Prebuďte sa

Milosrdenstvo sa v ľudskom svete prejavuje pomocou lásky a láskavosti a toto sú vlastnosti, ktoré by mali vyžarovať z vnútra bytostí učeníkov Dafa. Je tu niečo, o čom som v poslednom čase uvažoval. Požiadal som vás, aby ste zachraňovali bytosti, ale stav mysle, ktorý máte keď to robíte, ako napríklad keď vy sami zvyšujete povedomie medzi ľuďmi alebo vystupujete so Shen Yunom, by nemal byť obmedzený len na tie chvíle. Stav mysle zachraňovania bytostí a ten východiskový bod by ste si mali udržiavať v práci a všade, kde ste. Toto platí najmä pre tých, ktorí robia rôznu mediálnu prácu. Sú prípady, keď z vás iní dokonca ani necítia milosrdenstvo, ktoré by mal mať kultivujúci. Alebo vaše komentáre situácií či udalostí sú založené na vašich osobných preferenciách, čo by tak nemalo byť. Ste tu, aby ste zachraňovali životy, a mali by ste používať Zhen-Shan-Ren ako štandard pre hodnotenie vecí. To, čo napíšete a poviete, by malo prinajmenšom pomôcť naviesť ľudí smerom, ktorý ich zachráni.

Pomerne vážnou vecou je, že niektorí ľudia často robia osobné útoky na dôležitých vládnych predstaviteľov. Ale my sme tu, aby sme zachraňovali bytosti, a nie aby sme si robili nepriateľov. Pravdou je, že by ste nemali robiť osobné útoky na nikoho, bez ohľadu na to, kým ten človek je (okrem temného vodcu Čínskej komunistickej strany, Jianga) – najmä nie na dôležitých predstaviteľov dvoch hlavných politických strán v USA. Všetci prišli na túto zem kvôli Fa a každý očakáva spásu. Osobné útoky môžu ľahko vytvoriť silnú nenávisť. Keď je raz vytvorená, je ťažké rozptýliť ju. Ako ich potom zachránite? Naviac to pravdepodobne spôsobí odplatu. Nebolo v tomto ohľade mnoho ponaučení? Väčšina z nás sem prišla zvonku a nie sme hlboko zakorenení v tejto spoločnosti. Navyše sme sem prišli, aby sme unikli prenasledovaniu ČKS. Takže by sme mali byť vďační za to, že nám USA otvorili svoju náruč.

Keď niečo píšete alebo hovoríte, mali by ste to robiť so zámerom zachrániť ľudí a s láskou. Každý učeník Dafa – nielen tí v médiách – by mal porozmýšľať o tom, či robí to, čo by mal robiť kultivujúci Dafa. Keď sa pozriem na to, ako ste sa činili, nemôžem sa ubrániť obavám. Mnoho ľudí na dlhý čas zvoľnilo vo svojej kultivačnej praxi a robili veci rovnako ako bežní ľudia. Je to stav učeníka Dafa? Naozaj musíte tento problém brať vážne. Mnohí z vás, ktorí sú zapojení do rôznych mediálnych platforiem, musia začať spájať svoju prácu s objasňovaním pravdy a záchranou bytostí. Ak je vaším jediným cieľom zvýšiť počet klikov, potom je to sotva stav učeníka Dafa. Mrháte veľkým množstvom obmedzeného času, ktorý je zamýšľaný na záchranu životov v týchto posledných dňoch! Budete to jedného dňa ľutovať! Zodpovednosťou učeníka Dafa je zachraňovať životy, ale ak takto budete pokračovať, vaše milosrdenstvo sa úplne stratí! Ako by mohol byť kultivujúci takýto? Uvažujte o veciach, ktoré sa stali – mohli to byť izolované prípady? Vyššie bytosti chránia učeníkov Dafa. Keď sa objavia problémy, nie je to nebeské varovanie? Prečo ste sa neprebudili? Keď sa naozaj objavia veľké problémy, nie je to nebeský trest? Ak už nemáte v sebe milosrdenstvo, ak ste stratili zo zreteľa svoje zodpovednosti a svoju misiu, a dokonca ste zabudli na to, že ste kultivujúci, potom budete rovnaký ako bežný človek. Keď sa stierajú hranice medzi učeníkmi Dafa a bežnými ľuďmi, aká skupina sa z vás stane? Nie je to desivé? Avšak my sme bytosťami, ktoré nesú najväčšie zodpovednosti vo vesmíre!

Stále som vás učil, že by ste sa nemali zapájať do politiky ako praktizujúci Dafa, ani sa zapájať do bojov medzi politickými stranami. Nech je to Demokratická strana či Republikánska strana, sú to len svetské entity. Každý jednotlivec je niekým, koho chcú bohovia spasiť. Nemali by ste si myslieť, že sa pokúsite zachrániť iba ľudí, ktorí sú z jednej politickej strany a ľudí z tej druhej nie. Všetko sú to moji ľudia! Ja spolu s množstvom božských bytostí ich chceme zachrániť! Samozrejme, ak niekto nechce byť zachránený, je to iná vec. Ale ako učeník Dafa si nemôžete ľudí vyberať. Každý jeden človek má božskú povahu a každý prišiel na túto zem, aby sa dozvedel o Dafa a získal spásu.

Aj keď diskutujete o veciach [na vašich mediálnych platformách], mali by ste zameriavať svoju diskusiu na danú vec, nie na osoby, ktorých sa týka. Možno nejaký človek spravil niečo v nejakom ohľade nesprávne, ale je veľmi dobrý v iných ohľadoch. Názory a myslenie niektorých ľudí môžu byť odlišné od vašich, ale to neznamená, že sú to zlí ľudia. Byť schopný pozerať sa na všetkých s milosrdenstvom a mať ku všetkým v srdci lásku naozaj nie je niečím, čo by priemerný človek mohol spraviť. Ešte ťažšie je mať milosrdenstvo so všetkými živými bytosťami pri všetkom, čo robíte. Ale to je niečo, čo učeníci Dafa musia byť schopní spraviť! Kultivačná prax je proces a to, čo som opísal, nemusí byť v súčasnosti uskutočniteľné pre tých, ktorí sú v praxi novší, ale postupom času to vo vašej kultivačnej praxi musíte dokázať. Dlhoroční praktizujúci takto musia robiť veci už teraz. To je niečo, čo je dané našou historickou misiou a je to niečo, čo musí dosiahnuť vo svojej praxi každý praktizujúci Dafa, ktorý sa stane svätým! 

 

Majster Li Hongzhi

6. júna 2024