Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Všetko ide dobre, keď myslíme na iných

27.11.14 | Od praktizujúcej z Heilongjiang

(Minghui.org) Dobrý deň, ctený Majster! Dobrý deň, milí praktizujúci!

Falun Gong som začala praktizovať v roku 1995, v najťažšom čase môjho života. Od svojej mladosti som trpela postihnutím nôh. Mala som dve veľké operácie, ale boli zbytočné. Ťažko sa mi chodilo a po prejdení niekoľkých krokov som mala veľké bolesti. Avšak po praktizovaní Falun Gongu som sa úplne vyliečila. Dokázala som chodiť hore i dole schodmi a necítila som sa unavená ani po prejdení veľkých vzdialeností. Ľudia v mojom okolí videli, ako sa moje zdravie zlepšilo a vedeli, že to bolo vďaka Falun Gongu.

Čínska komunistická strana začala prenasledovanie Falun Gongu v júli 1999. Prestala som praktizovať, pretože som sa obávala, že ma budú prenasledovať. Nechápala som hlboký význam Dafa. Potom som postupne počas čítania týždenníka Minghui a ďalších informácií pochopila opravdivú povahu prenasledovania a napravila som svoje myšlienky. Vrátila som sa k praktizovaniu Falun Gongu.

Polícia ma odviedla z domu v roku 2006 a zadržiavali ma pol mesiaca v zadržiavacom centre. Neskôr ma poslali do núteného pracovného tábora a povedali mi, že tam budem viac ako rok. Avšak môj manžel dokázal zariadiť, že ma prepustili z pracovného tábora už po dvoch dňoch.

Keď som zažívala prenasledovanie, pozerala som sa dovnútra a uvedomila som si vážnosť kultivácie. Upokojila som sa a začala som systematicky študovať Majstrove prednášky. Pochopila som viac kultiváciu a začala sa považovať za opravdivú praktizujúcu, nasledujúc princípy Dafa a kultivujúc svoje myšlienky v každom momente.

Ustanovenie skupinového študijného miesta

Videla som, že celkový kultivačný stav praktizujúcich v mojej oblasti nebol veľmi dobrý. Nebolo tam žiadne prostredie skupinového štúdia Fa. Dôvodom bola obava z prenasledovania a koordinátor bol pod veľkým tlakom. Niektorí miestni praktizujúci boli obťažovaní alebo ich odviedla z domu polícia a prehľadali im dom.

Uvažovala som o tom, čo by som mohol spraviť. Spomenul som si na Majstrove učenie:

Takto myslia Bohovia. Takisto, ak tomu niečo chýba, bezvýhradne a potichu to doplnia, aby tie veci boli úplnejšie a dokonalejšie.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA)

Takže som vo svojom dome založila miesto na študovanie Fa.

Spočiatku môj manžel a syn nepodporovali úplne túto myšlienku. Chápala som to, keďže v mojej oblasti bolo málo praktizujúcich, ktorí objasňovali pravdu. Kultivačné prostredie nebolo dobré a dialo sa prenasledovanie.

Praktizujúci, ktorí sa prišli zúčastniť skupinového štúdia mali tiež rôzne problémy. Niektorí z nich rozprávali nahlas na chodbe alebo hlasno búchali na dvere. Moji susedia to mohli jasne vidieť, keďže niektorí si nechávali otvorené dvere. Nesťažovala som sa, hoci som mala tiež určité obavy. Zdieľala som so svojimi spolupraktizujúcimi ohľadom problémov s bezpečnosťou a pripomínala som im, že myslenie na druhých je tiež vecou kultivácie. Venovala som pozornosť osobnej kultivácii a súcitne som si nimi zdieľala svoj pohľad.

Niektorí moji susedia sa so mnou rozprávali ohľadom bezpečnosti. Usmiala som sa a povedala som: „Mám dobré vzťahy s druhými. Nebojte sa.“ Rozprávala som im o Falun Gongu a povedala som im, že praktizujúci Dafa sú dobrí ľudia.

Všetci v mojom susedstve vedeli, že som praktizujúca Falun Gongu. Susedia pravdepodobne vedeli, že tí, ktorí prichádzajú do môjho domu, sú tiež praktizujúci. Ako išiel deň za dňom, postupne si na to zvykli. Vo svojej mysli som nemala myšlienky na prenasledovanie a nemyslela som na to, že by ma prenasledovali. Namiesto toho som myslela na to, že všetko, čo je nesprávne, bude napravené pomocou kultivácie Dafa.

Niektorí praktizujúci spozorovali, že nám chyba dostatočné zdieľanie skúsenosti v skupine, a že to ovplyvňuje náš celkový kultivačný stav. Začali sme potom v mojom dome pravidelné týždenné skupinové štúdium a zdieľanie skúseností. Mnoho problémov sa rozriešilo a xinxing ľudí sa zlepšil. Začalo prichádzať čoraz viac miestnych praktizujúcich. Niekedy prišlo aj viac ako 30 ľudí.

Koordinácia a spolupráca

Viedla som malý obchod, len niekoľko metrov štvorcových, kde som predávala nealkoholické i alkoholické nápoje v mojom susedstve. Iní praktizujúci sa v mojom dome zastavovali vždy, keď si tam chceli odložiť alebo vyzdvihnúť materiály Falun Gongu. Niektorí boli miestni a ďalší boli z vidieka. Snažila som sa zo všetkých síl, aby som naplnila ich potreby, nech potrebovali čokoľvek.

Zakaždým, keď počas uplynulých niekoľkých rokov praktizujúci potrebovali spolupracovať alebo sa koordinovať, neváhala som a pracovala som na tom. Radi so mnou spolupracovali a zdieľali so mnou. Niektorí so sebou priviedli ľudí, ktorí praktizovali Falun Gong pred prenasledovaním. Postupne som toho mala na starosti čoraz viac.

Z tých, čo pokračovali v praxi, sa niektorí neodvážili zúčastňovať skupinového štúdia alebo si vziať domov knihy Falun Dafa. Povedala som im, aby si čítali knihu a vrátili mi ju, keď skončia. Postupne som im dávala týždenník Minghui a ďalšie informačné materiály o Falun Gongu. Týmto spôsobom niektorí z nich chceli začať študovať. Postupne som im hovorila o objasňovaní pravdy o Falun Gongu iným ľuďom. S podporou a zdieľaním v skupine to začali robiť čoraz lepšie.

Zbavovanie sa strachu

Na mojej ceste snahy o koordináciu bolo mnoho konfliktov. Vyžadovalo si to nejakú prácu, ale cítila som tlak. Pozrela som sa dovnútra a zistila som, že mám pripútanosť: obávala som sa toho, že budem prenasledovaná, čo spôsobilo, že vyvstalo mnoho konfliktov. Povedala som Majstrovi vo svojej mysli: „Majster, môj vzťah s políciou je taký, že ich mám zachrániť. Hoci s mojím súčasným xinxingom ich nemôžem zachrániť, nemala by som ich pozývať, aby robili zlé činy. Nech je moja kultivačná situácia akákoľvek, stará sa o mňa Majster. Nemá to nič do činenia so starými silami. Staré sily nemôžu spraviť nič, pokiaľ sa ja nepohnem alebo nemám takú myšlienku.“

Raz mi jedna praktizujúca zatelefonovala: „Všetci praktizujúci v mojej študijnej skupine boli odvedení na policajnú stanicu. Praktizujúca, ktorá má takmer 80 rokov, má symptómy infarktu a leží na zemi na policajnej stanici.“ Chcela, aby som išla na policajnú stanicu. Bola som znepokojená. Chodila som po izbe hore dole a pýtala sa sama seba: „Čoho sa obávaš? Tvoj život bol zachránený Majstrom. Nemôžeš zostať doma, keď ťa iní praktizujúci potrebujú. Musíš ísť.“

Na policajnej stanici som si všimla, že policajt nevie, čo robiť. Povedala som mu: „Požiadaj jej syna, aby ju čo najrýchlejšie vzal domov. Kto iný sa o ňu dokáže postarať v takom veku?“ Vysielali sme spravodlivé myšlienky a nakoniec bola ona i ďalší prepustení.

Praktizujúci, ktorí boli odvedení políciou, ma priamo kontaktovali. Avšak ja som nemala žiadne myšlienky na to, že ich zadržanie na mňa bude mať nejaký účinok. Kým mám spravodlivé myšlienky a robím to, o čo nás Majster žiada, budem v bezpečí. Nesťažovala som sa na nerozumný čin iných praktizujúcich.

Zachraňovanie iných praktizujúcich a ich členov rodiny

Zachraňovanie iných praktizujúcich bolo raz úspešné a inokedy nie. Ale nebola som počas toho nikdy prenasledovaná. Jednoducho som objasnila fakty polícii, sudcom a prokurátorom. V dôsledku toho som si zlepšila svoj xinxing. Niektorí členovia rodiny praktizujúcich, nejakí policajti, sudcovia a prokurátori, boli zachránení. Povzbudilo to praktizujúcich vo väzení a získali spravodlivé myšlienky.

Spočiatku bolo ťažké zachraňovať iných praktizujúcich. Ich členovia rodiny boli oklamaní lžami ČKS a nechceli prijať nás, praktizujúcich. Niektorí z nich zahodili dary, ktoré sme im priniesli. Niektorí sa vyhrážali a niektorí nám nadávali. Neodradilo nás to, ale pokračovali sme v ich navštevovaní a upokojovaní. Sprevádzali sme ich pri návšteve polície, sudcov či prokurátorov. Niektorých členov rodín sa to nakoniec dotklo a postupne nás začali podporovať a spolupracovať s nami.

Keď som prvýkrát išla navštíviť políciu, sudcov alebo prokurátorov, neodvažovala som sa vysvetľovať fakty o Falun Gongu. Avšak vo svojej mysli som si pomyslela na Majstra a na Fa. Postupne sa moja pripútanosť k strachu stratila. Dokázala som do tých úradov vstúpiť podobne ako do iných verejných priestorov. Bez strachu som im prirodzene dokázala vysvetľovať fakty o Falun Gongu.

Raz som zdieľala s inými praktizujúcimi v našej skupine štúdia Fa o tom, ako sa rozprávať s políciou. Niekto povedal, že je to príliš zložité. Pomyslela som, že ak náš východiskový bod je zachrániť ich, potom tam nie je dôvod na to, aby sme sa báli toho, že budeme prenasledovaní.

Raz mi povedali, že dvaja spolupraktizujúci boli odvedení políciou, keď rozdávali materiály Falun Gong na dedine. Bolo okolo 10 hodín ráno. Stretli sme sa niekoľkými praktizujúcimi a diskutovali sme o tom, čo spraviť. Dohodli sme sa, že musíme mať presné informácie o zatknutí. Nikto nepovedal ani slovo. Povedala som: „Poďte ku mne domov. Bude to jednoduchšie na koordináciu.“

Môj manžel nás autom odviezol domov. Po diskusii s mojím manželom sme sa rozhodli, že obaja pôjdeme na miestnu policajnú stanicu, aby sme zistili, čo sa stalo. Vstúpila som na policajnú stanicu, pričom môj manžel vysielal spravodlivé myšlienky v blízkosti.

Bolo takmer 11 hodín ráno. Na policajnej stanici boli len dvaja mladí policajti. Jeden z nich bol dobrosrdečný muž, ktorého som už poznala. Na stanicu prišiel len pred niekoľkými dňami. Pomyslela som si: „Majster je súcitný! Ďakujem!“ Kým som sa s nimi rozprávala, vysielala som spravodlivé myšlienky. Čoskoro som im vysvetlila cieľ návštevy. Policajt povedal, že zistí, čo sa stalo a povedal mi telefónne číslo vedúceho policajného oddelenia v tej dedine. Vrátila som sa domov a zdieľala som s inými praktizujúcimi o tom, že by sme mali ísť na tú policajnú stanicu žiadať prepustenie dvoch praktizujúcich, ktoré tam zadržiavajú. Jeden praktizujúci povedal, že pozná dobre vedúceho tej policajnej stanice a že mu zavolá a objasní mu fakty.

Policajt, ktorého som poznala, mi zatelefonoval a potvrdil, že dve praktizujúce sú zadržiavané na policajnej stanici. Zatelefonovala som vedúcemu oddelenia a povedala som mu, že som praktizujúca Falun Gongu. Spýtala som sa, kde zadržiavajú dve praktizujúce. Zdôrazňovala som: „V skutočnosti, to, o čo sa obávam najviac, si ty a ďalší policajti. Nesmiete hrať negatívne úlohy!“ Vedel, že niekoľkí policajti priamo zapojení do prenasledovania Falun Gongu umreli. Povedal: „Príďte hneď sem.“

Vedúci oddelenia mi zatelefonoval krátko po 5 hodine popoludní a požiadal ma, aby som prišla. Bola som rozhodnutá a požiadala som, aby šiel so mnou ešte jeden praktizujúci. Môj manžel povedal: „Vezmime nášho syna. Bude sa báť, ak zostane doma.“

Všetci traja sme vstúpili na policajnú stanicu, pričom ostatní vysielali spravodlivé myšlienky v aute. Videli sme nejaké knihy Dafa na stole v kancelárii a vedeli sme, že jedna praktizujúca už spolupracovala s políciou. Išla som navštíviť vedúceho oddelenia. Videla som, že váha v tom, aby sa zapojil do prenasledovania Falun Gongu.

Išli sme hore navštíviť vedúceho policajnej stanice a porozprávať sa s ním. Majster mi dal múdrosť. Zrazu som si spomenula, že jeden z jeho príbuzných bol kedysi mojím učiteľom. Využila som túto príležitosť na to, aby som sa ho spýtala na tohto učiteľa a začala som prirodzene rozprávať. Potom som mu objasnila pravdu o Falun Gongu.

Povedal, že tí dvaja praktizujúci budú zadržaní pol mesiaca. Nesúhlasila som. O chvíľu neskôr povedal, že budú zadržaní týždeň. Nevzdala som sa. Nakoniec povedal, že budú zadržaní tri dni. Ani s tým som nesúhlasila. Pomyslela som si: „Ak sú praktizujúci zadržiavaní čo i len minútu, polícia sa dopúšťa zlého skutku.“ Povedala som vedúcemu: „Nesmiete ich poslať do zadržiavacieho centra. Nebudete ich schopní prepustiť, keď ich zadržia v zadržiavacom centre. Môžu si svojvoľne predlžovať zadržiavanie. Tento bod je o vás. Nechcem, aby ste za toto trpeli akýmikoľvek zlými následkami!“ Súhlasil, že ich prepustí o 9 hodine večer. Obe praktizujúce sa vrátili bezpečne domov.

Jeden policajt, ktorý ma poznal, sa ma neskôr spýtal: „Prečo sa vždy ukážeš, keď zatknú iných?“ Skutočne sa ma pýtal, prečo sa nebojím toho, že ma zatknú. Povedala som mu: „Už ma raz zadržiavali a rozumiem praktizujúcim a ich rodinám. Ako ľudská bytosť by som mala pomôcť svojim priateľom, keď majú ťažkosti. Navyše, praktizovanie Falun Gongu nie je nesprávne.“

Hlbšie som mu vysvetlila dobrotu Dafa, prečo zachraňujeme ľudí, to, že prenasledovanie Falun Gongu porušuje ústavu a že prenasledovatelia budú čeliť odplate. Povzbudila som ho: „Budeš mať dobrú budúcnosť.“ Čudoval sa prečo. Povedala som: „Pretože praktizujúci Dafa sú dobrí ľudia. Ty si tiež dobrý človek, keď im pomáhaš. Takže by si mal mať bezpečnú budúcnosť.“ Citovo sa ho to dotklo. Obdivoval praktizujúcich Dafa.

Mám to šťastie, že som praktizujúca Falun Gongu a pomáham Majstrovi počas nápravy Fa. Ďakujem Majstrovi za jeho súcitnú spásu.

Ďakujem svojmu manželovi, môjmu synovi a ostatným praktizujúcim za ich podporu a spoluprácu!

 

Článok v čínštine

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/16/146890.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha