Fa konferencie v Číne

Čínska konferencia: Majster mi dáva múdrosť, keď je moje srdce zamerané na záchranu ľudí

18.12.14 | Od praktizujúceho z provincie Shandong, Čína

(Minghui.org)

Dobrý deň vážený Majster! Dobrý deň milí praktizujúci!

Mám 66 rokov a Falun Dafa praktizujem 17 rokov. Dafa mi dal nový život a múdrosť. Nechodil som do školy a preto som bol negramotný, ale dokážem čítať všetky Majstrove knihy.

Usilovne študujem knihy Falun Dafa a robím tri veci, ktoré Majster žiada od svojich praktizujúcich. Môj domov je miestom štúdia Fa a praktizujúci prichádzajú do môjho domu na viac ako 3 hodiny každé popoludnie. Meriame sa pomocou Fa a navzájom sa povzbudzujeme, aby sme spoločne napredovali.

Hovorím s ľuďmi o Falun Dafa a rozdávam pravdu objasňujúce materiály o praxi. Súcitný Majster otvoril moju múdrosť a dáva mi dobrú pamäť, takže si môžem spomenúť na to, čo čítam v Majstrových knihách alebo v pravdu objasňujúcich materiáloch. Týmto spôsobom mám dobré výsledky, keď sa rozprávam s ľuďmi.

Policajti sa musia dozvedieť fakty

Keď som šiel do domu iného praktizujúceho, išiel som popri automobilovej nehode. Polícia čakala na poisťovacieho úradníka a niektorí okoloidúci sa pozerali. Priblížil som sa ku trom policajtom a povedal som im o Falun Dafa a o prenasledovaní a dal som im nejaké materiály. Dvaja z nich si ich vzali, pričom ten posledný sa na mňa hnevlivo pozrel a odmietol. Zrazu jedna žena zakričala: „Človeče, máš ty ale odvahu! Dávaš dokonca svoje materiály polícii. Nebojíš sa, že ťa zatknú?“

Nebol som ňou ovplyvnený a povedal som pokojne: „No a čo keď sú to policajti? Sú to tiež ľudské bytosti a jediným rozdielom je ich povolanie. Tiež majú manželky a deti a tiež dúfajú, že sa vyhnú nešťastiam. Nebesá odstránia Čínsku komunistickú stranu, nie Čínu. Ich životy im dali ich rodičia, nie ČKS.“

„Neviete, že dynastie sa menia? Bola dynastia Qing, Ming, Tang, Song a ďalšie dynastie. Bez ohľadu na to, aká vyspelá bola každá dynastia, nakoniec všetky smerovali k zničeniu. Toto je zákon histórie a nikto ho nemôže porušiť. ČKS ide proti nebesiam. Členovia ČKS sú skorumpovaní a vraždia nevinných ľudí, takže nebesia ich zničia. Ponáhľaj sa a vystúp z ČKS.“

„Dokonca aj vedci uznali, že ľudské bytosti majú dušu. Ľudia v kultivačných kruhoch ju volajú hlavná duša. Vaša hlavná duša bola vytvorená bohom. Tvoji rodičia ti dali len telo z mäsa a kostí. Tvoji skutoční rodičia sú na nebesiach a dúfajú, že môžeš byť zachránený.“

„Mnoho policajtov bolo zatknutých kvôli korupcii, a to len keď sa na to pozrieme z povrchu. V skutočnosti sú potrestaní nebesami za to, že sa zapojili do prenasledovania Falun Dafa. Falun Dafa je Budhov Zákon a slúži na kultiváciu Budhovstva. Falun Dafa vyučuje ľudí, aby boli dobrí a zhromažďovali si cnosť. Ktokoľvek ide proti Budhovmu Zákonu alebo nebesiam, bude potrestaný.“

Potichu počúvali a občas súhlasne prikývli. Žena zmenila svoj postoj a policajt, ktorý odmietol vziať si materiály o ne požiadal. Všetci boli veľmi šťastní, ďakovali mi a vystúpili z ČKS a jej pridružených organizácii.

Ľudia z Úradu 610 sa musia dozvedieť fakty

Ľudia obkolesili stánok na opravu topánok, takže som ku nim podišiel a povedal som im fakty o Falun Dafa. Všetci pozorne počúvali, okrem jednej ženy, ktorá si udržiavala chladný výraz na tvári. Všetkým som dal nejaké informačné materiály. Keď som ich podal žene, nepovedala ani slovo. Niekto mi povedal: „Je z mestského Úradu 610 a je zodpovedná za prenasledovanie Falun Dafa. Ako sa odvažuješ dať jej materiály?“

Odpovedal som: „Čo je na tom, že je z Úradu 610? Vedúci úradu Li Dongsheng bol zatknutý. Platí zákon, že dobré skutky budú odmenené a zlé budú potrestané. Nikto nebude mať dobrý koniec, ak sa zúčastňoval na prenasledovaní dobrých ľudí.“

Potom som sa obrátil na tú ženu a povedal som: „Je dôležité vedieť, kam fúka vietor. Ponáhľajte sa a vystúpte zo strany, je to jediný spôsob, ako si zachrániť život. Je to vzácna príležitosť pre vás, aby ste ma mohli počúvať, ako vám hovorím pravdu. Nie je mnoho príležitostí ako táto, a dúfam, že si ju nenecháte ujsť.“ Usmiala sa a vzala si materiály.

Spýtal som sa jej, či vystúpila z ČKS a jej pridružených organizácii a ona odpovedala: „Ešte nie.“ Potom súhlasila s tým, že vystúpi a neustále mi ďakovala. Povedal som: „Neďakuj mne, ďakuj môjmu Majstrovi. Musíš mať veľmi jasno v krutosti prenasledovania. Ak by nám môj Učiteľ nepovedal, aby sme vás zachraňovali, vyhol by som sa ti.“ Z jej výrazu som videl, že pochopila, že som to robil pre jej vlastné dobro.

Oklamaní ČKS

S podobnou situáciou som sa pri rozprávaní o Dafa stretol mnohokrát. Keď som žiadal ľudí, aby vystúpili zo strany, niektorí ľudia sa náhle obrátili proti mne, niektorí sa nahnevali a niektorí mi dokonca nadávali. Všetci používali podobné argumenty, napríklad že komunistická strana ti poskytuje jedlo a pitie, ale stále si proti nej.

Hovorím týmto ľuďom, že ČKS spáchala mnoho zločinov. Nebesá nedovolia, aby to pokračovalo. Keď prenasledovali praktizujúcich počas posledných rokov, nenasledovali zákony. Pätolizači ČKS netkajú látku a nevyrábajú žiadne výrobky. Vykorisťujú ľudí. Neodmeňujú ľudí, ale ich prenasledujú.

Ďalší dôvod, ktorý počúvam je, že politika ČKS prináša ľuďom osoh. Odpovedám, že ČKS skonfiškovala pôdu našich predkov. Potom predali pôdu, ktorá patrila ľuďom ako vy, za vysoké ceny a privlastnila si tie peniaze. ČKS nie je Čína - je to cudzí duch, ktorý prišiel zničiť Číňanov. Je čas, aby sme sa zobudili. Keď sa ľudia zobudia, ČKS sa rozpadne. Moje argumenty sú zvyčajne dobre prijaté.

„Kiež by si bol prišiel skôr“

Stretol som troch mužov v strednom veku, ktorí vyšli z vládnej budovy. Vyzerali, akoby to boli dôležití ľudia. Požiadal som Majstra o to, aby ma posilnil a priblížil som sa ku nim a povedal som im, že som im priniesol požehnanie. Jeden z nich sa ma spýtal, či praktizujem Falun Dafa.

Povedal som: „Je dobre známe, že mnoho úradníkov bolo zatknutých alebo odstúpili počas protikorupčnej politiky. Dokonca aj Jiang Zemin, ktorý prenasledoval Falun Dafa a zúčastnil sa na odberoch orgánov zo živých praktizujúcich, už nie je na pozícii, kde by vydával príkazy. Nebesá dávajú všetkým šancu, aby si vybrali svoju vlastnú budúcnosť. Keď majú ľudia trocha moci, stanú sa korumpovanými. Toto je pravda.“ Jeden z nich súhlasil s tým, čo som povedal.

Povedal som toho veľa, vrátane toho, že pôvodne Dafa nebol na zozname 14 kultov, ale neskôr ho tam pridal Jiang a jeho banda. Vysvetlil som, že tým chcel podnietiť nenávisť ľudí voči Falun Dafa. Teraz sa obáva, že jeho zločiny budú odhalené a že bude postavený pred súd. Toto prenasledovanie tiež porušuje čínsku ústavu.

Všetci traja prijali informačné materiály Dafa, ako aj Shen Yun DVD-čka a anti-cenzurový softvér. Nielen to, všetci sa rozhodli vystúpiť z ČKS a jej pridružených organizácii.

Jeden povedal predtým, ako som odišiel: „Kiež by si bol prišiel skôr, lebo niektorí moji kolegovia už odišli. Je škoda, že nepočujú to, čo si povedal.“

Predurčený vzťah

Stretol som sa s človekom, ktorý pracuje na obytnom výbore. Povedal som mu o Falun Dafa. Uprene sa na mňa zahľadel a povedal: „Vieš, čo robím? Nejaký čas som ťa sledoval. Neustále rozdávaš letáky a rozprávaš sa s ľuďmi. Si príliš smelý.“

Odpovedal som mu: „Je výborné, že si ma sledoval, čo znamená, že máme predurčený vzťah. Bol si svedkom toho, aké ťažké je pre mňa zachraňovať ľudí. Ľudia sú oklamaní kvôli propagande ČKS a obávajú sa vziať si materiály. Treba mnoho energie a času, aby si pomohol čo i len jednému človeku pochopiť pravdu. Všetky materiály sú zaplatené praktizujúcimi a ja som strávil mnoho času ich roznášaním. Prenasledovanie ma nezastavilo v tom, aby som riskoval svoj život pri rozprávaní sa s ľuďmi o tejto praxi. Nechceme ocenenie, chceme len, aby ľudia boli zachránení. Dúfam, že si to premyslíš a prestaneš robiť zlé veci pre tú zlú stranu.“

Bez váhania súhlasil s tým, že vystúpi z ČKS. Dal som mu anti-cenzúrový software. Vzal si ho a povedal: „Mal by si sa radšej ponáhľať a odísť. Nenechaj, aby ťa iní ľudia videli.“

Chápanie princípov Fa

Princípy Fa vysvetlili pôvod života a cieľ príchodu na ľudský svet. Náš život na tejto zemi sa zmenil kvôli Majstrovmu obrovskému utrpeniu pre nás a čas je vzácny a naliehavý. Viem, že nemôžem poľaviť a záchrana ľudí je mojím najdôležitejším cieľom.

Majster nás učil, aby sme sa nepozerali na spoločenské postavenie ľudí, ich vek či vzhľad - ale ich jednoducho brali ako Majstrových príbuzných, alebo tých, ktorí s nami majú predurčený vzťah a čakajú na nás, aby sme ich zachránili. Najdôležitejšie je, aby vnímajúce bytosti pochopili pravdu o Falun Dafa.

Nemám žiaden strach, keď sa rozprávam s ľuďmi, keďže robím tú najspravodlivejšiu vec na svete. Iba staré sily a zlé faktory, ktoré čelia rozpadu, sa obávajú. Necítim hnev či nenávisť voči nikomu, kto je ku mne nepriateľský, keďže rozumiem tomu, že sú oklamaní ČKS a jej propagandou, alebo ich blokujú ich ľudské predstavy.

Keď sa pozerám na zoznam mien tých, ktorí vystúpili z ČKS a jej pridružených organizácii, moje srdce je naplnené vďačnosťou. Som veľmi šťastný za tých, ktorí môžu byť zachránení. Toto mi tiež pomáha, aby som bol usilovnejší. Všetko toto je kvôli Majstrovmu bezmedznému súcitu a nie kvôli mojím schopnostiam.

Dúfam, že ľudia na celom svete budú vedieť, že Falun Dafa je dobrý!

Ďakujem, súcitný Majster! Ďakujem, praktizujúci!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/20/146962.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha