Výmena skúseností a názorov
nedeľa, 18. marec 2018

Zlepšovanie seba

Kultivovanie súcitu kvôli negovaniu starých síl: Myšlienky ohľadne zničenia usporiadaní starých síl

17. 3. 18
(Minghui.org) Ako kultivujúci všetci vieme, že každý má v sebe ako povahu Budhu, tak aj povahu démona. Účelom kultivácie je odkultivovať démonickú povahu a vyzdvihnúť povahu Budhu, aby sa mohol ukázať súcit. Počas kultivácie v období nápravy Fa sa staré sily...

Diskusia o únave

10. 3. 18
(Minghui.sk) Vždy som mal dojem, že pre niektorých praktizujúcich je únavné vytrvať na ceste potvrdzovania Fa, najmä v súčasnosti. Mnohí praktizujúci alebo koordinátori projektov na Taiwane, v pevninskej Číne alebo v zahraničí sa zmienili, že sa cítia veľmi unavene a chcú si...

„My Číňania sa tešíme na články od západných praktizujúcich“

6. 3. 18
(Minghui.org) Keď som na Minghui videl posledný článok od vydavateľov „Oslava 13. mája: Výzva pre západných praktizujúcich Falun Dafa k zaslaniu článkov s kultivačnými skúsenosťami“, bol som ohromený z faktu, že i praktizujúci zo západných krajín budú mať...

Namiesto obávania sa o iných by sme sa mali pozrieť dovnútra

5. 3. 18
(Minghui.org) Poznám jedného praktizujúceho Dafa s blízkymi a priateľmi, ktorí sa taktiež venujú Falun Dafa. Keď vídava ich pripútanosti, hovorí: „Vidím, že si sa ešte nezbavil svojich pripútaností. Obávam sa o teba!“ Keďže tieto slová majú v sebe qing...

Sebaovládanie mi dalo viac slobody

27. 2. 18
(Minghui.org) Som mladý študent a Falun Dafa praktizujem takmer tri roky. Aj keď každý deň študujem Fa, vysielam spravodlivé myšlienky a objasňujem pravdu, každý deň veľa hodín premárnim pozeraním filmov, TV a videí na internete, z čoho som lenivý a bez...

Pochopenie toho, čo sa myslí slovami „zmeniť svoje konvenčné myslenie”

21. 2. 18
(Minghui.sk) Praktizovať som začala koncom roku 1994. Za posledných 25 rokov som zažila mnoho prípadov odstraňovania chorobovej karmy a obvykle sa mi v tom dobre darilo. Avšak tento posledný raz to bolo veľmi odlišné. Symptómy choroby prišli a odišli mnohokrát a ja som sa nemohla...

Pozeranie sa dovnútra a nie von

19. 2. 18
(Minghui.org) Naša miestna skupina nedávno strávila dva dni štúdiom Fa a zdieľaním skúseností, so zameraním  na propagáciu Shen Yun. V dôsledku toho som prišiel k pochopeniu, že som bol po mnoho rokov pripútaný k pozeraniu sa von namiesto pozerania sa...

Vyvinutie si súcitu s ostatnými praktizujúcimi

14. 2. 18
(Minghui.org) Pred pár dňami som sa stretol s praktizujúcou Falun Dafa pani Wang [pseudonym]. Keď sme sa rozprávali, všimol som si niektoré z jej pripútanosti, no rozhodol som sa povedať jej o tom neskôr. Navrhol som ďalšie stretnutie a ona súhlasila. Cestou domov som ju začal...

Nájdenie koreňa mojich pripútaností a ich opustenie

13. 2. 18
(Minghui.org) Falun Gong som začala praktizovať v roku 1995. Keď si vezmem, že som sa kultivovala po taký dlhý čas, bolo by dobré, ak by som merala svoje myšlienky, činy a slová podľa Fa. Namiesto toho mi zabralo 20 rokov, kým som si uvedomila, že som pomáhala svojim...

Ako reagovať na nesprávne slová a činy

8. 2. 18
(Minghui.org) Som mladý praktizujúci Falun Gongu, ktorý nemá otvorené tretie oko. Aj napriek tomu som zažil, videl a dopočul sa o mnohých veciach, ktoré sa udiali medzi praktizujúcimi a z ktorých niektoré neboli v súlade s Fa. Udržiavanie princípov Fa v mysli Keďže sme učeníkmi...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom