1.400 údajných smrtí

Pozadie: Čínski predstavitelia tvrdili, že „praktizovanie Falun Gongu viedlo ku viac ako 1.400 úmrtiam“ nasledovníkov. Hoci Falun Gong bol do roku 1999 široko praktizovaný v Číne, toto tvrdenie sa objavilo až v júli 1999, potom ako režim začal prenasledovať Falun Gong. Tvrdenie sa opakovalo v publikáciách komunistickej strany a opakovali ho aj jej hovorcovia. Cieľom bolo zničiť podporu pre praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sú častými obeťami vážneho porušovania ľudských práv v Číne, vrátane nezákonného zadržiavania, pozbavenie ústavných práv, nútenej práce a mučenia, pričom práve mučenie viedlo k viac ako 3.400 zdokumentovaným úmrtiam.

Problém: Hoci bremeno dôkazu leží bedrách úradov Čínskej komunistickej strany, ktoré pokračujú v používaní tohto tvrdenia, dôkazy neboli nikdy dodané. Navyše, nikdy nebolo dovolené nezávislé vyšetrovanie. Kde sa jednotlivcom podarilo vyšetrovať, prípady údajných „smrtí“ vyvolaných Falun Gongom sa ukázali ako vykonštruované, pričom v niektorých prípadoch obeť nikdy neexistovala. Takéto „úmrtia“ sa tiež nikdy nevyskytli mimo komunistickej Číny, kde sa Falun Gong slobodne praktizuje. Tvrdenie tiež skresľuje učenie Falun Gongu ohľadom zdravia a liekov, často vyobrazujúc prax Falun Gongu ako nebezpečnú alebo nezdravú. Avšak ani v týchto svojich výrazoch tvrdenie nie je podložené analýzou.

Prečo na tom záleží: Nasledovníci Falun Gongu v Číne sú naďalej podrobovaní dlhému radu zdokumentovaných porušovaní ľudských práv. Rôzne prekrúcania faktov o Falun Gongu a jeho členoch, vytvorené úradníkmi Čínskej komunistickej strany a v jej publikáciách, sa snažia o zdiskreditovanie tejto skupiny (zobrazujúc ju ako nebezpečnú, chybnú, zlovoľnú) a zníženie podpory od slobodného sveta. Špeciálne vo vnútri Číny hrala propaganda týkajúca sa „1.400 obetí“ ústrednú úlohu pri rozvíjaní odporu a nepriateľstva od širokej časti spoločnosti voči Falun Gongu. Historické paralely z nedávnych čias, napríklad z nacistického Nemecka, naznačujú, že takéto prekrúcanie, aké sa dialo voči Židom, môže mať ničivé následky.

 

Analýza kľúčových faktov

 

1.400 úmrtí alebo propaganda strany?

Keď sa podrobia zdravej dávke skúmania, vyhlásenie o „1400 úmrtiach“ často opakované funkcionármi strany nielenže neobstojí, ale svedčí dokonca o opaku jeho pôvodného zámeru.

 

Ilustračné prípady: Vykonštruované prípady a falošné obvinenia, aby sa úmrtia zvalili na Falun Gong

 

Obeť, ktorá vlastne nikdy neexistovala

Zhang Zhiwen zabila svoje dieťa a potom seba, to tvrdili noviny riadené stranou. Jediný problém je, že nezávislí vyšetrovatelia zistili, že Zhang nikdy neexistovala.

(viac v článku na Minghui)

 

Prípad prekrútených faktov

Xiao Yufen bola prekvapená, keď videla, že smrť jej manžela v novinách je pripísaná Falun Gongu, keďže nikdy nepraktizoval.

(viac v článku na Minghui)

 

Dcéra „obete“ prehovorila

Pani Ma Jinxiu sotva mohla umrieť kvôli tomu, že odmietala lekárske ošetrenie, keď bola chorá, hovorí jej dcéra. V skutočnosti umrela v rukách lekárov, ktorí ju liečili.

(v angličtine: http://clearwisdom.net/html/articles/2000/1/28/8651p.html)

 

Li Youlin: „Praktizujúci“, ktorý nikdy nepraktizoval

Samovražda Li Youlina sa dala ťažko pripísať Falun Gongu, hovorí sused z blízkeho okolia. V prvom rade nikdy nepraktizoval.

(v angličtine: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2001/4/27/9093p.html)

 

Podplatený, aby obvinil Falun Gong

Keďže nedokázali zaplatiť za účet za nemocnicu pre svoju dcéru, rodina Li Shuxian súhlasila s obchodom: obviníme Falun Gong a vy zaplatíte vaše poplatky

(v angličtine: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/24/128309.html)

 

Matka opravuje informácie

Matka obete samovraždy hovorí pravdu o smrti jej syna a o nátlaku, ktorému čelila ovdovená dcéra

(v angličtine: http://clearwisdom.net/html/articles/2002/1/20/17934.html)

 

Naproti tomu: Správy o tom, ako Falun Gong prospieva zdraviu a duševnej pohode, sú hojné

 

Zdravie zblízka: osobné svedectvá

Ako Falun Gong prospel zdraviu a životu jednotlivcov? Mnoho osobných svedectiev poskytuje fascinujúci pohľad

(http://www.clearwisdom.net/html/cate-81/)

 

Zlepšenie zdravia a pocitu pohody

Výskum vykonaný na Univerzite južnej Austrálie zisťuje, že nasledovníci Falun Gongu majú „zdravé zvyky životného štýlu“ a zažívajú „lepší pocit zdravia“ ako iní.

(http://falunau.org/images/2011/Health%20Research%20by%20SA%20Uni.pdf)

 

Výdatné zdravie v Daliane, Čína

Prieskum v roku 1998 ukázal, že obyvatelia Dalianu, Čína hlásili výrazné zlepšenie zdravia potom, ako sa začali venovať Falun Gongu.

(http://clearwisdom.net/html/articles/2001/6/17/11524.html)

 

Falun Gong na bunkovej úrovni

Výskum publikovaný v Časopise alternatívnej a doplnkovej medicíny tvrdí, že prax Falun Gong môže pozitívne ovplyvňovať imunitu na genotypovej úrovni.

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15750361)

 

Staranie sa o zdravý životný štýl

Výskumná správa na vedúcej univerzite na Taiwane tvrdí, že Falun Gong pomáha ľuďom zbaviť sa fajčenia, pitia a spraviť zdravé životné voľby.

(http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/1/1/30401.html)

 

Kto koho zabíja?

 

3.500 smrtí v rukách strany

Viac ako 3.500 nasledovníkov Falun Gongu bolo zabitých čínskymi úradmi od roku 1999. Toto sú skutoční ľudia, ktorých poznáme zo svedectiev očitých svedkov a rodín obetí. Na rozdiel od ČKS vítame vyšetrenie každého jedného prípadu.

(http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/9/22/128265.html)

 

Amnesty Internaitonal ohľadom mučenia v Číne

Jedna vedúca ľudsko-právna organizácia pokladá oficiálne čínske tvrdenia o žiadnych zločinoch za falošné. Naopak, strana je za tým všetkým.

(http://clearwisdom.net/html/articles/2001/2/17/4550.html)

 

Svedectvo čínskeho právnika

Jeden z vedúcich čínskych právnikov Číny, Gao Zhisheng, dokumentuje do bolestných detailov mučenie, ktorého sa čínske úrady dopustili voči praktizujúcim Falun Gongu.

(http://www.clearharmony.net/articles/200512/30427.html)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/cc/87/