Majte sa na pozore pred pripútanosťou k pohodliu a potešeniu

(Minhui.sk) Zlo má dve metódy na prenasledovanie praktizujúcich. Jedna je „tvrdá“ a núti vás obávať sa a mať strach; druhá je „mäkká“ a spôsobuje, že sa stanete pripútaný k pohodliu a potešeniu. Použitím týchto dvoch taktík zlo zasahuje a skúša charakter praktizujúcich.

Keď čelia tvrdej metóde, praktizujúci si zvyčajne dokážu udržať svoje hlavné vedomie vedomé a použiť spravodlivé myšlienky na to, aby prešli skúškami. Avšak keď sú okolnosti pohodlné, praktizujúci môžu ľahko zvoľniť a ich spravodlivé myšlienky sa oslabia, čo znamená, že ich medzery sa dajú využiť. Kto by už len vnímal pohodlný život ako utrpenie? Keď sú okolnosti príjemné a pohodlné, je ťažké správať sa dobre. Príjemné a pohodlné okolnosti môžu spôsobiť, že praktizujúci sa stanú nestabilnými vo svojej kultivácii a nedokážu trpieť. Zlo používa túto taktiku, aby praktizujúci stratili trpezlivosť s utrpením a s praktizovaním kultivácie, a nakoniec ich zničí.

Nie je jednoduché odstraňovať karmu za príjemných a pohodlných okolností. Pripútanosť k pohodliu spôsobuje, že praktizujúci sa stanú lenivými a vytvárajú si strach, pripútanosť k sentimentalite, súťaživé zmýšľanie, nadšenie, pripútanosť k hľadaniu slávy a zisku, a ďalšie pripútanosti. Na rozdiel od fyzického a duševného mučenia je tento druh prenasledovania tichý a utajený. Keďže táto forma prenasledovania je zväčša pre praktizujúcich ťažko rozoznateľná, je najnebezpečnejšia. Dôvodom toho, že mnoho praktizujúcich niekedy praktizuje kultiváciu a niekedy zas nie – alebo nakoniec úplne opustia kultiváciu – je ich strach z toho, že stratia svoj ľahký a pohodlný život. Pripútanosť k pohodliu a potešeniu by mala byť pre praktizujúcich varovným signálom. Ak niekto naozaj prestane praktizovať kultiváciu kvôli tomu, že je pripútaný k pohodliu a potešeniu, bude toho pravdepodobne ľutovať.

Mali by sme sa teda zbaviť príjemných a pohodlných okolností? Nie. Avšak mali by sme vidieť naše pohodlné prostredie ako niečo, čo nám prepožičalo nebo, aby sme to mohli dobre použiť na potvrdzovanie Fa a robiť dobre tri veci. Nemali by sme mrhať žiadnymi zdrojmi ani príležitosťami, pretože všetko prichádza kvôli Dafa. Navyše, nemali by sme vyhľadávať utrpenie len preto, aby sme sa vyhli zničeniu kvôli pripútanosti k pohodliu a potešeniu. Namiesto toho by sme mali byť ukáznení a udržiavať si dobrý a usilovný kultivačný stav, zatiaľ čo žijeme v príjemných a pohodlných okolnostiach. Ak nie sme pripútaní k užívaniu si pohodlia a potešenia, kým sa nachádzame v pohodlnom prostredí, dokážeme sa dobre správať.

Pokiaľ skutočne praktizujeme kultiváciu podľa Fa, môžeme dosiahnuť úspech v kultivácii, nech sú naše okolnosti ľubovoľné. Bez ohľadu na to, aký druh ľudských myšlienok alebo formu prenasledovania sa pokúsi zasahovať, nič nemôže zabrániť praktizujúcicm v dosiahnutí dovŕšenia.