Kultivácia

Zachovajme si spravodlivý postoj k veciam videným nebeským okom

[Poznámka redakcie: Ľudia, ktorí praktizujú náboženstvo, môžu mať otvorené nebeské oko (tretie oko) a vidieť scény v dimenziách mimo ľudského sveta. Tieto scény sú však odrazom vecí v určitých dimenziách na úrovni, ktorú títo praktizujúci v danej chvíli dosiahli; sú obmedzené úrovňou…
Zlepšovanie sa, 06. 12. 2022

Ako ma Falun Dafa vyviedol z hmly depresie

„Depresia“ je v modernej spoločnosti rozšírená duševná choroba. Postihuje často aj tých, ktorí pôsobia úplne normálne a majú dokonca veselú povahu. Pre ľudí, ktorí si týmto trápením neprechádzajú, je ťažké pochopiť tých, ktorí ním trpia. Členovia rodiny alebo priatelia sú často…
Kultivačné cesty, 05. 12. 2022

Čínska Fahui | Naša cesta domov

Dobrý deň, Majster! Dobrý deň, milí praktizujúci! Keď na jar 2020 prepukla epidémia COVID, miestni praktizujúci verili, že táto hrozná situácia pomôže ľuďom, ktorí si prečítajú naše informačné materiály, pochopiť, prečo toľko ľudí praktizuje Falun Dafa a prečo je prenasledovanie…

Trápenie spôsobené nedostatkami v kultivácii reči

Po dlhú dobu som sa sústredil na kultivovanie svojej reči pred inými ľuďmi, ale nevenoval som pozornosť tomu, čo som hovoril za ich chrbtom. Toto správanie mi nakoniec spôsobilo vážne fyzické ťažkosti. V marci tohto roku mi opuchla tvár, ďasná na pravej strane a bolela ma čeľusť.…
Zlepšovanie sa, 29. 11. 2022