54 faktov, ktoré odhaľujú, ako bolo „sebaupálenie“ na Námestí nebeského pokoja v skutočnosti zinscenované pre propagandistické účely – 3. časť

21. Popálená obeť je zabalená v gáze a reportérka nemá na sebe žiadne ochranné oblečenie

Štandardný lekársky postup vyžaduje, aby pacienti s popáleninami na veľkej časti tela boli umiestnení do izolovanej a sterilnej miestnosti, pretože popálené miesta musia byť na vzduchu. Zabráni to infekcii a pre zdravotnú sestru je jednoduchšie aplikovať lieky a čistiť rany. Lekári a zdravotné sestry, ktorí sa starajú o týchto pacientov, musia pri vstupe do miestnosti použiť masky a sterilné oblečenie.

Avšak keď sa pozrieme na záznam CCTV, vidíme, že pacient je v otvorenej miestnosti. Tiež vidíme, že pacient je zabalený v hrubých vrstvách gázových obväzov a že zdravotná sestra nemá masku. Ani reportérka nemá na sebe masku, rukavice či sterilné oblečenie. Prečo by bol pacient v takom kritickom stave s vážnymi popáleninami liečený tak nedbalo?

Image
Normálna liečba popálenej obete: Lekári a zdravotné sestry majú ochranné oblečenie a masky a popálená obeť je na vzduchu v sterilnom prostredí, aby sa predišlo infekcii.
Image
Záznam CCTV, „Incident sebaupálenia na Námestí nebeského pokoja“, ukazuje popálenú obeť úplne zabalenú v gáze. Reportérka nemá žiadne ochranné oblečenie či masku a je zobrazená pri rozhovore s obeťou bez akejkoľvek obavy zo šírenia infekcie.
Image
Záznam CCTV, „Incident sebaupálenia na Námestí nebeského pokoja“, ukazuje popálenú obeť úplne zabalenú v gáze. Reportérka nemá žiadne ochranné oblečenie či masku a je zobrazená pri rozhovore s obeťou bez akejkoľvek obavy zo šírenia infekcie.

22. Sanitke trvalo dve hodiny kým prešla 20-minútovú trasu

Podľa správy z tlačovej agentúry Xinhua z 30. januára 2001 bol Wang Jindong prvý, kto sa upálil 23. januára 2001 o 14:41 na severovýchodnej strane Pamätníka ľudových hrdinov. Správa hovorí: „Za menej ako minútu niekoľko policajtov použilo štyri hasiace prístroje a rýchle uhasili oheň na tomto mužovi. Potom použili policajné vozidlo v službe, aby ho rýchle dopravili do nemocnice na pohotovosť.“ Podľa tejto správy o niekoľko minút neskôr na severnej strane Pamätníka ľudových hrdinov, štyri ženy, ktoré neboli od seba príliš vzdialené, zapálili benzín, ktorý na seba vyliali. Polícii zabralo iba minútu a pol, aby uhasila plamene. „Za menej ako sedem minút od incidentu sa na scéne objavili tri sanitky z Pekinského pohotovostného zdravotníckeho centra a prepravili zranených ľudí na najlepšiu jednotku v Pekingu, do Nemocnice Jishuitan, aby ich rýchle ošetrili.“ Podľa tlačovej agentúry Xinhua sa incident sebaupálenia odohral o 14:41. Ak pridáme sedem minút, kým uhasili oheň a dvadsať minút, ktoré zvyčajne zaberie vozidlu prejsť z Námestia nebeského pokoja do Nemocnice Jishuitan (sanitke by to malo trvať menej), účastníci sebaupálenia by sa mali dostať do Nemocnice Jishuitan nie neskôr ako o 15:30. Avšak niekoľko ľudí zo zdravotníckeho personálu v Nemocnici Jishuitan potvrdilo, že účastníci sebaupálenia neprišli do nemocnice skôr ako okolo 17:00. Medzi približne 15:00 a 17:00 uplynuli dve hodiny. Správy z tlačovej agentúry Xinhua nedokázali vysvetliť, kam počas tejto doby títo ľudia šli. Čo sa skutočne prihodilo počas tohto času? Prečo sanitke trvalo dve hodiny, aby dokončila bežnú dvadsaťminútovú jazdu?

23. „Nepohyblivá“ sledovacia kamera je namierená na miesto udalosti

Z programu CCTV možno vidieť, že kamera sleduje políciu k miestu, kde sa oheň začal a dokonca približuje a vzďaľuje obraz, aby zachytila správne detaily drámy, keď sa vyvíjala. Sledovacia kamera na Námestí nebeského pokoja zvyčajne pokrýva určitú plochu. Lenže v tento konkrétny deň, kamera sleduje políciu na scénu a zameriava sa na incident. Zdá sa, akoby táto kamera bola špeciálne nastavená na zachytenie sebaupálenia.

24. Incident je zachytený na veľkom počte videí

Verejnosti bolo sebaupálenie ukázané z mnohých pohľadov, ktoré boli natočené z mnohých uhlov, z ďalekých, stredných a blízkych záberov a dokonca tam boli aj fotografie. Ak by to nebolo vopred pripravené, ako by to mohlo byť tak kompletne zachytené?

Ešte neprirodzenejší fakt je, že keď bol život 12-ročnej obete upálenia  Liu Siying v nebezpečenstve, môžeme vidieť, že niekto ju zblízka natáča a zaznamenáva jej hlas. Môžeme sa len čudovať: Aké tam boli priority? Zachránenie malého dieťaťa za každú cenu alebo zbieranie materiálu pre budúce použitie?

25. „Sebaupálená“ necituje Falun Gong

1) Čínske média v niektorých správach hlásili, že Liu Siying tvrdila, že jej vlastná matka jej povedala, že sa má upáliť, aby dosiahla „Nebeské zlaté kráľovstvo“ a v iných správach „Nirvánu“. Avšak tieto pojmy nepatria k Falun Gongu.

2) Ďalšia „sebaupálená“ sa často objavila v televízii vyhlasujúc, že je praktizujúcou Falun Gongu. Povedala, že videla ostatných, ako sa zapaľujú prví, čím vytvárali čierny dym. Napriek tomu cítila, že keď je „de“ (cnosť) spálená, malo by to vytvoriť biely dym, keďže „de“ je bielou látkou. Iba keď je spálená „karma“, môže to vytvoriť čierny dym.

Žiadna veta vo Falun Dafa netvrdí, že spálenie „de“ vytvorí biely dym; ani že spálenie „karmy“ vytvorí čierny dym. Tieto termíny sa týkajú morálky a nikdy sa nespájali so spaľovaním!

26. Správy o sebaupálení boli vysielané ihneď

Do dvoch hodín od udalosti publikovala agentúra Xinhua správu, ktorá tvrdila, že sa upálili praktizujúci Falun Gongu. Bezprostredne po tejto správe program CCTV „interview v centre pozornosti“, odvysielalo program s komentármi a urobilo rozhodne znejúce závery, opäť obviňujúc Falun Gong. Bolo to v silnom protiklade k spôsobu, ako sa spravodajstvo v Číne zvyčajne spracúva, kde úradníci na nižšej úrovni správy posunú svojim nadriadeným, až pokiaľ najvyšší úradníci nepovolia ich zverejnenie. Rukopisy citlivých spravodajských príbehov publikovaných v tlačovej agentúre Xinhua musia byť mnohokrát skontrolované a prepracované. Tentoraz bol príbeh dostupný verejnosti s takou neslýchanou rýchlosťou, až to podnietilo podozrenie ľudí.

„Z hľadiska času odozvy vyjadril ďalší zahraničný novinár v Pekingu svoj šok z toho, že Xinhua bola schopná takmer ihneď vydať prvú správu o incidente, a to v angličtine. Všetci Číňania vedia, že každá správa zo Xinhua musí zvyčajne prejsť cez niekoľko kôl schválení od nariadených a v čase publikovania sú už zvyčajne „starými správami“. Navyše, štátne médiá nikdy nevydali zahraničnej tlači žiadne fotky alebo videá z protestov Falun Gongu počas 18 mesiacov prenasledovania, takže prečo teraz áno a s takým malým váhaním? Prečo v angličtine a nie v čínštine?...“

„Podozrenie Iana Johnsona z novín The Wall Street Journal, jedného z najbystrejších novinárov sledujúcich tento príbeh, vzbudila rýchlosť, ktorou bol tento príbeh pokrytý. Pozoroval, že štátne média hlásili smrť (obete) nezvyčajne skoro, čo naznačuje, že smrť prebehla buď skôr ako bola hlásená, alebo inak zvyčajne opatrné média už mali povolenie z vyššej úrovne, aby bleskovo vyrobili elektronické správy a televízne vysielanie. Napríklad miestne večerné televízne noviny o siedmej mali natočenú správu pána Tan z mesta Changde, malého mesta v provincii Hunan. Väčšina správ pre večerné televízne noviny sa schvaľuje napoludnie, takže denné vysielanie zriedkakedy prináša správy z toho istého dňa, nieto ešte správy o udalosti, ktorá sa prihodila popoludní a vyžaduje satelitný prenos z pomerne vzdialených častí krajiny.“

Napriek tomu, že vládou kontrolované média odvysielali príbeh do dvoch hodín, stojí za to všimnúť si, že im to trvalo viac ako týždeň, kým dokončili výrobu videa tejto udalosti.

27. Čínske správy si protirečia – 1.časť

Podľa štúdia Svetovej organizácie na vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (WOIPFG) vyšlo v priebehu roka päť rôznych čínskych správ, ktoré poskytovali odlišné informácie, napríklad ako a kedy začal Wang Jindong so svojou rodinou praktizovať Falun Gong. Niektoré rozhodne tvrdili, že praktizoval viac ako rok, zatiaľ čo iné udávali skoršie dátumy, jedna tvrdila, že praktizoval už od roku 1996. Tu sa nachádza správa.

28. Čínske správy si protirečia – 2.časť

V „Osobnom vyhlásení Wanga Jindong z 23. januára o incidente sebaupálenia“, ktoré publikovala Xinhua 7. apríla 2003, Wang Jindong povedal:

„Približne o 14:30... som škrtol zapaľovačom a ihneď ma zachvátili plamene. Nemal som čas, aby som si sadol (s dvoma prekríženými nohami), takže som sedel v pozícii s jednou prekríženou nohou. Vzduch poháňaný veľkými plameňmi spôsoboval hluk. Dokázal som len ťažko dýchať, no bolo mi veľmi jasné, že cieľ bude čoskoro uskutočnený. V tej chvíli sa polícia pokúsila zastaviť oheň tak, že ma pokryli niečím neznámym. Dvakrát som odmietol, aby zastavili plamene na mojom tele. O niekoľko okamihov neskôr použili hasiace prístroje, aby uhasili oheň. Bol som veľmi sklamaný, postavil som sa a zvolal: „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť (Zhen, Shan a Ren) sú vesmírnym zákonom. Je to zákon, ktorý musia všetci nasledovať. Môj Majster je hlavným Budhom.“

V tejto časti článku, Wang Jindong povedal, že „sa postavil a zvolal“. Konkrétnejšie, povedal, že sa postavil a zvolal slová potom, ako bol oheň uhasený.

Skoršia správa od Xinhua, ktorá bola publikovaná 30. januára 2001, hovorí: „Potom z muža šľahali červené plamene, vytvárajúc tmavý dym. Spomedzi červených plameňov, muž zúfalo kričal: ‚Veľký zákon vesmíru je zákon, ktorý musí každý zažiť.‘ “

Tieto dva správy si protirečia v ich opisoch ohňa a slov, ktoré Wang kričal. Navyše, obe správy sú v rozpore s videozáznamom CCTV, v ktorom:

  • Na Wangovi nevidno ani oheň, ani dym (viď fakt č. 8),
  • keď Wang kričí, sedí na zemi,
  • Wang nekričí to, čo povedal vo svojom „Osobnom vyhlásení“ (z ktorého dve posledné vety nereprezentujú Falun Gong),
  • Wang dokonca nesedí ani v pozícii s jednou prekríženou nohou.

29. Čínske správy si protirečia – 3.časť

V „Osobnom vyhlásení Wanga Jindong...“, Wang povedal, že skupina si naliala benzín do nápojových fľašiek a potom:

„Liu Yunfang a ja sme si zavesili fľaše na naše krky a prilepili si ich popod pazuchy lepiacou páskou, potom sme si obliekli vlnené svetre a na to vlnou zateplené bundy. Potom sme si so sebou vzali čepele nožov a zapaľovače, ktoré Hao Huijun zaobstarala vopred.“

„Približne o 14:30 som použil čepeľ, ktorú som mal pripravenú v ruke, aby som cez oblečenie prerezal fľašu, potom som čepeľ odhodil a vzal zapaľovač. V tej chvíli ku mne kráčali policajti a keď boli odo mňa približne na desať krokov, škrtol som zapaľovačom a okamžite ma zachvátili plamene.“

Podľa Wangovho vlastného rozprávania benzín na jeho tele pochádzal z fľaše zavesenej okolo jeho krku a pripevnenej popod podpazušia lepiacou páskou. Fľaša bola prerezaná a benzín sa vylial na jeho telo.

Avšak podľa článku z Xinhua z 30. januára:

„O 14:41, na severovýchodnej časti Pamätníka ľudových hrdinov, sedel približne 40-ročný muž smerom k severozápadu v pozícii s „prekríženou jednou nohou“ a nepretržite sa polieval kvapalinou zo zelenej plastovej fľaše. Potom z mužovho tela vyšľahli červené plamene, vydávajúc tmavý dym...“

Článok jasne vyhlasuje, že Wang Jindong sa „nepretržite polieval kvapalinou zo zelenej plastovej fľaše“. Oba články podávajú dlhé opisy toho, ako sa takzvaným sebaupáleným podarilo poliať sa benzínom. Oba sa hovoria o fakte, že skupina si tento postup niekoľkokrát skúsila. Tým je povedané, že pre sebaupálených bolo veľmi dôležité, ako na seba vylejú benzín. Napriek tomu sú tieto dve správy úplne v rozpore ohľadom tejto veľmi dôležitej technickej otázke (použitie čepele na rozrezanie fľašiek – poliatie).

30. Čínske správy si protirečia – 4.časť

V „Osobnom vyhlásení Wanga Jindong...“, Wang povedal, že po sebaupálení išli policajné vozidlá veľmi veľkou rýchlosťou do Nemocnice Jishuitan. „V nemocnici som ležal na posteli v pohotovostnej konzultačnej miestnosti...“.

Článok z Pekinských večerných správ zo 16. februára 2001 hovorí: „Xiao Yang, ktorý dokázal prešprintovať 100 metrov za 13 sekúnd a jeho spolupracovníci, ktorí niesli Wanga Jindonga s úplne spálenými vlasmi do policajného vozidla, ho bleskurýchle priviezli do Pohotovostného centra mestského obvodu Xuanwu. Neskôr bol prevezený z pohotovostného centra do Nemocnice Jishuitan.“

  • Články udávajú odlišné miesta, kam policajné vozidlo šlo (Nemocnica Jishuitan a Pohotovostné centrum Xuanwu),
  • záber CCTV ukazuje, že Wangove vlasy neboli „úplne spálené“ (viď fakt č.5),
  • ak by policajné vozidlo šlo „veľmi vysokou rýchlosťou“, „rýchle“ alebo „bleskurýchle“ (oba články sa v tomto bode zhodujú), netrvalo by im dve hodiny, než sa dostali do nemocnice (viď fakt č.22).

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2011/10/1/128479.html