Držte sa ďalej od nebezpečenstva

Dafa je tu, aby zachránil ľudí v týchto posledných dňoch a vedie ľudí v kultivácii. Hoci niektorí ľudia boli medzi učeníkmi Dafa, nekultivovali sa skutočne. V kľúčových momentoch vždy hodnotia veci ľudskými pripútanosťami, ľudským uvažovaním alebo ľudskými emóciami. Niektorí z nich dokonca povedali veci ako: „Spravil som to a to pre Dafa“ alebo „Obetoval som toľko a toľko pre Dafa“ a tak ďalej. Táto skupina ľudí bude najpravdepodobnejšie použitá zlými agentmi Čínskej komunistickej strany (ČKS).

Dafa existoval vždy a v ľudskom svete sa prejavil iba kvôli spáse ľudstva v týchto posledných dňoch. Čo by vôbec mohli ľudia pre Dafa spraviť!? Dafa zachraňuje ľudí! Nie je to tak, že ľudské bytosti robia niečo pre Dafa! Keď ty, ľudská bytosť, trpíš počas svojej kultivácie nespravodlivosťou alebo prenasledovaním zlom, je to tvoj Majster, kto ťa ochraňuje a nesie za teba karmu a hriechy. Tvoj Majster ti nič nedlhuje! Je to len kvôli spáse vás všetkých, že je vystavený slovným urážkam, ktorými ho zasypala zlá ČKS. Čo robiť, keď veritelia, voči ktorým ste si počas mnohých životov nahromadili dlhy a dokonca tí, ktorí trpeli obrovskými dlhmi spôsobenými vami, trvajú na tom, aby ste ich splatili? Princípy Fa vesmíru tiež hodnotia každého jednotlivca. Preto sa vo vašej kultivácii stretnete s ťažkosťami a preto ste boli prenasledovaní. Avšak keď sa nesprávate dobre počas prenasledovania, vaše ťažkosti sa budú prejavovať ešte divokejšie. Keď ich neprekonáte, niektorí z vás sa začnú sťažovať na Dafa alebo dokonca na mňa. Všetky tieto veci sa však stanú kvôli problémom na vašej strane. Váš Majster vám nič nedlhuje. Kým vás zachraňuje, váš Majster tiež nesie hriechy a karmu pre vás a pokúša sa ich všemožnými spôsobmi vyrovnať. Ste to vy, kto dlhuje svojmu Majstrovi. Nemyslite si, že keď ste objasňovali pravdu, pripojili ste sa ku aktivitám Dafa, alebo ste sa zúčastnili projektov Dafa, spravili ste niečo pre Dafa alebo pre mňa. Bol to Majster, kto vám poskytoval spôsoby, aby ste sa navzájom zachraňovali a pomáhali si, zachraňovali spolu ľudí a zároveň zachraňovali seba samých; toto je čas, keď sa bytosti môžu navzájom zachraňovať počas týchto posledných dní. Tieto veci nerobíte pre Dafa. Dafa existoval vždy a nikto ho nemôže ovplyvniť. Prišiel do tohto sveta, aby zachránil ľudí na konci času, a keby to tak nebolo, ľudia by dokonca ani nevedeli o existencii Dafa vo vesmíre.

Cieľom objasňovania pravdy učeníkmi Dafa je, aby sa dovŕšili, pričom sa zároveň zoceľujú počas skúšok, čo vedie ku zmenšeniu ich karmy. To dáva ešte väčší význam kultivačnej praxi a robí ju ešte veľkolepejšou. Toto sa tiež nerobí kvôli Dafa, ale pre samotných kultivujúcich. Zlé zaobchádzanie a nespravodlivosť, ktorými trpíte počas prenasledovania, sú zamýšľané na to, aby ste zmenšili svoje hriechy; nie je to tak, že niečo znášate kvôli Dafa, a už vôbec nie pre svojho Majstra! Dafa je tu, aby zachránil všetky životy, vrátane vás! Ako by vám mohol niečo dlhovať, keď vás zachraňuje? Vy ste tým, kto sľúbil, že príde na túto zem pred konečným časom rozpadu a bude praktizovať Dafa, aby zachránil životy, ktoré zastupuje. Inými slovami, podpísali ste svojím životom sľub, že sa stanete nasledovníkom Dafa a budete sa kultivovať v Dafa. Kultiváciu ste pôvodne začali, keď ste sa dozvedeli od učeníkov Dafa, že je tu Dafa – nie preto, že vás niekto prinútil. Človek si vždy môže vybrať, že nebude praktizovať Dafa, hoci ste spravili prísahu potvrdenú svojím životom, keď ste prišli na tento svet. To, či chcete porušiť túto prísahu, je však vašou vlastnou vecou a nie vecou niekoho iného. To, či sa chcete kultivovať alebo nie, je vaša vlastná voľba!

Niektorí ľudia hovoria, že sú kultivujúcimi, ale v skutočnosti robia veci, ktoré vôbec nie sú vecami, ktoré by mali robiť kultivujúci, čím často znevažujú titul „učeník Dafa“.

Chcel by som teda povedať tým, ktorí sa nekultivovali opravdivo a ktorí si po neprejdení skúškami vo svojej kultivačnej praxi vytvorili nenávisť: kultivačná prax je o kultivovaní seba. Všetko, čo robíte, vrátane práce na objasňovaní pravdy a tiež prenasledovanie, ktoré počas tohto procesu znášate, je časťou vašej kultivačnej praxe a je tým, čo musíte robiť a čím musíte prechádzať. Prenasledovanie, ktoré vám vnútili staré sily, je kvôli karme, ktorú máte. Nič z toho, čo ste spravili, nie je pre Dafa, ani pre Majstra. Namiesto toho je to tak, že vašimi karmickými dlhmi ste dali starým silám niečo, čoho sa môžu proti vám chytiť.

Je to kvôli Majstrovmu milosrdenstvu voči všetkým bytostiam, že pre vás znášal príliš veľa, že pre vás spravil príliš veľa v nádeji, že uspejete vo svojej kultivácii, čo viedlo k tomu, že ste to všetko brali za samozrejmosť? Niektorí z vás si dokonca mysleli, že Majster má z vás nejaký prospech. Váš Majster znáša pre vás veci, nič od vás nezískava a robí to všetko z ľútosti voči všetkým životom! To, či uspejete vo vašej kultivačnej praxi, záleží na vás. Náprava Fa vesmíru dosiahla poslednú fázu a po tomto časovom období tu bude vážny proces výberu a odstraňovania. Čiňte sa čo najlepšie! Dokonca aj bohovia si veľmi vážia učeníkov Dafa, ktorí prešli cez toto historické obdobie. Vy by ste si tiež mali vážiť seba samých a dokázať prejsť cez toto bezprecedentné a najhoršie prenasledovanie. Staňte sa opravdivou osvietenou bytosťou! Iba to je to, čo bohovia považujú za najveľkolepejšie!

 

Váš Majster Li Chung-č’

31. augusta 2023