keď sme prvýkrát študovali prednášku Majstra Li na konferencii Fa v New Yorku v roku 2007, čítala som poslednú otázku a uvedomila som si, že sa týka aj mňa. Majster povedal:

„Učeníkom Dafa, ktorí práve získali Fa, by som povedal, že máte veľké šťastie.“

(„Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2007“)

Keď som si dnes prečítala túto časť prednášky, získala som hlbšie pochopenie. Som najšťastnejší človek! Toto je príležitosť, na ktorú som čakala celý život!

Pozeranie sa dovnútra, aby som si vypestovala súcit

Naša študijná skupina Fa sa minulý rok začala učiť naspamäť Hong Yin IV a V. Po naučení sa básní naspamäť sme sa cítili naozaj dobre, a tak sme sa začali učiť naspamäť Čuan Falun. Teraz to robíme už druhýkrát.

Vďaka učeniu sa Fa naspamäť som získala väčšiu jasnosť v princípoch Fa. Moje telo aj myseľ sa prispôsobili Fa. Našla som mnohé svoje pripútanosti a napravila som sa. Proces vzdávania sa každej pripútanosti bol bolestivý, ale bol to zároveň aj proces úľavy a zlepšenia sa.

Môj otec má 85 rokov a ťažko sa mu chodí. Ja a moji súrodenci sa striedame a chodíme sa o neho starať do jeho domu. Je vznetlivý a tvrdohlavý. Často si nás doberal, poukazoval na naše chyby a správal sa k nám hrozne. Na každého z nás si našiel nejakú zámienku, aby sa na nás nahneval, aj keď sme preňho robili domáce práce, kupovali mu potraviny a varili.

Keď som sa o tom rozprávala s manželom, spýtala som sa ho, či si myslí, že mám nejaký problém. Povedal: „Nemáš súcit so svojím otcom.“ Majster ho použil, aby ma prebudil. Pozrela som sa dovnútra a zistila som, že keď sa ku mne otec správal zle, bola som nahnevaná a znechutená.

Mám troch súrodencov. Moja najstaršia sestra a ja praktizujeme Dafa. Raz som s ňou zdieľala o tom, čo znamená „pekne hovoriť“. Povedala: „Hoci sa naša sestra a mladší brat nekultivujú, hovoria pokojne. Ja som zvyčajne pokojná, ale ty hovoríš, akoby si sa stále na niečo sťažovala.“ Keď som to počula, musela som pripustiť, že mám tento problém a bola som odhodlaná zmeniť sa.

To však bolo ľahšie povedať ako urobiť. Mala som pocit, že som neomylná, bola som panovačná a často som zvyšovala hlas. Bola som nakazená kultúrou ČKS (Čínskej komunistickej strany). Niekedy, aj keď som si to uvedomila, sa mi nedarilo. Bola som zo seba sklamaná. Keď som si tento problém uvedomila, posilnila som svoje štúdium Fa, aby som dosiahla prelom.

Vysielala som tiež spravodlivé myšlienky, aby som odstránila svoje ľudské názory, kultúru ČKS a iné zlé bytosti vo mne. Chcela som ich rozložiť a odstrániť, pretože u mňa vytvorili „falošné ja“. Chcela som ich úplne negovať a umožniť svojmu pravému ja, aby zosilnelo.

Majster Li si váži každého jedného praktizujúceho a pozerá sa len na naše dobré stránky. Počas kultivácie v ľudskej spoločnosti by sme sa mali sústrediť na dobré stránky iných a zabudnúť na tie zlé. Aj to je prejavom súcitu a tolerancie.

Keď vyrastala generácia môjho otca, nemali dostatok jedla. No napriek tomu museli tvrdo pracovať nehľadiac na to, či mali dosť síl, takže sa naučili byť mimoriadne šetrní. Byť usilovný a šetrný je tradičná čínska cnosť a je to aj jedna z otcových cností. Vzhľadom na jeho minulosť som dokázala pochopiť mnohé z jeho zvykov, preto som sa rozhodla správať sa k nemu so súcitom.

Začala som sa teda o otca lepšie starať. Má zlé zuby a rád jedáva mäkké jedlá, preto som mu často pripravovala čerstvý džús. Varila som mu mäkkú zeleninu a mäkké mäso a často som mu varila obľúbené buchty a knedle na pare. Keď bolo jedlo hotové, položila som ho priamo pred neho. Tiež som mu prala oblečenie a pomáhala som mu sprchovať sa pred spaním. Snažila som sa, aby bol spokojný. Teraz sa oveľa viac usmieva. Rád si tiež číta materiály na objasňovanie pravdy, ktoré mu nosím.

Niekedy, keď som si nedokázala udržať xinxing, otec hovoril: „V tvojej knihe sa píše, že všetci praktizujúci Falun Dafa sú milí a žijú podľa princípov Pravdivosť- Súcit- Znášanlivosť. Znášaš?“ Okamžite som mu na to odpovedala: „Mýlim sa. Máš pravdu. Hneď sa napravím!“

V kultivácii si musíme počínať dobre, nech sme kdekoľvek. Vo všetkom, čo robíme a hovoríme, musíme konať so súcitom. Musíme byť ohľaduplnejší k druhým a dosiahnuť nesebeckosť a altruizmus.

Moja najstaršia sestra mi tiež povedala: „Zvyšok našej rodiny sa nekultivuje, takže nevedia, aký dobrý je Falun Dafa. Ak sa budeme obe dobre kultivovať, uvidia v nás krásu a dobrotu Dafa. Takže sa musíme skutočne snažiť.“

Odstránenie pripútanosti k strachu

Povzbudená inými praktizujúcimi som začala doma vyrábať materiály na objasňovanie pravdy. Keď som videla bohaté informácie na stránke Minghui, cítila som zodpovednosť za to, aby som poskytla ostatným praktizujúcim vysokokvalitné materiály. Bola som Majstrovi vďačná za všetku pomoc a vedela som, že ma tlačí dopredu.

V našej oblasti žije mnoho obyvateľov. Počas rekonštrukcie obytných budov v okolí boli všetky brány otvorené, čo bol vhodný čas na rozdávanie materiálov a na to, aby sa viac ľudí dozvedelo pravdu o Dafa. Naša miestna skupina chcela rozdať materiály v celej našej oblasti, takže sme ich potrebovali pomerne veľa. Snažili sme sa dobre si zorganizovať čas. Niekedy sme ich rozdávali spoločne a inokedy jednotlivo. Kľúčom bolo zachovať si čisté srdce na záchranu ľudí, vysielať spravodlivé myšlienky a požiadať Majstra o pomoc. Všetko išlo vždy dobre.

Proces rozdávania materiálov bol zároveň procesom zbavovania sa strachu. V tom čase mi srdce búšilo a v mojom dimenzionálnom poli som cítila látku strachu. Verila som však, že Majster je pri mne a požiadala som ho o pomoc. Vždy, keď som dokončila rozdávanie materiálov, pýtala som sa samej seba, prečo nemôžem robiť tie najspravodlivejšie veci otvoreným a čestným spôsobom.

Zistila som, že to bolo preto, lebo som neštudovala Fa s pokojnou mysľou. Silné spravodlivé myšlienky pochádzajú z Fa. Potom som sa rozhodla viac študovať Fa, učiť sa Čuan Falun naspamäť a postupne som odstránila strach. Pred odchodom som si recitovala Fa a vysielala spravodlivé myšlienky, aby som odstránila svoju pripútanosť k strachu. Dala som iných na prvé miesto a už sa nebojím.

V júli 2020 ma pri rozdávaní materiálov zachytila kamera. Manažér, u ktorého som pracovala, vyhľadal môjho manžela a povedal mu, aby zostal doma a zabezpečil, aby som nechodila von objasňovať pravdu. Vyslala som myšlienku: „Nikto by nemal zasahovať do toho, keď robím tú najspravodlivejšiu vec. Nedovolím ľuďom, aby páchali zločiny proti Dafa.“

Jedného rána som išla na autobusovú stanicu a vyslala som spravodlivé myšlienky: „Som praktizujúca Dafa a som najspravodlivejšia bytosť vo vesmíre.“ Potom som požiadala Majstra, aby ku mne poslal ľudí s predurčeným vzťahom.

Po chvíli si vedľa mňa sadli muž a žena. Usmiala som sa a povedala som mužovi: „Vyzeráte ako obchodník.“ Zasmial sa a ja som sa ho spýtala, či by si nechcel prečítať knihu.

Keď sa spýtal, o akej knihe hovorím. Vysvetlila som: „Je to materiál objasňujúci pravdu. Budeš požehnaný, keď si budeš pamätať, že ‚Falun Dafa je dobrý!‘"

Povedal, že si ju vezme. Dala som mu knihu s príťažlivým obalom. Usmial sa a vložil si ju do tašky. Keď som sa ho spýtala, či by chcel vystúpiť z ČKS, povedal, že mu v tom už pomohol iný praktizujúci. Žena vedľa mňa počula náš rozhovor a tiež požiadala o materiál. Mala som z toho veľkú radosť. O chvíľu nato prišiel ich autobus.

Vedľa mňa stál muž s mobilným telefónom v ruke. Ukázala som mu kartu s QR kódom, ktorý mu môže pomôcť obísť internetový firewall a navštíviť webové stránky mimo Číny. Povedala som mu: „Môžete surfovať po internete a vidieť skutočný svet len po jednom oskenovaní.“ Ochotne ju prijal a poďakoval mi, keď kráčal k autobusu.

Zmeny v ľudskom svete sa dejú súbežne so zmenami nebeských javov a v ľudskom svete sa odohráva boj medzi dobrom a zlom. V zostávajúcom období sa budem zo všetkých síl snažiť kultivovať a pomáhať Majstrovi zachrániť viac ľudí. Budem tiež usilovnejšie pomáhať Majstrovi s nápravou Fa.

 

 

Článok v angličtine: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202913.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha