Kultivácia v Dafa je vážna

„Kultivujte sa so srdcom ako na začiatku a určite uspejete,“ hovorí sa v kultivačnej komunite, a tieto slová sú pravdivé. Vyučovaním Dafa na verejnosti bolo odhalených mnoho dôležitých nebeských tajomstiev. Ich odhalenie bolo šokujúce a bezprecedentné nielen pre ľudí vo svete, ale aj pre kultivačnú komunitu a dokonca pre ríše Bohov. Ľudia jeden za druhým, či boli predurčení alebo nie, prišli získať Dafa a praktizovať kultiváciu. Niektorí ľudia boli veľmi pevní, keď na začiatku začali praktizovať kultiváciu, avšak niektorým sa zdalo ťažké v kultivácii opustiť rôzne druhy pripútaností, ktoré si za dlhú dobu vytvorili, a ako šiel čas, niektorí ľudia zvoľnili. Pridajme k tomu zaneprázdnenosť prácou alebo nie veľmi dobré zvládnutie svojho domáceho prostredia, a títo ľudia majú ešte menej času na študovanie Fa a robenie cvičení. Hoci sa príležitostne zúčastňujú niektorých skupinových aktivít, nie sú schopní byť usilovní. Po čase už vôbec nie sú ako kultivujúci a dokonca začali robiť veci, ktoré by praktizujúci robiť nemali; ak to bude pokračovať, bude to veľmi nebezpečné!

Každý človek, keď vstúpil do radov učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa, jeho vedomá stránka spravila sľub bohom a podpísala zmluvu, garantujúc svojím životom, že naplní historickú misiu, ktorú by mal učeník Dafa niesť, takže od toho bodu už jeho život nebol pod vládou Troch ríš. Majster teda úplne odstránil mená učeníkov Dafa z Troch ríš, z ľudského sveta, a aj z podsvetia, vrátane pekla. Od toho momentu sú životy učeníkov Dafa riadené len Dafa a nebudú už vstupovať do reinkarnácie, a dokonca aj keď sa dopustili hriechov, nevládne im peklo. Tí, ktorí sa kultivujú dobre, dosiahnu dovŕšenie a vrátia sa na svoje pozície v novom vesmíre, aby riadili svoje vlastné nebeské kráľovstvá. Tí, ktorí v kultivácii neuspejú, porušia svoje sľuby, alebo sa dopustia hriechov voči Dafa, musia naplniť sľub, ktorý dali, garantujúc ho svojím životom! Je to len tak, že Majster je milosrdný a celý čas im dával príležitosti. Avšak neuvedomujú si, že by za to mali byť vďační a tvrdohlavo sa držia svojich pripútaností.

Hoci kultivačná prax učeníkov Dafa má pomerne voľnú formu, štandardy na kultivujúcich sú prísne a ich historická misia je vážna a má veľkú dôležitosť. Je to preto, že po dovŕšení budú učeníci Dafa mimoriadnymi bytosťami a v očiach všetkých bohov vo vesmíre budú pozoruhodnými veľkými osvietenými bytosťami, ktoré boli ukované v období nápravy Fa. Prečo sú staré sily také prísne na učeníkov Dafa? Na jednej strane, robia to zo závisti; na druhej strane, pozerajú sa zhora na určitých učeníkov Dafa, ktorí majú príliš veľa ľudských pripútaností a ktorých pripútanosti sú príliš silné, na tých, ktorí neriešia veci podľa Fa, keď sa stretnú s rôznymi situáciami a ktorí sa pozerajú na veci ľudskými spôsobmi. Takže tí, ktorí sa nečinia dobre, majú veľké ťažkosti, a keď to takto pokračuje po dlhý čas, je to veľmi nebezpečné!

Náprava Fa už prichádza ku koncu a staré sily chcú odstrániť skupinu tých, ktorí sa nedokázali opravdivo kultivovať, alebo ktorí dlhodobo nedodržovali svoje sľuby a ktorí nie sú schopní naplniť svoje historické misie. Z tohto dôvodu nechali démonov posadnúť telá niektorých z najhorších ľudí, ktorí sa zamiešali medzi praktizujúcich, využívajúc ľudské názory týchto ľudí, ich pripútanosti, nenávisť a ďalšie zlé myšlienky, aby vyprovokovali tých praktizujúcich, ktorí nie sú vo Fa a ktorí sa nekultivujú opravdivo. Na povrchu to vyzerá, že cieľom je narušiť prostredie učeníkov Dafa, ale v skutočnosti ich staré sily používajú, aby prečistili celkové telo učeníkov Dafa, odhaľujúc medzi učeníkmi tých, ktorí sa len tak motajú okolo, ktorí sa vo svojej kultivácii nedokážu dostať zo svojich pripútaností, ktorí sa odklonili od Fa na dlhý čas a ktorí už nedokážu praktizovať kultiváciu. V tomto kritickom čase sú tí, ktorí nasledujú tieto osoby, presne tými, ktorí boli identifikovaní s cieľom ich odstrániť. Toto je skutočným dôvodom za tým, že staré sily spoza scény využívajú jednotlivcov, ktorí v súčasnosti spôsobujú problémy.

Tí, ktorí spôsobujú problémy, sú ovládaní démonmi, ale oni sami to nevedia, takže to samozrejme nepripustia. Problém je, že naozaj sú nejakí ľudia, ktorí sú pripútaní a nespokojní, ktorí vytvárajú týmto jednotlivcom publikum, lichotia im a prijímajú ich, počúvajú ich a venujú im pozornosť, úplne ignorujúc vážnosť Dafa a kultivácie. Dafa je nebeský Fa, a nikto ho nemôže uviesť do neporiadku! To, čo môže byť uvedené do neporiadku, je ľudské srdce! Tí, ktorí sa prejavili, sú presne tí, ktorých chcú staré sily odstrániť. Tí, ktorí neboli vo Fa po dlhý čas, by tomu mali venovať špeciálnu pozornosť. Tí, ktorí nesú pripútanosti a nenávisť, alebo boli dokonca kvôli svojim chybám prepustení z projektov Dafa zamýšľaných na záchranu ľudí a ktorí prechovávajú zášť – tí sú najnáchylnejší na to, že ich budú nasledovať. Keď sa títo ľudia stretnú, aby si vyliali svoju nevôľu, ich pripútanosti sa plne ukazujú. Videli sme, že títo ľudia nikdy nepoužívajú Fa, aby o tom zauvažovali: Je správne mať v srdci nespokojnosť? Je to niečo, čo by kultivujúci mal mať? Je to v súlade s Fa? Ak sa nebudete kultivovať dobre, je to vaša vlastná vec, ale keď vážne poškodzujete Fa a ovplyvníte záchranu ľudí, potom sa táto záležitosť stane veľmi vážnou. Ako by mohlo byť dovolené, aby do obrovskej nápravy Fa, na ktorej pracovali Stvoriteľ a mnohí bohovia po stovky miliónov rokov kvôli spáse vnímajúcich bytostí, zasahovali ľudia vo svete! Toto je najhorší zločin, ktorého by sa žiadna bytosť v žiadnej ríši nemala nikdy dopustiť!

Sú aj nejakí ľudia, ktorí povedia: „Už dávno som sa prestal kultivovať,“ a veria, že sú teraz ľuďmi zvonka, takže môžu slobodne hovoriť alebo robiť veci, ktoré škodia Dafa. Týmto ľuďom by som povedal: Keď ste po prvýkrát vstúpili do Dafa, použili ste už svoj život, aby ste podpísali zmluvu. Bez ohľadu na to, aký ste starý alebo koľko času odvtedy prešlo, sľub je vážna vec. Inými slovami, tí, ktorí hovoria, že sa prestali kultivovať a opustili Dafa, či to bolo v úvodných dňoch alebo nedávno, musíte naplniť svoj sľub, či už sa kultivujete alebo nie. Keď ste sa pôvodne chceli stať učeníkom Dafa počas nápravy Fa vesmírneho Dafa, bolo to veľmi, veľmi vážne. Pre akúkoľvek bytosť je to voľba obrovského významu a ten sľub bol podpísaný vaším vlastným životom. Takže si myslíte, že sa môžete kultivovať, keď chcete, a prestať, keď nechcete? Ako by ľudia mohli mať dovolené robiť si žarty z tejto závažnej vesmírnej zodpovednosti, z bohov a zo Stvoriteľa?! Keď je raz sľub podpísaný, musí byť naplnený!

Čo sa týka týchto ľudí, Majster vám z milosrdenstva ešte raz a naposledy vysvetľuje Fa. Sami si vyberte cestu, ktorá bude pre vás najlepšia! Staré sily využili takú obrovskú krajinu ovládanú zlou ČKS na prenasledovanie v širokom rozsahu – nie je vám stále jasná vážnosť kultivácie? Pre ľudí, stať sa bohmi – toto v histórii nemá obdobu, ako by to mohlo nebyť vážne? Nestačia všetky tie rôzne bolestivé lekcie, ktorým učeníci Dafa čelili v kultivácii, keď sa nečinili dobre, na to, aby vás prebudili?

 

Majster Li Chung-č’

1. septembra 2023