Pozdravy

Podporovatelia Falun Dafa sa tešia na návrat Majstra Li do Číny

Vďaka úsiliu praktizujúcich Falun Dafa, ktorí verejnosti objasňujú pravdu o Dafa a o prenasledovaní, v súčasnosti čoraz viac Číňanov podporuje Dafa a praktizujúcich. Keďže sa blíži nový rok, mnohí z nich poslali Majstrovi Li pozdravy, v ktorých mu ďakujú za súcitnú spásu a želajú mu…
Pozdravy, 05. 01. 2023