Indickej Fa konferencii

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa na Fa konferencii v Indii!

Najprv mi dovoľte zaželať vašej Fa konferencii úplný úspech. Praktizujúci môžu [pomocou konferencie] pri vzájomnom porovnaní vidieť, ako napredujú v študovaní učení a v kultivácii, a môžu sa stať usilovnejšími a nepoľaviť. Takto budete schopní vyniknúť v tom, čo by mali praktizujúci robiť, pretože ste, alebo budete, nádejou na spásu pre ľudstvo. Je vašou zodpovednosťou poskytnúť spásu vnímajúcim bytostiam v oblastiach, kde sa nachádzate. Preto sa musíte dobre kultivovať! Kultivujte sa usilovne a pevne a staňte sa opravdivými učeníkmi Dafa.

Ešte raz želám vašej Fa konferencii úspech!

 

Váš Majster

Li Chung-č’

13. mája 2023