Pozdravy
pondelok, 06. júl 2020

Pozdravy

Praktizujúci Falun Dafa z Pekingu úctivo želajú Majstrovi Li šťastný nový rok

1. 1. 18
(Minghui.org) S príchodom roka 2018 posielajú praktizujúci Falun Dafa z celého sveta svoje srdečné pozdravy Minghui.org a želajú zakladateľovi Falun Dafa šťastný nový rok. V tejto správe prinášame zbierku 20 pozdravov, ktoré zaslali praktizujúci z Pekingu: Praktizujúci...

Praktizujúci Falun Dafa zo vzdelávacieho systému v Číne úctivo želajú Majstrovi Li šťastný nový rok

1. 1. 18
(Minghui.org) S príchodom roka 2018 posielajú praktizujúci Falun Dafa z celého sveta svoje srdečné pozdravy Minghui.org a želajú zakladateľovi Falun Dafa šťastný nový rok. Táto správa je výberom 19 pozdravov, ktoré zaslali praktizujúci Falun Dafa zo systému vzdelávania v...

Praktizujúci Falun Dafa z čínskeho vidieka úctivo želajú Majstrovi Li šťastný nový rok

1. 1. 18
(Minghui.org) S príchodom roka 2018 posielajú praktizujúci Falun Dafa z celého sveta svoje srdečné pozdravy Minghui.org a želajú zakladateľovi Falun Dafa šťastný nový rok. Pomocou svojich pozdravov a doma vyrobených pohľadníc títo praktizujúci vyjadrujú svoju vďačnosť...

Členovia rodín praktizujúcich posielajú Majstrovi Li pozdravy: „Ste našou nádejou“

9. 10. 17
(Minghui.org) Členovia rodín praktizujúcich si vytvorili pozitívny postoj k Falun Dafa potom, čo videli kladné zmeny, ktorými prešli praktizujúci v ich rodine. Pri príležitosti Sviatku stredu jesene mnohé z nich napísali stránke Minghui, aby vyjadrili svoju vďaku Falun Dafa a jeho...

Noví praktizujúci Falun Dafa z desiatich provincií úctivo želajú ctenému Majstrovi šťastný Sviatok prostriedku jesene

9. 10. 17
(Minghui.org) Na oslavu Sviatku prostriedku jesene praktizujúci Falun Dafa z desiatich provincií poslali pozdravy ctenému Majstrovi Li so želaniami šťastného Sviatku prostriedku jesene. Väčšinu gratulantov tvoria pomerne noví praktizujúci, ktorí začali kultiváciu vo Falun Dafa...

Praktizujúci Falun Dafa z mesta Changchun úctivo želajú Majstrovi Li šťastný Sviatok stredu jesene (20 pozdravov)

7. 10. 17
(Minghui.org) V tejto správe uvádzame výber 20 pozdravov, ktoré poslali praktizujúci Falun Dafa z mesta Changchun z provincie Jilin z Číny. Praktizujúci Falun Dafa z mesta Changchun želajú ctenému Majstrovi šťastný Sviatok stredu...

Praktizujúci Falun Dafa z etnických menšín v Číne úctivo prajú ctenému Majstrovi šťastný Sviatok prostriedku jesene

7. 10. 17
(Minghui.org) Pri príležitosti Sviatku prostriedku jesene posielajú praktizujúci Falun Dafa z etnických menšín v Číne svoje pozdravy, aby zaželali ctenému Majstrovi Li šťastný Sviatok prostriedku jesene. Niektorí z nich napísali, aké vzrušenie prežívali, keď...

Vládni a vojenskí úradníci v Číne želajú Majstrovi Li šťastný Sviatok prostriedku jesene

6. 10. 17
(Minghui.org) Predtým ako bol v roku 1999 v Číne Falun Dafa zakázaný, praktizovalo ho asi 100 miliónov ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Robením piatich cvičení a nasledovaním princípov Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti si zlepšovali svoje zdravie...

Praktizujúci Falun Dafa vo vzdelávacom systéme v Číne úctivo želajú Majstrovi Li šťastný Sviatok prostriedku jesene (24 pozdravov)

6. 10. 17
(Minghui.org) Na oslavu Sviatku prostriedku jesene praktizujúci Falun Dafa vo vzdelávacom systéme v Číne a niektorí, ktorí práve pracujú mimo Číny, zaslali svoje srdečné pozdravy Majstrovi Li a zaželali mu šťastný Sviatok prostriedku jesene. V tejto správe sa...

Praktizujúci Falun Dafa ilegálne zadržiavaní v Číne úctivo želajú Majstrovi Li šťastný Sviatok prostriedku jesene (24 pozdravov)

6. 10. 17
(Minghui.org) Stránka Minghui dostala mnoho mimoriadnych pozdravov pri príležitosti Sviatku stredu jesene od praktizujúcich Falun Dafa uväznených kvôli svojej viere. Pomocou svojich členov rodiny a priateľov títo praktizujúci zaslali svoje srdečné pozdravy Majstrovi Li...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha