Veľké ťažkosti, ktorým čelí Dafa

Učeníci Dafa nasledujú Majstra pri spáse vnímajúcich bytostí. Toto je v histórii nevyhnutné a je to váš predhistorický sľub. Ešte viac je to veľkolepá a posvätná česť, aká nemá obdoby od vytvorenia vesmíru. Ale ten proces je namáhavý a nebezpečný. Je veľmi ťažké pre ľudské bytosti pochopiť veľké milosrdenstvo, ktoré ukázali učeníci Dafa medzi ľuďmi. Keď učeníci Dafa odporujú prenasledovaniu a zachraňujú ľudí, zlí duchovia za ľudskými bytosťami budú navádzať ľudí, aby utláčali a prenasledovali učeníkov Dafa a mňa, využívajúc pritom určité ľudské výhovorky.

Keď sa v Číne v roku 1999 začali veľké ťažkosti, ktorým čelí Dafa, až dodnes nikdy neskončili, či už v USA alebo vo svete. Zachraňovanie ľudí sa dotkne karmy, ktorú si ľudia vytvorili počas histórie a démoni budú zasahovať a spôsobovať škodu vždy a všade, použitím karmy ľudí. Kým nasledujú Majstra v spáse ľudí, učeníci Dafa tiež zachraňujú seba a odstraňujú svoju vlastnú karmu. Ale démoni použijú vlastnú karmu učeníkov Dafa na blokovanie učeníkov Dafa pri spáse ľudí. Medzitým, ľudia vo svete, ktorí sú zachraňovaní, nemajú žiaden spôsob, ako splatiť svoje hriechy a karmu, ktorú zanechali počas histórie, takže nebeské bytosti im musia pomôcť vyrovnať niečo z ich karmy pomocou dobrotivých riešení a tiež nechať ľudí samých odstrániť jej časť. Ja, Majster, tiež musím za ľudí časť zniesť. Preto, čím viac vnímajúcich bytostí je zachránených, tým viac musí Majster znášať. Keď učeníci Dafa pracujú na odporovaní prenasledovaniu, aj najmenšia nedbanlivosť povedie ku veľkým trápeniam.

Problémy, ktoré sa teraz objavili v mediálnych organizáciách založených učeníkmi Dafa, sú spôsobené hlavne tým, že samotní praktizujúci sa nečinili dobre, ale sú tam aj faktory v iných dimenziách za ľudstvom. Myslíte si, že je ťažké odporovať prenasledovaniu bez peňazí, takže chcete získať nejaké peniaze na odporovanie prenasledovaniu, ktoré spôsobila Čínska komunistická strana (ČKS), a myslíte si, že americká vláda prejaví pochopenie, ak tam niečo nebude v poriadku. Toto si myslíte vy. Zoči voči násilným odberom orgánov a ľuďom denne umierajúcim pri prenasledovaní, myslíte si, že je ospravedlniteľné použiť tieto peniaze na odporovanie prenasledovaniu a na nič iné. Ale nesmiete zabúdať, že ako učeníci Dafa, iba ak kráčate po vašej ceste po celý čas spravodlivo, môžete sa vyhnúť problémom.

V skutočnosti viem, že ako zachraňujeme ľudí, je tam stále pätnásť percent karmy, ktorá nebola odstránená. Toto zostalo po zachraňovaní bytostí po viac ako dvadsiatich rokoch a je to obrovské. Som si toho vedomý. V dôsledku toho musím čeliť postupne prichádzajúcim veciam, ktoré vytvárajú tlak a ktoré musím znášať. Zachraňovanie ľudí je ťažké a ľahšie sa to povie ako uskutoční. Preto sú aj svätci, ktorí zachraňujú ľudí – umelecký súbor Shen Yun – tiež vystavení intrigám.

Čo sa týka našich učeníkov Dafa, čeliac zlej, mocnej propagandistickej mašinérii ČKS a jej používania zdrojov celého národa na prenasledovanie učeníkov Dafa, počet učeníkov Dafa v zahraničí je veľmi obmedzený. V dôsledku toho rodičia tiež viedli svoje deti, aby sa zúčastňovali na odporovaní prenasledovaniu. Aby bola efektívnejšia v odporovaní prenasledovaniu, škola Fei Tian začala vyučovať študentom nielen kultúru, ale pomáha im aj v tom, aby sa stali umelcami a odporovali prenasledovaniu nenásilným spôsobom. Zobrazovaním toho, aká bola Čína pred ČKS, pomáhajú ľuďom uvidieť jasne, čím je ČKS a zároveň odhaľujú prenasledovanie a odovzdávajú odkaz, že nebeské bytosti zachraňujú ľudí v týchto posledných dňoch. Počas predstavení pozitívna energia rozpúšťa nešťastia, ktorým čelia ľudia vo svete, prinášajúc tak prospech Američanom a celému svetu. Inými slovami, každý člen Dafa odporuje prenasledovaniu.

V Číne sú uprostred veľkého trápenia dospelí aj deti. Deti sú tiež väznené a sú tiež prenasledované na smrť. Časť umelcov Shen Yun sú vystupujúci študenti, ktorí trénujú, pretože ich rodičia chcú, aby ich deti študovali a zároveň sa zúčastňovali aktivít na odporovanie prenasledovaniu. Preto rodičia posielajú svoje deti na Fei Tian. Keď prišli na Fei Tian, všetkých študentov sa pýtali, prečo prišli. Všetci povedali, že chcú pomáhať Majstrovi v záchrane ľudí. Chcú sa zúčastniť na predstaveniach Shen Yun, aby odhalili prenasledovanie ČKS a zachránili praktizujúcich v Číne. Čo sa týka nás, dospelí aj deti majú úlohu pri záchrane ľudí a v odporovaní prenasledovaniu, a niektoré deti sú veľmi odhodlané! V skutočnosti odporovanie prenasledovaniu je niečo interné pre našu kultivačnú komunitu. Nikto nám nepomáha! Ani vlády, ani veľké podniky. No niektorí ľudia aj tak podnecujú v pozadí ľudí vo svete, aby útočili na Shen Yun so zámienkou, že vo vystúpeniach sa využívajú neplnoletí študenti ako účinkujúci. V skutočnosti je to súčasť stáže študentov. Keď čelíme takémuto bezprecedentnému prenasledovaniu, jedinou možnosťou pre nás všetkých je zúčastniť sa na odporovaní prenasledovaniu. Ak toto niekto používa ako výhovorku pri útočení na Shen Yun, je Amerika stále Amerikou?

V skutočnosti sa veľké ťažkosti, ktorým čelí Dafa, nekončia tým, že je človek v inej oblasti; je to len tak, že prejavy sa líšia. Počas veľkých ťažkostí sa tiež vyberajú bytosti, ktoré zostanú a tie, ktoré budú na konci odstránené. Toto zahŕňa aj tých spomedzi učeníkov Dafa, ktorí to môžu dokázať a tých, ktorí nie.

 

Majster Li Hongzhi

5. júna 2024