Video: Sebaupálenie alebo propagandistický kúsok ČKS?

(Minghui.sk) Webstránky Minghui vyrobili nové video objasňujúce pravdu o upáleniach na Námestí nebeského pokoja. V súčasnosti je zvuková stopa filmu dostupná len v čínštine. Video má aj čínske titulky, aby ho mohli sledovať aj kantonsky hovoriaci ľudia. Preklad nového videa je uvedený nižšie.

(video, dĺžka 13 minút)

 

 

Sebaupálenie, alebo propagandistický kúsok ČKS?

Jedno ponuré popoludnie 23. januára 2001 – predvečer Čínskeho nového roku – na Námestí nebeského pokoja nebolo veľa návštevníkov, keď sa podľa čínskej štátom riadenej tlačovej agentúry Xinhua muž menom Wang Jindong presne o 2:41 popoludní podpálil na severovýchodnej strane pamätníka Ľudového hrdinu.

Podľa oficiálnych vyjadrení tlačovej agentúry: „Štyria muži okamžite muža obstúpili s hasiacimi prístrojmi“ a „za menej ako jednu minútu bol oheň uhasený.“ O niekoľko minút neskôr sa na severnej strane Pamätníku ľudového hrdinu zapálili štyri ženy. O minútu a pol neskôr polícia tieto ohne zahasila.

Celá scéna sa odohrala za menej ako 7 minút. Jeden človek umrel na mieste a štyria ľudia utrpeli vážne popáleniny. Čínske štátom riadené médiá opakovali znova a znova, že títo ľudia boli praktizujúcimi Falun Gongu, ktorí sa upálili, aby „dosiahli skoré osvietenie pre návrat do nebies.“

Falun Gong je pokročilá kultivačná prax budhovskej školy. Jeho princípy jasne zakazujú zabíjanie aj samovraždu. Ak by títo ľudia boli naozaj praktizujúcimi Falun Gongu, nikdy by nespáchali ani samovraždu, ani by sa neupálili.

Navyše, polícia na Námestí nebeského pokoja nie je známa tým, že by so sebou nosila hasiace prístroje počas pochôdzok. Zdá sa byť veľmi podozrivé, že práve v tento deň mali všetci policajti v priebehu minút hasiace prístroje a pokrývky pripravené na nasadenie.

Medzinárodné médiá mali mnoho otázok ohľadom upálenia na Námestí nebeského pokoja. Centrálna televízia v Číne, CCTV, celočínska televízna sieť, ako aj všetky ostatné médiá v Číne, sú riadené režimom Čínskej Komunistickej Strany. CCTV ma široko sledovaný týždenný program s názvom „ohniskový rozhovor“. Jeden týždeň po udalostiach na Námestí nebeského pokoja bola v programe Ohniskového rozhovoru uvedená úplná videonahrávka upálenia s príbehom.

Pri pomalom prehrávaní videozáznamu a jeho analyzovaní zblízka vyšetrovatelia zistili, že oficiálny príbeh je nepravdivý a plný trhlín. Bolo to teda opravdivé sebaupálenie, alebo vykonštruovaná scéna? Pozrime sa na to bližšie.

Upálená na smrť? Alebo ubitá na smrť?

Toto je scéna, kde polícia hasí oheň, ktorým horela slobodná mamička s menom Liu Chunling. Pozerajte sa prosím dobre a uvidíte celkom jasne, ako bola naozaj zabitá. Keď bol hasený oheň na pani Liu, je vidieť ruku, ktorá ju udiera po hlave. Vidieť, ako sa bráni a chráni si hlavu rukami. Potom náhle odpadáva na zem. V spomalenom zábere môžeme vidieť, ako obuškovitý predmet udiera na jej hlavu a odráža sa. Vidíme tiež pozíciu záhadného muža, ktorá naznačuje, že ju práve udrel. Bola teda Liu Chunlin upálená na smrť, alebo bola udretá predmetom a okamžite zabitá? Tento videodôkaz vyzerá byť celkom jasný.

Po sebaupálení, reportér z Washington Postu išiel do rodnej dediny Liu Chunling v meste Kaifeng, provincia Henan, aby sa o nej dozvedel viac. Jej susedia mu povedali, že nikdy nevideli, ako pani Liu praktizuje Falun Gong. Liu Chunling sa presťahovala do Henanu z inej provincie, spolu so svojou matkou a 12 ročnou dcérou. Na živobytie si zarábala prácou v bare. Susedia povedali, že často videli, ako bije matku a dcéru, a mala násilné správanie, vôbec sa nesprávala ako naozajstná praktizujúca Falun Gongu.

Potom ako boli odhalené trhliny v tomto príbehu pomocou ich vlastného videa, jedinou reakciou ČKS bolo stiahnutie originálneho videa a jeho náhrada videom, kde boli trhliny v oficiálnom príbehu vystrihnuté.

Plastická fľaša s palivom sa neroztopila ani nezhorela

Pozrime sa zblízka na túto sekciu záberov CCTV zblízka na Wang Jindong. Môžeme ho počuť jasne vykrikovať to, čo sú údajne slogany týkajúce sa Falun Gongu. Policajt stojí pri ňom a drží pripravenú prikrývku, akoby čakal na to, kým Wang dokončí svoje riadky v zinscenovanom predstavení, než zadusí oheň pokrývkou.

Všimnite si ďalší jasný výmysel: Šaty Wang Jindong-a horia, ale zelená plastická fľaša medzi jeho nohami, údajne obsahujúca benzín, zostáva nedotknutá.

Stránky Minghui.org publikovali 14. mája 2003 článok s názvom „Li Yuqiang z CCTV potvrdzuje, že časť zo sebaupálenia bola zinscenovaná“

(http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/5/26/36158.html)

Začiatkom roku 2002 Li Yuqiang, reportérka CCTV, navštívila „Výchovné a tréningové centrum zákona pre hlavné mesto provincie Hebei“, kde mala diskusiu s praktizujúcimi Falun Gongu, ktorí tam boli zadržiavaní. Praktizujúci sa jej pýtali na nedostatky vo filme o sebaupálení, vrátene toho, prečo Sprite fľaša plná benzínu zostala úplne nedotknutá medzi nohami Wang Jindonga. Li Yuqiang potvrdila, že polícia umiestnila fľašu Sprite medzi Wangove nohy potom, ako bol upálený – potvrdila, že v skutočnosti, bola scéna zinscenovaná. Poukázala na to, že celá udalosť bola zorganizovaná v pokuse o presvedčenie všetkých, že praktizujúci Falun Gongu vykonali „sebaupálenie“. Pripustila, že keby vedeli, že svetové médiá budú pochybovať o autentickosti filmu, neboli by ho vyrobili.

Kto je kameraman mimo scény?

V pôvodnom videozázname CCTV bolo mnoho záberov zblízka a zvukových záznamov z miesta deja. Kamery zachytávali celú scénu, ako sa vyvíjala. Najprv sledovali políciu. Toto by sa stalo veľmi rýchlo. Odkiaľ prišli kamery? Nepotreboval by kameraman plnú spoluprácu zo strany polície? Kamera ukazuje zábery zblízka policajta, ktorý drží pripravenú prikrývku, ale namiesto toho, aby ihneď zadusil oheň, čaká, kým Wang Jindong skončí kričanie svojich sloganov týkajúcich sa Falun Gongu. Neskôr, v nemocnici, počuť malú Siying, ako volá svoju matku. Neboli všetky tieto scény skonštruované s jedným cieľom: poškodiť dobrú povesť Falun Gongu?

Každý vie, že Námestie nebeského pokoja je citlivé miesto. Ak by návštevník alebo okolostojaci, ani nehovoriac o západných médiách, fotil, polícia by mu rýchlo zabavila fotoaparát a človek by bol odvedený preč. Avšak vo videozázname CCTV takzvaného sebaupálenia je záber zdiaľky, z okolia, a zblízka. Zdá sa, že všetko bolo dobre pripravené. Môžeme sa len pýtať: „Kto boli všetci tí kameramani? Kde boli? Kde boli všetci, pripravení natáčať?“

Intrigy boli dopredu odhalené

Dva alebo tri mesiace predtým, ako sa uskutočnilo sebaupálenie, ľudia zvnútra Úradu 610 Čínskej komunistickej strany hovorili o tom, že ČKS zinscenuje incident sebaupálenia na to, aby očiernila Falun Gongu. Úrad 610 je špeciálny vládny úrad založený 10. júna 1999, a preto sa volá Úrad 610. Bol vytvorený s jediným cieľom, prenasledovať Falun Gong. Hoci webstránky Minghui publikovali správy, že ČKS plánuje zinscenovať sebaupálenie, praktizujúci, ktorí venovali málo pozornosti politike, v tom čase nevenovali bližšiu pozornosť tejto správe. Potom sa vo februári 2011 objavili dve správy, ktoré boli publikované pred viac ako 10 rokmi o tom, ako ČKS plánovala sebaupálenie, na očiernenie a diskreditáciu praktizujúcich Falun Gongu na celom svete.

11. októbra 2000, tri mesiace pred incidentom sebaupálenia, publikoval Minghui.org článok s názvom „Zdroj vo vnútri: Úrad 610 ČKS plánuje zinscenovať sebaupálenie“( http://www.minghui.org/mh/articles/2000/10/11/1079.html)

 

A potom v decembri 2000, jeden mesiac pred „sebaupálením“ bol publikovaný na minghui.org ďalší článok, s názvom: „Dávajte pozor na políciu, ktorá sa tvári ako praktizujúci Falun Gongu; Ich cieľom je zničiť dobrú povesť Falun Gongu.“ (http://www.minghui.org/mh/articles/2000/12/13/4411.html)

Článok jasne uviedol, že ČKS usporiada incident sebaupálenia na Námestí nebeského pokoja.

Archive.org uchováva nezávislý a autoritatívny internetový archív, ktorý ukladá historické obrazy mnohých webstránok. Článok ma Minghui.org o ČKS plánujúcej zinscenovať sebaupálenie bol archivovaný pre všetkých, aby si ho mohli pozrieť, po viac ako desať rokov na: http://web.archive.org/web/20010501003822/http://minghui.org/gb/0001/Oct/11/news_china_100700.html

Tieto početné správy z vládnych zdrojov predpovedajúce upálenie praktizujúcich Falun Gongu na Námestí nebeského pokoja na Čínsky nový rok poskytujú ďalší dôkaz o tom, že ČKS zinscenovala celý incident sebaupálenia.

************************

Členovia ČKS, ktorí úmyselne zinscenovali upálenie na Námestí nebeského pokoja zabezpečili prísnu blokádu správ, ktorá nedovolila nikomu, aby nezávisle preskúmal pravdu. Použili tiež štátom riadené médiá, aby prehrávali záznam o sebaupálení znova a znova, po dlhý čas. Zorganizovali mediálnu kampaň vo všetkých médiách a šírili svoje lži a falošnú propagandu do základných škôl, stredných škôl, univerzít a firiem, aby podviedli ľudí a vytvorili v nich obavy a nenávisť voči Falun Gongu.

Zároveň zablokovali všetky webové stránky Falun Gongu, vrátane Minghui.org, takže ľudia sa nemohli dozvedieť pravdu.

Nasledovanie princípov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, ako aj zlepšenie morálky a fyzického zdravia, je užitočné pre celú spoločnosť a všeobecne sa chápe ako dobré. Z opačnej strany povedané, je to tiež tak, že: každý, kto prenasleduje dobro, musí byť zlý.

Pravda skôr či neskôr vždy zvíťazí nad podvodom

Milí priatelia, dúfame, že po prezretí si tejto analýzy jasne uvidíte a pochopíte opravdivú povahu ČKS a prídete ku svojim vlastným záverom o tom, kto hovorí pravdu ohľadom hrozných udalostí, ktoré prebehli na Námestí nebeského pokoja v ten ponurý predvečer Čínskeho nového roka 2001. Nebuďte oklamaní propagandou o upálení – pochopenie pravdy môže človeku priniesť len jasnú budúcnosť.