Články od vydavateľov
nedeľa, 18. marec 2018

Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Odstráňme pripútanosti k predvádzaniu sa a uvravenosti, iba pevnou kultiváciou môžeme spraviť pokrok

10. 6. 04
(Minghui.org) Po prečítaní Majstrovej prednášky „Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v New Yorku na Veľkú noc 2004“ niekoľko študentov z provincie Henan v Číne nedávno prejavilo nasledujúce správanie. Namiesto toho, aby sa kultivovali racionálne a s jasnou mysľou a dobre...

Od vydavateľov: O vzťahu medzi príslušníkmi opačného pohlavia a o manželstve

26. 1. 04
  (Clearwisdom.net) Všetci učeníci Dafa vedia, že dnešní ľudia sú unášaní vo veľkom farbiacom kotle súčasnej spoločnosti a ich štandard uvažovania sa odchýlil od štandardu, ktorí bohovia ustanovili pred dlhým časom pre ľudské bytosti. Takže ak sa človek chce...

Článok od vydavateľov: Ochraňujte stabilnú prevádzku produkčných miest* a miest prístupu na Internet v pevninskej Číne na základe kultivácie v náprave Fa

24. 1. 04
(Minghui.org) Za špeciálnych okolností, keď sú Dafa a učeníci Dafa prenasledovaní,  učeníci Dafa zo svojej vlastnej iniciatívy na rôznych miestach a na základe pochopení nápravy Fa založili, vedú a ochraňujú v pevninskej Číne miesta na výrobu materiálov...

Vážme si naše príležitosti a spravodlivo kráčajme svojou cestou

21. 10. 03
V súčasnosti sa náprava Fa deň za dňom blíži k úspešnému koncu a to, ako každý človek kráča svojou zostávajúcou cestou, je priamo spojené s jeho budúcnosťou. V roku 2001 nám Majster v prednáške „Vyučovanie Fa na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C. “...

Majte jasnú myseľ

26. 9. 03
(Minghui.org) Nedávno sa v meste Chengdu a v ďalších oblastiach Číny stalo, že nejakí ľudia predstierali, že sú Majstrom a rozširovali teórie, ktoré vyzerali správne, no v skutočnosti boli nesprávne a ich účelom bolo podviesť ľudí. Nezáleží na...

Od vydavateľov: Ohľadom takzvanej „desiatej lekcie“

6. 6. 03
(Minghui.org) Počnúc rokom 2000 začala v pevninskej Číne kolovať malá brožúra, ktorú tí, čo ju šíria, nazývajú „desiata lekcia“ Čuan Faluna. Táto brožúra pochádza od skazených ľudí z „Úradu 610“ a všetci tí, ktorí ju šíria, poškodzujú Dafa. Každý...

Od vydavateľov: Problém zoznamu mien

28. 4. 03
(Minghui.org, 28. apríla 2003) V istých oblastiach pevninskej Číny sa objavili určité formuláre, ktoré vraj musia všetci vyplniť a ktoré sa nazývajú „Fakty o prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu.“ Je potrebné zadať meno, pohlavie, vek, stupeň vzdelania, zamestnanie,...

Od vydavateľov: Zastavte všetky škodlivé činy vyberania peňazí od učeníkov Dafa

8. 4. 03
(Minghui.org) V meste Jiamusi ako aj v iných oblastiach v pevninskej Číne boli nedávno niektorí učeníci Dafa vyzvaní na vyberanie peňazí od učeníkov Dafa. Ľudia, ktorí to šíria, kážu ostatným, aby vložili peniaze na istý účet, ktorý bude potom doručený Majstrovi do...

Článok od vydavateľov: Odhaľme zlých ľudí

29. 3. 03
(Minghui.org) Vždy, keď je učeník Dafa v pevninskej Číne prenasledovaný na smrť v tábore nútených prác, v triedach vymývania mozgu atď., my, všetci ostatní učeníci Dafa, rýchle odhalíme týchto zlých ľudí, ktorí sú do toho priamo zapletení a dávajú...

Naďalej venujte pozornosť ochrane váženej povahy Dafa

2. 6. 02
(Minghui.org) Ako praktizujúci Dafa po celom svete pokračujú v šírení faktov vo veľkom rozsahu a do väčšej hĺbky, vnikajú čoraz rôznorodejšie materiály aktívne navrhované a vyrábané praktizujúcimi v rôznych oblastiach. Tieto materiály a rôzne brožúrky hrali...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom