Začiatky v Číne

Praktizujúci si spomína na prerušenie televízneho vysielania v roku 2002, ktoré slúžilo na odhalenie prenasledovania Falun Gongu

Čínska komunistická strana (ČKS) od začiatku prenasledovania Falun Gongu v júli 1999 ohovárala Falun Gong v rozsiahlych propagandistických kampaniach. Tisíce štátom vlastnených televízií a rádiových staníc a novín bolo mobilizovaných, aby ohovárali Falun Gong, pričom praktizujúci…