Ako by ste mali správne pristupovať k členom Majstrovej rodiny

Kultivačná prax v Dafa je vážna. Na začiatku prišiel Majster do ľudského sveta s jediným cieľom - zachrániť všetky bytosti pred zničením. Bez akýchkoľvek rodinných väzieb alebo starostí prišiel sám na toto zlé miesto a reinkarnoval sa medzi ľudské bytosti. Reinkarnoval sa do nespočetných tiel, súčasne po celom svete, a do všetkých národov - od kráľov až po bežných ľudí, od nebeských bytostí v Troch ríšach až po bytosti v podsvetí, a nebolo miesto, kde nebol. Týmto spôsobom si vytvoril príbuzenské putá s obrovským množstvom bytostí vo všetkých ríšach. Počas jedného života za druhým si vytvoril rodinné putá s nespočetnými rodičmi, manželkami, deťmi a súrodencami v rôznych ríšach. Toto bolo v prvom rade na ochranu morálky tohto ľudského sveta; druhým dôvodom bolo vytvoriť si so všetkými životmi posvätné puto, ktoré by mohlo byť využité v čase, keď budú zachraňovaní tí s ľudským telom. Počas dlhého priebehu dejín mala väčšina životov a väčšina ľudí na tejto zemi s Majstrom nejakú formu predurčeného vzťahu. Konkrétne väčšina ľudí na tejto zemi mala so mnou rodinný vzťah. Najmä učeníci Dafa boli v mnohých životoch priamymi členmi mojej rodiny. To je hlavný dôvod, prečo mali v osude stať sa učeníkmi Dafa.

Keď teraz začala náprava Fa vesmíru, niektoré životy sem prišli, aby sa stali učeníkmi Dafa; niektoré prišli, aby očakávali záchranu všetkých bytostí; a niektoré prišli, aby sa stali mojimi príbuznými, priateľmi, spolužiakmi alebo kolegami. A samozrejme, niektorí sem prišli, aby boli mojím bratom, sestrou, manželkou alebo dieťaťom. Okrem Majstra sa však všetci kultivujú v Dafa a plnia misiu spasiť samých seba ako aj ostatných a pomáhajú Majstrovi zachraňovať bytosti.

Prišlo však záverečné obdobie konca času a ľudia sa stali veľmi skazenými, ich morálka je veľmi nízka a ich myslenie a správanie sa stalo odchýleným. Škody, ktoré napáchala na morálke ľudí skazená Čínska komunistická strana, boli obzvlášť zlé. Je nemožné, aby učeníci Dafa neboli ovplyvnení svojím súčasným prostredím, keď sa snažia zachraňovať ľudí a kultivovať sa vo svete, ktorý je v takomto chaose. Len čo poľavia v kultivácii, budú sa pozerať na veci s ľudskými pripútanosťami a ľudským uvažovaním a je nebezpečné, ak to pokračuje príliš dlho. Preto všetkých nabádam, aby vo svojej kultivácii nezvoľňovali.

To, ako pristupujete k členom mojej rodiny v tomto živote, sa stalo ďalším významným problémom, ktorý odráža ľudské zmýšľanie na vašej strane a práve o tom chcem hovoriť. Niekedy nepočúvate a ani sa neriadite tým, čo hovorím. Ak sa neriadite tým, čo hovorím, ste ešte mojimi učeníkmi? To, či sa správate dobre alebo zle k mojej rodine, ovplyvní ich kultiváciu. Neuvažovali ste o tom? Obzvlášť neprimeraná chvála členom mojej rodiny škodí. Niektorí ľudia ich berú tak, akoby boli Majstrom, zatiaľ čo iní im dávajú peniaze alebo iné veci. Čo vás k tomu vedie? Žiaden projekt Dafa nemá dovolené zbierať peniaze od praktizujúcich. A aj keď existujú špeciálne okolnosti, žiaden projekt nesmie prijať viac ako tisíc dolárov bez povolenia. Tí, ktorí konajú svojvoľne a dávajú peniaze, tým škodia sebe aj druhým. Poškvrňujete moju rodinu ako aj mňa! Niektorí ľudia v skutočnosti dúfajú, že niečo od členov mojej rodiny získajú, a niektorí chcú ísť skratkou vo svojej kultivácii. Sú všemožné absurdné ľudské pripútanosti. Niektorí tiež dúfali, že keď sa to dozviem, budem s nimi špeciálne zaobchádzať. Za koho ma považujete? Pravdou je, že moji rodinní príslušníci by sa mi o tom ani neodvážili povedať, aj keby prijali vaše dary. Niektorí ľudia boli vyvedení z rovnováhy, keď po tom, čo dali peniaze, z toho nič nemali; niektorí z nich chceli vziať svoje slovo späť a tak spôsobili problémy. Všetko toto je presne to, čo chce ten červený démon, ktorý je za ČKS, aby ste robili!

Vesmír prechádza zničením a iba keď sa bytosť stretne s Dafa a prijme ho, môže uniknúť zničeniu na konci času. Pôjde to, ak nebudete brať vážne niečo s takým obrovským významom vo vesmíre? V minulosti dokonca ani božské bytosti vo vesmíre nevedeli o existencii Fa vo vesmíre, no dnes je ponúknutý ľudským bytostiam pre ich kultiváciu. Aký mimoriadny predurčený vzťah máte! A aká nesmierna milosť je za tým! Premýšľajte o tom, ako by ste k tomu mali pristupovať! Od začiatku, ako bol Dafa verejne vyučovaný, som bral do úvahy, že ľudské bytosti a dokonca aj božské bytosti spáchali počas svojich mnohých životov v dlhom časovom období vesmíru nespočetné hriechy. To platí obzvlášť pre ľudské bytosti. Životy môžu byť v takomto prípade zachránené iba ak sú im odpustené ich minulé hriechy. Premýšľajte o tom, aká neuveriteľne obrovská je spásna milosť Dafa, aké ohromné milosrdenstvo prejavuje a akú má posvätnú milosť! Koľko ľudí si to však uvedomilo? Prejavujú tí, čo sa na Dafa a Majstra pozerajú s ľudskými pripútanosťami a ľudskými myšlienkami, mentalitu hodnú obrovského poslania, ktoré majú, a božskej milosti, ktorá im je preukazovaná?

Pravdou je, že hoci cieľom je zachrániť čo najviac životov, nie je to tak, že pri spáse neexistuje minimálny štandard pre odpustenie minulých hriechov bytostí. Počas nápravy Fa vesmíru sa pozerá na srdce ako ľudských tak aj nebeských bytostí. Keďže robíte kultiváciu vo svete, ktorý je v takom chaose, ako nikdy predtým, je vám dovolené, aby vám pochopenie vecí trvalo nejaký čas. Je dovolené, aby tu boli jednotlivci, ktorí sú usilovní, ako aj tí, ktorí nejaký čas nie sú, a tiež takí, ktorí chápu [naše učenia], ako aj takí, čo sú na chvíľu zmätení. Ľudská múdrosť je napokon obmedzená. Ale ako člen dnešného ľudstva a ako učeník Dafa sú dve veci, ktoré nikdy nesmiete urobiť. Prvou je, že nesmiete podviesť svojho Majstra! Druhou je, že nesmiete narušiť spásu životov! Pretože to sú základné kritériá, ktoré rozhodujú o tom, či život môže zostať. Nemožno ich ani najmenej porušiť!

Nakoniec by som vám chcel povedať, že hoci moje milosrdenstvo je takmer nekonečné, požiadavky na to, aby bytosť mohla získať spásu a štandardy, ktoré musí splniť učeník Dafa, sú vážne a sú mimoriadne prísne!

 

Majster Li Chung-č’

13. septembra 2023