Zlepšovanie sa

Konferencia Fa v Číne: Skupinové štúdium nás posilňuje a pomáha nám zvýšiť si vzájomnú úctu

14.1.14 | Od praktizujúcej z Číny

(Minghui.org)

Zdravím Majster! Zdravím spolupraktizujúci!

Skupinové štúdium Fa sme začali u mňa doma v roku 1997. Zastavilo sa potom, ako sa začalo prenasledovanie v júli 1999. Vďaka podnetom od spolupraktizujúcich sme v roku 2004 začali spoločne znova študovať a odvtedy pokračujeme neprerušene až dodnes.

„Vždy keď budú vaše dvere otvorené, prídeme“

V roku 1997 prichádzalo ku mne domov pravidelne viac ako 20 praktizujúcich na skupinové štúdium. Taktiež prichádzali noví praktizujúci, aby si pozreli nahraté prednášky a naučili sa cvičenia. Zdieľali sme naše pochopenia a skúsenosti z nasledovania princípov Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Všetci rýchle napredovali a niektorí členovia mojej rodiny taktiež začali praktizovať, vrátane môjho manžela, staršieho syna a nevesty. Veľmi sme si cenili toto prostredie skupinového štúdia.

Naše pokojné životy boli narušené, keď v júli 1999 Komunistická strana začala prenasledovať Falun Gong. Pod intenzívnou kontrolou a tlakom sme nemali na výber a museli sme naše skupinové štúdium ukončiť.

Potom ako môj starší syn a jeho manželka boli nezákonne zadržaní v roku 2004, kontaktovali sme právnikov a šli sme k miestnej polícii, prokurátorom a súdu, aby sme ich oslobodili. Všetci praktizujúci sme na tom spoločne pracovali a cítili sme potrebu študovať spoločne Fa. Preto sa naše skupinové štúdium v roku 2004 obnovilo.

Potom ako zatkli jednu praktizujúcu, prišla skúška. Keďže sa často zúčastňovala skupinového štúdia, niekto mi pripomenul, aby som bola opatrná, pretože polícia mala moje fotky počas jej návštevy vo väzení. Spočiatku som mala strach, no keď som o tom neskôr premýšľala, uvedomila som si, že štúdium Fa v skupine bolo formou, o ktorú nás Majster požiadal, aby sme nasledovali. Navyše, nemali by sme prestať čítať v skupine kvôli tomuto incidentu. Taktiež by sme sa nemali nechať prenasledovať režimom. 

Tieto myšlienky som zdieľala v ten deň po štúdiu Fa a väčšina praktizujúcich so mnou súhlasila. Mnohí povedali: „Vždy keď budú vaše dvere otvorené, prídeme.“

Tieto slová sa ma hlboko dotkli. S podporou ostatných praktizujúcich sme napriek tvrdému prostrediu v Číne nevynechali ani jedno skupinové týždenné štúdium.

Objasňovanie pravdy špiónom

Agenti často posielali špiónov, aby pozorovali môj dom, najmä počas takzvaných citlivých dní, ako napríklad počas zjazdov ČKS. Zvyčajne prišli okolo ôsmej ráno a ostali až do desiatej večer. Niekedy ostávali aj dva týždne.

S mojím manželom sme nepovažovali týchto špiónov za zlé osoby, pretože sme si uvedomili, že sú klamaní propagandou ČKS, aby konali zlé skutky. Pristúpili sme k nim, pozdravili ich a objasnili im fakty o Falun Dafa. Boli nám vďační a odvtedy nás nepozorovali až tak zblízka. Niektorí dokonca prestali pracovať ako špióni.

Zaujímavé bolo, že vždy k nám posielali odlišných špiónov. Keď jedna skupina odchádzala, ďalšia prichádzala. Vedeli sme, že nejde o náhodu; bola to pre nich vzácna príležitosť, aby sa dozvedeli pravdu o Dafa.

V jeden deň, keď som uvidela niekoľkých špiónov ako nás pozorujú, vzala som nejaké ovocie a šla som sa s nimi porozprávať. Zatiaľ čo jedli ovocie, povedala som im: „Keďže som praktizujúca Falun Dafa, môžem vám podať informáciu z prvej ruky. Falun Dafa je veľmi dobrý - tak dobrý, že sa ho Komunistická strana bojí. Preto si vymyslela sebeupálenie na Námestí nebeského pokoja a ostatné klamstvá, aby Falun Dafa očiernila.“

Potom som im vysvetlila dôsledky konania zlých skutkov nasledovaním ČKS a ako vystúpiť zo Strany a jej pridružených organizácií kvôli lepšej budúcnosti. Potom ako si ma vypočuli, niektorí z nich sa rozhodli ihneď zo Strany vystúpiť.

Zdalo sa, že každý, komu sme objasnili pravdu, nás už neprichádzal sledovať. Vždy keď sme niekoho z nich neskôr stretli, zdravili nás, akoby sme boli ich starí známi. Tí, s ktorými sme nemali príležitosť porozprávať sa, sa zdržiavali blízko nášho domu, až kým sme im o Dafa nepovedali.

Nevyrušovaní zasahovaním

Jeden blok od nášho domu sa nachádza policajná stanica a polícia vie, že máme skupinové štúdium. Niektorí praktizujúci, ktorí sa obávali o našu bezpečnosť, navrhli, aby sme skupinu rozdelili na niekoľko menších skupiniek. Hoci som bezpečnosti venovala pozornosť, cenila som si túto príležitosť spoločného čítania Fa a nemyslela som si, že by sme sa mali o to znepokojovať. Taktiež som Majstra poprosila o pomoc.

Počas týchto rokov nás špióni často prichádzajú pozorovať. No ani moja rodina, ani ostatní spolupraktizujúci, sa nimi necítia vyrušovaní.

Jedno z najvážnejších zasahovaní sa prihodilo minulý máj. V tom čase bol môj starší brat prepustený z väzenia a býval s nami. Siedmi policajní agenti prišli do môjho domu a zhabali Majstrovu fotku, knihy Falun Dafa a viac ako 10.000 yuanov v hotovosti so slovami „Falun Dafa je dobrý“ vytlačenými na bankovkách.

Bola to pre nás obrovská strata. Avšak, využila som túto príležitosť na vysvetlenie faktov o Falun Dafa policajtom. Môj manžel, syn a ja sme sa pozerali dovnútra a všetci sme objavili rôzne pripútanosti, ako strach, nenávisť a bojovnosť.

Pretože skupinové štúdium bolo o dva dni, pomyslela som si, že o tomto incidente poviem praktizujúcim, aby o tom vedeli. Avšak, nemohla som nájsť ich telefónne čísla.

Nakoniec prišlo na skupinové štúdiu v ten týždeň mnoho praktizujúcich - v skutočnosti viac ako zvyčajne. Rozprávali sme sa o tomto incidente a praktizujúci mali všetky druhy pochopení. Niektorí sa báli, iní mlčali a niektorí vysielali spravodlivé myšlienky. Bola to skutočná skúška pre môjho manžela, syna a mňa týkajúca sa toho, čo robiť.

Zostala som veľmi pokojná. Po poďakovaní sa praktizujúcim za ich príchod som im povedala, že moje dvere budú vždy otvorené a vždy budú vítaní, aby prišli na týždenné štúdium. Nasledujúci týždeň prišli znova všetci títo praktizujúci. Bola som hlboko dojatá.

Vzájomná podpora

Okrem poskytovania prostredia na týždenné skupinové štúdium taktiež pomáham praktizujúcim nájsť knihy Falun Dafa a pravdu objasňujúce materiály, keď ich potrebujú. Počas týchto rokov sme mali občas konflikty. No vďaka pevnému štúdiu Fa sme si zlepšili svoj xinxing, zvýšili našu znášanlivosť a prešli sme cez tieto skúšky.

Niekedy nás praktizujúci navštevovali, aby si vyzdvihli materiály v čase skupinového štúdia. Rozprávali sa s nami a z času na čas sme ich pozvali jesť. Odohralo sa to mnoho krát a nesťažovali sme sa. Nakoniec, všetci sme Majstrovými učeníkmi Dafa a mali by sme si ceniť naše vzťahy počas tohto časového obdobia.

Praktizujúci v našej skupine majú rôzne vekové kategórie, od mladých po starších. Každý týždeň po štúdiu Fa si vyzdvihujú  pravdu objasňujúce materiály alebo DVD Shen Yunu na rozdávanie.

Spočiatku sa niektorí praktizujúci báli rozdávať materiály, takže som ich nenútila vziať si ich. Po čase však pochopili naliehavosť zastavenia prenasledovania a začali si brať viac materiálov, aby ich dali ľuďom.

Niekoľko starších praktizujúcich v našej skupine má cez 70 rokov. Každý týždeň po skupinovom štúdiu chodíme do parkov alebo do supermarketov, v dvoj alebo trojčlenných skupinkách, aby sme povedali ľuďom fakty o Falun Dafa a rozdali informačné materiály.

Spoznali sme mnohých študentov, hlavne na jar a na jeseň, radi nás počúvali a šťastne si brávali naše materiály. Taktiež sme chodili na miesta blízko väzení, záchytných centier a súdov, aby sme vysielali spravodlivé myšlienky.

Koordinovali sme sa takým spôsobom, aby sa mohlo pripojiť viac praktizujúcich a všetci sme sa spoločne zlepšili ako jedno telo.

Starší pár prišiel z iného mesta. Manželka bola zadržaná a mučená, takže sa veľmi bála. Prišli k svojej dcére do našej oblasti, aby sa vyhli obťažovaniu miestnej polície. Vďaka štúdiu Fa a zdieľaniu pochopení znovunadobudli spravodlivé myšlienky. Napísali apelačné listy, aby odhalili nelegálne zadržiavanie a mučenie. Nedávno sa vrátili do svojej oblasti, aby tam pokračovali v objasňovaní pravdy.

Je mnoho podobných príkladov. Vždy keď sme sa navzájom podporovali so spravodlivými myšlienkami, praktizujúci robili rýchle pokroky. Niektorí prekonali trápenia chorôb a viac praktizujúcich sa začalo zúčastňovať na pravdu objasňujúcich aktivitách.

Pomáhanie novým praktizujúcim

Okrem rozprávania ľuďom o Falun Dafa sme taktiež pomáhali spolupraktizujúcim, aby to mohli robiť. Mnohí praktizujúci sa naučili používať počítače a sami si pripravovať pravdu objasňujúce materiály.

Jeden praktizujúci začal pred dvoma rokmi praktizovať Falun Dafa. Vždy sa snaží nájsť viac spôsobov ako zachrániť ľudí vysvetľovaním faktov o Falun Dafa. Často jazdí na bicykli a rozdáva materiály na autobusových zastávkach, parkoviskách a iných preplnených miestach.

Robí to tak dobre, že niekedy sa ľudia stavajú do radu, aby si od neho vzali materiály a DVD Shen Yunu.

Iná praktizujúca často cestuje do svojho rodného mesta s veľkou taškou materiálov Falun Dafa. Prechodí celú noc, aby rozdala materiály a vráti sa nasledujúce ráno.

Existuje mnoho podobných príbehov a každý praktizujúci ma svoju jedinečnú skúsenosť. Všetci si ceníme naše skupinové štúdium Fa, podporujeme sa, robíme dobre tri veci a snažíme sa spasiť viac ľudí.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/htmlarticles/2013/11/18/143284.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha