Články od vydavateľov
pondelok, 06. júl 2020

Články od vydavateľov

Mali by sme prijímať peniaze za knihy Dafa, ktoré sme vyrobili na vlastné náklady – (s poznámkou od vydavateľa)

21. 11. 04
Poznámka od vydavateľov Minghui: Aby sme zaistili efektívne fungovanie centier materiálov v Číne a aby si ľudia cenili knihy, ktoré získajú, praktizujúci musia prijímať peniaze za knihy, ktoré sa im podarilo vyrobiť počas prenasledovania a po prekonaní všetkých...

Od vydavateľov: Nestaňte sa démonom, ktorý poškodzuje Fa

19. 11. 04
(Minghui.org) Majster znova upozornil učeníkov Dafa v článku „Výstraha paličkou“: „V náprave Zákona budú všetky vesmírne posledné, zostávajúce veci znovuzrodené pomocou rozpadu a opätovného vytvorenia, a chvíľa keď Zákon napraví ľudský svet sa stále viac...

Od vydavateľov: Vyberanie peňazí od učeníkov Dafa je činom poškodzovania Fa

28. 9. 04
(Minghui.org) Nedávno sa v Pekingu a Tianjine objavil nasledujúci jav: zopár praktizujúcich veľmi aktívne vyberalo peniaze, pričom tvrdili alebo verili, že zaisťujú financovanie pre učeníkov mimo Číny na objasňovanie pravdy. Toto je čin, ktorý vážne poškodzuje Fa – kultivácia...

Oznam: Ohľadom zbierania informácii o sirotách

14. 9. 04
(Minghui.org) Toto je globálna výzva pre praktizujúcich Dafa a ich rodiny a priateľov. Počnúc dátumom publikovania tohto oznamu vás prosíme o pomoc pri poskytovaní podrobných informácii o sirotách, ktoré zostali po učeníkoch Dafa zavraždených počas prenasledovania v Číne, aby...

Vitajte na stránkach Minghui.sk

9. 8. 04
Stránky Minghui.sk boli založené a sú udržiavané praktizujúcimi Falun Dafa. Ponúkajú praktizujúcim aj širokej verejnosti denné články, ktoré ponúkajú vhľady do kultivačnej praxe Falun Dafa, odhaľujú brutálne prenasledovanie v Číne a poskytujú správy o aktivitách...

Článok od vydavateľov: Dávajte si pozor na rôzne formy sabotáže od čínskych štátnych bezpečnostných agentov

12. 7. 04
(Minghui.org) Po nejakú dobu sa postupne objavovali série zvláštnych javov poškodzujúcich povesť Dafa v oblastiach ako je Peking. Väčšina pochádzala od ľudí, ktorí mali vymyté mozgy v táboroch nútených prác. Títo ľudia šírili nejaké veci na oklamanie ľudí, aby...

Upozornenie ohľadom oficiálne schválených textov „Prednáška na prvej konferencii v Severnej Amerike“, „Vyučovanie Fa na konferencii v Houstone“ a „Vyučovanie Fa na medzinárodnej Fa konferencii pre zdieľanie skúseností v Pekingu“

26. 6. 04
(Minghui.org) Učiteľ oficiálne schválil texty „Prednáška na prvej konferencii v Severnej Amerike“ z októbra 1996, „Vyučovanie Fa na konferencii v Houstone“ a „Vyučovanie Fa na medzinárodnej Fa konferencii pre zdieľanie skúseností v Pekingu“. Tieto prednášky z...

Od vydavateľov: Odstráňme pripútanosti k predvádzaniu sa a uvravenosti, iba pevnou kultiváciou môžeme spraviť pokrok

10. 6. 04
(Minghui.org) Po prečítaní Majstrovej prednášky „Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v New Yorku na Veľkú noc 2004“ niekoľko študentov z provincie Henan v Číne nedávno prejavilo nasledujúce správanie. Namiesto toho, aby sa kultivovali racionálne a s jasnou mysľou a dobre...

Od vydavateľov: O vzťahu medzi príslušníkmi opačného pohlavia a o manželstve

26. 1. 04
  (Clearwisdom.net) Všetci učeníci Dafa vedia, že dnešní ľudia sú unášaní vo veľkom farbiacom kotle súčasnej spoločnosti a ich štandard uvažovania sa odchýlil od štandardu, ktorí bohovia ustanovili pred dlhým časom pre ľudské bytosti. Takže ak sa človek chce...

Článok od vydavateľov: Ochraňujte stabilnú prevádzku produkčných miest* a miest prístupu na Internet v pevninskej Číne na základe kultivácie v náprave Fa

24. 1. 04
(Minghui.org) Za špeciálnych okolností, keď sú Dafa a učeníci Dafa prenasledovaní,  učeníci Dafa zo svojej vlastnej iniciatívy na rôznych miestach a na základe pochopení nápravy Fa založili, vedú a ochraňujú v pevninskej Číne miesta na výrobu materiálov...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha