Európska Fahui | Pevná kultivácia: Skúsenosti s prevádzkou kníhkupectva Tianti v Paríži

(Minghui.org)  Dobrý deň, vážený Majster a ctení praktizujúci!

Som praktizujúca Falun Dafa z Francúzska. Do tejto krajiny som prišla v roku 1994; v marci roku 1999 som začala praktizovať Falun Dafa (nazývaný aj Falun Gong).

Nájdenie Falun Dafa

V roku 1994 som prišla do Francúzska spolu so svojím manželom, ktorý si robil doktorát. Koncom decembra 1998 sme si vzali pôžičku na kúpu obchodu a ja som ho viedla. Bez skúseností a peňazí na najatie pomocníkov som nemala ani potuchy, ako takýto obchod viesť. Tlak, úzkosť a stres boli takmer neznesiteľné. Veľmi som túžila upokojiť svoju myseľ a prestať byť každý deň posadnutá zarábaním peňazí.

Možno práve táto myšlienka vytvorila príležitosť. Istý praktizujúci Dafa z Číny mi dal knihu Čuan Falun, hlavnú knihu Falun Dafa. Poslednú stranu Čuan Faluna som dočítala 2. marca 1999. Po zatvorení knihy som si povedala: „Od dnešného dňa budem praktizovať Falun Dafa.“

Bez ohľadu na to, aká som bola unavená z celodennej práce, bez ohľadu na to, ako neskoro bolo, pred spaním som vždy robila sériu piatich cvičení. V júli 1999, keď som sa zúčastnila prvej Európskej konferencii Fa v Paríži, mi povedali, že Čínska komunistická strana (ČKS) začala prenasledovať Falun Gong. Odvtedy som sa aktívne zúčastňovala na rôznych projektoch a pridala som sa k praktizujúcim, ktorí objasňovali pravdu o Falun Gongu.

V našom meste som zriadila cvičebné miesto, založila som študijnú skupinu na spoločné štúdium Fa a v uliciach som zbierala podpisy nza zastavenie prenasledovania. Voľný čas som využívala na prácu na projektoch a písanie článkov. Každý víkend som sa venoval aktivitám zameraným na ukončenie prenasledovania. Každý deň som bola plná vitality a cítila som, že som vo vyváženom stave. Praktizovanie Falun Dafa ma úplne oslobodilo od okov žitia len pre peniaze.

Založenie kníhkupectva Tianti

Začiatkom roku 2021 nás kontaktovalo newyorské ústredie kníhkupectva Tianti a vyjadrilo nádej, že v Paríži bude otvorené kníhkupectvo Tianti, keďže s postupom Majstrovej nápravy Fa začne praktizovať Dafa viac predurčených ľudí.

Pripomenuli sme si Majstrovo učenie:

„Ale sú len dve hlavné metódy: jedna je, že máme v kníhkupectvách knihy a že máme cvičebné miesta, takže telá Zákona môžu ľudí priviesť, aby ich našli; druhá sú konferencie Fa a zdieľanie skúseností našich žiakov s rodinou. Najviac ľudí príde hlavne vďaka týmto dvom metódam a ich kvalita je vysoká.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Švajčiarsku)

Uvedomili sme si, že prevádzkovanie kníhkupectva je v súlade s Majstrovými princípmi Fa. Štyria praktizujúci sme sa o tom porozprávali a rozhodli sme sa založiť asociáciu v bežnej spoločnosti s názvom „Tianti Center France“. Každý z nás mal špecifické úlohy a ja som sa stala predsedkyňou asociácie.

Po jej založení bolo prvou vecou otvorenie bankového účtu. Dohodla som si stretnutie s manažérom v mojej vlastnej banke, aby sme sa dohodli na otvorení účtu. Naše dve plánované stretnutia však boli v deň stretnutia zrušené s odvolaním sa na neočakávané udalosti. Prvýkrát som vyjadrila pochopenie, ale keď sa to stalo druhýkrát, prejavila sa už moja súťaživosť. Povedala som manažérovi: „Keď ste taký zaneprázdnený, otvorím si účet v inej banke a nemusíme si dohadovať ďalšie stretnutie.“ Potom som odišla s nespokojným výrazom v tvári.

Úplne som zabudla, že som praktizujúca Dafa a zabudla som aj na dôvod, prečo som žiadala o účet: umožniť rozbehnutie projektu na objasňovanie pravdy. Pristupovala som k tomu s myslením bežného človeka. Následne som oslovila tri ďalšie banky a žiadna z nich nebola ochotná otvoriť nám účet. Museli by kvôli tomu totiž preskúmať moju úverovú minulosť, čo by bolo komplikované. Po odmietnutiach prvých dvoch bánk som sa ešte neprebrala, ale keď nás odmietla aj tretia banka, pochopila som, že som urobila chybu.

Ako kultivujúca by som nemala mať spory s bežným človekom. Z hľadiska kultivácie moja súťaživá mentalita vyvstala len preto, že moje stretnutie bolo odložené. Ako môžem s takýmto zmýšľaním prevádzkovať kníhkupectvo Tianti? Pri pohľade dovnútra som tiež videla, že hoci som usilovne študovala Fa a každý deň robila cvičenia, pri riešení problémov, najmä keď druhá strana nevedela, že praktizujem Falun Dafa, som sa akoby oslobodila od dodržiavania princípov Dafa. Bol to jasný prípad toho, že som sa nekultivovala skutočne.

Po uvedomení si svojho problému v kultivácii som sa vrátila do prvej banky. Manažér nebol nadšený a povedal: „Nepovedali ste, že idete do iných bánk?“ Vysvetlila som mu dôvody odmietnutia iných bánk a on povedal, že sú to len výhovorky. Uvedomila som si, že má pravdu. Odmietnutie troch bánk bolo náznakom od Majstra, aby som venovala pozornosť skutočnej kultivácii. Ak by jedna z bánk našu žiadosť o účet prijala, premárnila by som túto príležitosť na zamyslenie a Majstrov náznak by vyšiel nazmar. Poďakovala som Majstrovi za to, že mi v počiatočnej fáze prevádzkovania kníhkupectva ukázal dôsledky nekultivovania sa úprimne. Po spustení prevádzky kníhkupectva by sa nepochybne vyskytlo mnoho neočakávaných udalostí a ak by som ich neriešila s myslením kultivujúceho, zlo by to určite využilo na zasahovanie.

Pokojne som manažérovi povedala: „Stále dúfam, že nám pomôžete otvoriť tu účet.“ Nie veľmi láskavo povedal, že banka nebude akceptovať žiadne žiadosti o zníženie poplatkov alebo úľavy len preto, že sme asociácia. Pripomenula som si, aby som nesúťažila s ostatnými o záujmy. Usmiala som sa teda a povedala som mu, že jeho podmienky prijímam.

Uplynulo niekoľko mesiacov a banka nám stále nedala vedieť o otvorení účtu. Možno chcel Majster zistiť, či som dostatočne odhodlaná odkultivovať svoju súťaživú mentalitu, a či mám dostatok trpezlivosti a tolerancie. V každom prípade som si pripomínala, aby som nepremeškala túto príležitosť na zlepšenie. Trpezlivo som im každý deň volala, aby som sa informovala o pokroku. Nakoniec prišiel deň podpisu zmluvy.

Keď sme sa stretli, manažér banky bol milý a povedal: „Vzhľadom na to, že vaša asociácia nebude mať veľa peňazí, podarilo sa mi vybaviť pre vás najnižšie poplatky za správu a ďalšie úľavy.“ Na vlastnej koži som zažila krásu odstránenia súťaživosti.

Majstrova ochrana

Keď som sa raz radila s účtovníkom o účtovných záležitostiach v kníhkupectve, spomenul, že podľa francúzskych zákonov vedúci asociácie nemôže poberať plat a môže pracovať len ako dobrovoľník. Táto správa vyvolala v mojom srdci náznak nespokojnosti. V skutočnosti, keď som súhlasila s tým, že budem spolupracovať s ostatnými praktizujúcimi na prevádzke kníhkupectva, nikdy som nemala v úmysle zarábať na tom. Keď to však účtovník povedal nahlas, cítila som sa nepríjemne. Po návrate domov som sa cítila zhrozená zo svojej reakcie. Ako som sa len mohla v kultivácii posunúť dozadu?

Dnes pracujem v kníhkupectve Tianti, ktoré ma spája s vnímajúcimi bytosťami. Prečo ma rozrušili účtovníkove slová? Pri pohľade do svojho vnútra som videla závisť a nevyrovnanosť v srdci. V minulosti som dokázala robiť veci bez ohľadu na osobný zisk alebo stratu, celým srdcom som sa zúčastňovala na projektoch Dafa bez toho, aby som hľadala odmenu, pretože všetci praktizujúci okolo mňa robili to isté. Teraz mnohé projekty ponúkajú zúčastneným praktizujúcim odmenu. Najmä keď som čelila vyhliadke, že budem dostávať veľmi malý starobný dôchodok, objavila sa táto nevyrovnanosť v srdci a pripútanosť k osobnému zisku.

Majster povedal:

„Ak by tu naozaj boli predpripravené cesty a možnosť viezť sa bez námahy, určite by to nebola kultivácia.“ (Základy pre ďalší pokrok (Diel II))

Keď som sa predtým zúčastňovala na projektoch objasňovania pravdy, navonok sa všetko, čo som robila, zdalo byť mojím vlastným úsilím, ale v skutočnosti som sčasti išla s prúdom. Som vďačná Majstrovi, že mi na začiatku prevádzkovania kníhkupectva umožnil vidieť moju pripútanosť k osobnému zisku. Musím ju odstrániť.

V procese hľadania svojich pripútaností som jasne videla, že ma Majster chránil na každom kroku mojej kultivačnej cesty a niekedy dokonca robil zázraky. Moja častá účasť na rôznych aktivitách Dafa nemala na náš malý rodinný podnik žiadny negatívny vplyv. Naopak, podarilo sa nám splatiť všetky pôžičky. Kvôli lepšej účasti na projektoch objasňovania pravdy sme sa presťahovali do Paríža. Keď sme po ohodnotení nehnuteľnosti predali náš malý obchod, získané peniaze nám presne stačili na kúpu bývania, ktoré teraz vlastním v Paríži. To všetko sa stalo, keď som absolútne nemala v úmysle usilovať sa o osobný zisk, no aj napriek tomu som nečakane veľa získala.

Majster povedal:

„Čo chcú bežní ľudia, je osobný zisk a ako žiť dobre a pohodlne. Naši praktizujúci nie sú takíto, ale presne opační. My nehľadáme to, čo chcú svetskí ľudia. Ale to, čo dostaneme my, je niečo, čo svetskí ľudia nemôžu získať i keď chcú... ibaže by sa kultivovali.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

Cítim voči Majstrovi nekonečnú vďačnosť.

Nezištné dary

Kníhkupectvo Tianti sme nezakladali od nuly. Na začiatku nám jeden praktizujúci dobrovoľne ponúkol predajňu za nízke nájomné, čo sa stalo prvým darom pre kníhkupectvo Tianti. Ďalší praktizujúci daroval oblečenie Dafa a meditačné vankúše v hodnote niekoľko tisíc eur. Tržby z týchto predmetov sa stali prvým kapitálom pre kníhkupectvo.

Neskôr praktizujúci vo Francúzsku a ďalších európskych krajinách darovali hotovosť a ďalšie predmety. Niektorí európski praktizujúci dokonca pripojili svoje dary k objednávkam kníh. Tieto činy nás hlboko dojali a dali nám pocítiť spoločnú túžbu praktizujúcich prevádzkovať úspešné kníhkupectvo.

Osudové stretnutia v kníhkupectve

V deň otvorenia kníhkupectva Tianti sme pozvali francúzsku televíziu NTD, aby o tejto udalosti informovala. Manželský pár praktizujúcich z pevninskej Číny videl správu a okamžite o tom informoval svoju dcéru študujúcu vo Francúzsku. Výsledkom bolo, že prvým zákazníkom, ktorý si v kníhkupectve kúpil knihy, bola táto čínska študentka študujúca v zahraničí. S radosťou si kúpila súbor Majstrových prednášok z celého sveta a mala možnosť zúčastniť sa prvého deväťdňového seminára Falun Dafa, ktorý sme usporiadali v kníhkupectve Tianti. Ďalšia taiwanská praktizujúca žijúca vo východnej oblasti Francúzska, ktorá vo svojom okolí nemá iných praktizujúcich, videla správy v televízii NTD, a tiež sa pripojila k prvému deväťdňovému semináru. Odvtedy vykročila vpred a praktizuje, objasňuje pravdu s ostatnými praktizujúcimi, a dokonca založila cvičebné miesto vo svojej oblasti.

Počas prvého mesiaca otvorenia sme v kníhkupectve zorganizovali prvý deväťdňový seminár Falun Dafa. Doteraz sme usporiadali 10 seminárov v čínštine a vo francúzštine a prizvali sme aj dlhoročných praktizujúcich, aby sa k nám pridali a uľahčili tak zdieľanie kultivačných skúseností s novými praktizujúcimi.

Za dva roky od otvorenia kníhkupectva sme predali viac ako 4 000 kníh Dafa a praktizujúcim v celej Európe sme poslali viac ako 200 balíkov, pričom najvzdialenejší balík sa dostal k praktizujúcemu v Ugande v Afrike. Naša práca sa stretla s uznaním a praktizujúci ju privítali!

Počas vystúpení Shen Yun vo Francúzsku sme predávali knihy na miestach ich konania. Počas týchto dvoch rokov sme predali takmer 1 500 výtlačkov Čuan Faluna.

Budem pokračovať v dobrej práci v kníhkupectve Tianti a zlepšovať sa.

Ďakujem, Majster! Ďakujem, praktizujúci!

 

(Prednesené na Európskej konferencii Fa 2023)