Európskej Fa konferencii

Pozdravujem učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie:

Väčšina ľudí vo svete dnes sú bytosti vysokej úrovne, ktoré prišli nadol do ľudského sveta, aby očakávali Fa a očakávali spásu, keď Stvoriteľ pretvára vesmírne telo. To, čo učeníci Dafa nesú na pleciach, je misia záchrany týchto ľudí.

Aby boli schopní naplniť túto veľkú historickú misiu, učeníci Dafa musia dobre študovať Fa. Iba keď máte Fa vo svojom srdci, budete sa môcť činiť dobre, takže sa musíte kultivovať opravdivo a pevne.

Konferencie Dafa sa konajú s cieľom spoločného zlepšovania sa, učenia sa jeden od druhého a pozdvihnutia seba samého. Nech je vaša Fa konferencia v tomto ohľade úspešná!

 

Majster Li Chung-č’

27. augusta 2023