54 faktov, ktoré odhaľujú, ako bolo „sebaupálenie“ na Námestí nebeského pokoja v skutočnosti zinscenované pre propagandistické účely – 4. časť

31. Ďalšie čínske správy si protirečia

1) Podľa článku od agentúry Xinhua z 30. januára takzvaní sebaupálení šli na Námestie nebeského pokoja ráno, no na námestie nemohli vstúpiť, takže čakali nablízku. „Napoludnie, kedy sa námestie znovu otvorilo“, vstúpili a začali so sebaupálením.

Avšak v „Osobnom vyhlásení Wanga Jindonga...“ Wang vyhlásil, že skupina šla ráno ku niekomu domov, aby si naplnili fľaše benzínom. Všetci odtiaľ odišli o 14:30, 11 minút predtým, než sa udial incident, pričom si vzali taxík na Námestie nebeského pokoja.

2) V článku z agentúry Xinhua z 30. januára skupina Wanga Jindonga prišla na Pekinskú západnú stanicu ráno 17. januára, kde ich vyzdvihol Chen Guo.

Avšak v „Osobnom vyhlásení Wanga Jindonga...“ Wang hovorí, že po príchode do Pekingu skupina šla autobusom k Hlavnej hudobnej škole, kde ich Chen Guo vyzdvihol.

3) V článku od agentúry Xinhua na internete „Špeciálny rozhovor s Wangom Juanom“ publikovanom 24. apríla 2002, bola dcéra Wanga Jindonga pomenovaná ako „Wang Juan“. Lenže v článku na internete od agentúry Xinhua publikovanom 28. marca 2001, bola dcéra Wanga Jindonga vždy pomenovaná ako „Wang Juanjuan“.

Pri tlačových správach sú mená spomínaných ľudí jedným z najkritickejších prvkov v spravodajstve. Každý profesionálny reportér venuje veľkú pozornosť presnosti takýchto základných informácií. Správa z 28. marca mala viac ako 4600 slov a meno Wang Juanjuan sa tam objavilo 37 krát. Je veľmi nepravdepodobné, že by rozdielne odkazy na Wang Juan a Wang Juanjuan nastali kvôli typografickým chybám.

4) V článku z 24. apríla sa manželke a dcére Wanga Jindonga počas ich väzby koncom roka 2000 zdali zamestnanci pracovného tábora srdeční a milí, preto sa nechali „transformovať“ (vzdali sa praktizovania Falun Gongu).

Článok z 28. marca potreboval viac než 4000 slov, aby opísal, ako Ženský pracovný tábor Henan dokázal konečne „transformovať“ matku a dcéru po „toľkej tvrdej práci“.

Podľa článku na internete čínskeho BBC publikovaného 5. apríla 2002, „dcéra Wanga Jindonga povedala, že sa rozhodla vzdať sa Falun Gongu už po 10 minútach po vstupe do pracovného tábora.“

Nielenže existujú nezrovnalosti ohľadom toho, ako sa matka s dcérou vzdali Falun Gongu, ale aj ohľadom toho, kde boli zadržiavané.

32. Správa z agentúry Xinhua uvádza veľmi jasné detaily od neexistujúcich svedkov

Článok z 30. januára 2001 od Xinhua bol prvou detailnou správou o sebaupálení. Článok uvádza veľmi konkrétne a jasné opisy scén sebaupálenia. Napríklad:

„O 14:41, na severovýchodnej časti Pamätníka ľudových hrdinov, sedel približne 40-ročný muž smerom k severozápadu v pozícii s „prekríženými nohami“ a nepretržite sa polieval kvapalinou zo zelenej plastovej fľaše. Potom z mužovho tela vyšľahli červené plamene, vydávajúc tmavý dym. Uprostred burácajúceho ohňa tento muž kričal z plného hrdla a z celej sily“... „takmer v rovnakom čase na severovýchodnej časti námestia žena v strednom veku odrazu vytiahla zo svojej tašky fľašu od Sprite. Otvorila ústa a niekoľkokrát tekutinu prehltla a tiež sa ňou poliala po celom tele. V tej chvíli naplnil vzduch štipľavý zápach benzínu“...„na severovýchodnej strane Pamätníka ľudových hrdinov, štyria policajti objavili najprv sebaupáleného, okolo 50-ročného muža. Ihneď vytiahli hasiace prístroje a čo najrýchlejšie sa k nemu ponáhľali... Za menej ako minútu policajti použili štyri hasiace prístroje, ktoré rýchlo uhasili plamene na mužovi; potom bol rýchle prevezený do nemocnice v služobnom policajnom vozidle...“

Takéto detaily možno získať iba ak je niekto skutočne na tejto scéne prítomný. Zo správy však nemôžeme vydedukovať, ako autor získal tieto detaily. Článok vôbec nespomína nič o rozhovore s očitými svedkami.

33. Fotka publikovaná v novinách ukazuje fľašu zo Sprite v odlišnej pozícii

Podľa pozorovateľov v Číne, fotka publikovaná v Denníku Jin Zhou ukazuje, že fľaška od Sprite je umiestnená na zemi vedľa pravej nohy Wanga Jindonga. Toto sa odlišuje od toho, čo bolo ukázané na videu CCTV, v ktorom je fľaška medzi jeho nohami. Fotka bola publikovaná okolo 1. februára 2001.

34. O štyri roky neskôr, ČKS spomína „sebaupálenie“ na odvedenie pozornosti od smrti Zhao Ziyang

17. januára 2005 zomrel bývalý čínsky premiér a podporovateľ demokracie Zhao Ziyang, ktorého ČKS držala 15 rokov v domácom väzení. Smrť pána Zhao spôsobila silné reakcie v Číne a v zahraničí. Ľudia, od bežných Číňanov v Číne po najvyšších úradníkov v USA, od hongkonských poslancov po bývalého vodcu Sovietskeho zväzu Gorbačova, oplakávali jeho smrť a veľmi chválili jeho úspechy. Avšak čínske štátne média mlčali o Zhaovej smrti a jeho smrť spomenuli len jednou vetou v štátnych novinách. Nekrológ publikovaný na oficiálnej stránke spravodajstva Xinhua bol rýchlo odstránený.

Nasledujúci deň, 18. januára 2005, začala tlačová agentúra Xinhua znova vysielať „sebaupálenia“ spred štyroch rokov. ČKS vysielala informácie nielen v Číne, ale ovplyvnila taktiež zahraničné média, aby o tom písali. Americká tlačová agentúra Associated Press (AP) publikovala 21. januára 2005 predpojatý pohľad ČKS na „sebaupálenie“ a jeho následky. Článok nekriticky prijal propagandu a písal o nej ako o fakte. Mnohé noviny sa neskôr za uverejnenie tohto článku ospravedlnili.

Prečo by ČKS uverejňovala informácie o udalosti, ktorá sa prihodila pred štyrmi rokmi v deň po významnej udalosti v Číne?

35. Žiadni praktizujúci Falun Gongu nespáchali samovraždu pred alebo po incidente

Od predstavenia Falun Gongu v máji 1992 po začatie prenasledovania v júli 1999 neboli žiadne správy o praktizujúcich Falun Gongu páchajúcich samovraždu. S odhadom 70 – 100 miliónov ľudí praktizujúcich Falun Gong v roku 1998 a s mierou samovrážd v Číne 23 zo 100 000, by nemal byť problém nájsť 23 000 samovrážd. Avšak, žiadne neboli hlásené. Toto skutočne prezrádza účinok Falun Gongu na zdravie.

Hneď ako sa začalo prenasledovanie, čínske média začali vysielať jednu správu za druhou o zločinoch, vraždách a samovraždách spáchaných praktizujúcimi Falun Gongu. V priebehu prvých šiestich mesiacoch prenasledovania bolo publikovaných viac než 300 000 správ proti Falun Gongu. Náhle zvýšenie správ počtu bolo očividne dôvodom na podozrenie. Niektoré z týchto správ boli preskúmané na údajnom mieste a zistilo sa, že boli vymyslené alebo sfalšované (napr. bežný občan spáchal samovraždu a bol označený za praktizujúceho Falun Gongu). Ďalšie správy tvrdili, že praktizujúci v čínskych pracovných táboroch zomreli spáchaním samovraždy, lenže je dokázané, že títo ľudia boli zvyčajne umučení na smrť a rýchle spopolnení po nariadení od úradov.

V posledných rokoch čínske média spomínali Falun Gong na verejnosti menej, no z času na čas vydali nejakú správu. Napríklad v novembri 2005, Pekinský denník vyhlásil, že sa v Pekingu upálil praktizujúci Falun Gongu. Rýchle sa odhalilo, že šlo o podvod. (tu je viac podrobností)

Možno najviac prezradí správanie sa praktizujúcich Falun Gongu v iných oblastiach mimo pevninskej Číny. Vo viac ako 80 krajinách po celom svete žijú tisíce praktizujúcich. Mnohí žijú v čínsky hovoriacich oblastiach v Hongkongu, v Singapure a na Taiwane – v oblastiach, ktoré nie sú kontrolované ČKS. Samotný Taiwan má viac ako 300 000 praktizujúcich.

Mimo pevninskej Číny neboli nikdy hlásené samovraždy praktizujúcich Falun Gongu.

36. „Sebaupálenie“ nezodpovedá iným podobám sebaupálenia v histórii

Sebaupálenie je veľmi netradičné, keďže zaberie veľa času a je extrémne bolestivé. Väčšina z tých, ktoré sa udiali v nedávnej minulosti, bola spravená ako forma protestu. Medzi príčiny týchto sebaupálení patria: protest proti vojne, proti autoritatívnemu režimu, proti vojenskej okupácii, proti vládnej politike, proti súdnym procesom a depresia.

Avšak „sebaupálení“ na Námestí nebeského pokoja uviedli príčiny ako napríklad „ísť do neba“. Nič sa nespomenulo o nejakom proteste a skupina určite nebola deprimovaná. Ak sa nesnažili protestovať proti vláde, potom sa fakt, že šli na Námestie nebeského pokoja, zdá byť čudný.

Skupinové samovraždy so zámienkou „ísť do neba“ alebo z podobných príčin sú extrémne zriedkavé a sú vždy nenápadné. Napr. Kult nebeskej brány –  jeho členovia v roku 1997 zjedli otrávený puding a šli spať v ich uzavretom centre. Samovražda z týchto príčin sa zvyčajne pácha v oblasti mimo zraku verejnosti.

Nasledujú dva skutočné prípady sebaupálenia v Číne:

1. prípad: 15. septembra 2003 pred mostom Jinshui na Námestí nebeského pokoja, sa farmár Zhu Zhengliang z okresu Qingyang v provincii Anhui polial benzínom a zapálil sa. Príčina, ktorú uviedol bola, že mu zbúrali jeho dom proti jeho vôli a jeho súdny spor nebol nikdy spravodlivo riešený.

2. prípad: 1. októbra 2003, Yang Peiquan, ktorý si prišiel vybiť svoj smútok z okresu Gongan, mesto Jingzhou v provincii Hubei, sa upálil s benzínom neďaleko juhovýchodnej strany Námestia nebeského pokoja pri Pamätnej veži. Yang bol 49-ročný robotník, ktorého prepustili.

Niekoľké takéto prípady sebaupálenia boli hlásené v správach. Lenže kvôli nenápadným správam médií o nich väčšina Číňanov pravdepodobne nikdy nepočula. Rozdiel medzi správaním sa štátnych médií pri opravdivých prípadoch sebaupálenia a pri zinscenovanom „sebaupálení“ je obrovský.

37. „Sebaupálení“ sa ihneď vzdali Falun Gongu

Prečo by „sebaupálení“ zašli tak ďaleko, že sa šli upáliť na smrť v mene Falun Gongu, a potom sa ihneď vzdali praxe, keď prežili?

38. „Sebaupálenie“ v silnom kontraste k nesebeckým činom praktizujúcich

Praktizujúci Falun Gongu sa snažia byť pravdiví v každom aspekte svojich životov. Všetky knihy Falun Gongu a hudba, články zdieľania skúseností, v ktorých praktizujúci zdieľajú svoje nedostatky a ako sa v nich zlepšili a všetky aktivity sú zadarmo a sú prístupné verejnosti buď na internete, alebo osobne. Praktizujúci v pevninskej Číne riskovali všetko, aby šli na Námestie nebeského pokoja apelovať na vládu roztiahnutím transparentov alebo objasňovaním faktov o Falun Gongu a prenasledovaní, prostredníctvom rôznych mierových prostriedkov.

Ak by sa praktizujúci upálili, nepriaznivo by to ovplyvnilo úsilia praktizujúcich, ktorí sa snažia prebudiť svedomie ľudí v pevninskej Číne. Toto je pravdepodobne dôvodom, prečo bola udalosť zinscenovaná týmto spôsobom: V počiatočných rokoch prenasledovania každý deň cestovali do Pekingu stovky praktizujúcich Falun Gongu, aby apelovali na vládu na Námestí nebeského pokoja, pričom riskovali zatknutie a väznenie. Tieto nesebecké činy prebúdzali širokú verejnosť a občanom pod vládou totalitného režimu dávali nádej do budúcnosti.

Zinscenovaním „sebaupálenia“ spôsobom, akým to urobili a na mieste, kde to urobili, ČKS priamo napadla úsilia týchto praktizujúcich a prisúdila im negatívny význam.

39. Falun Gong odmieta akúkoľvek rolu v incidente

Skutočnosť, že predstavitelia Falun Gongu okamžite odmietli akúkoľvek rolu v sebaupálení, hovorí mnoho samo o sebe.

40. Kombinácia účastníkov ideálna pre pobúrenie verejnosti

Zdá sa, že ľudia zúčastnení na sebaupálení boli pozorne vybratí: muž, mladá žena, staršia žena a malé dievča. Keď malé dievča niesli do sanitky, srdcervúco volalo na svoju matku, pričom človek, čo ju niesol na chvíľu zastavil, aby ich mohli natočiť.

Táto udalosť ihneď vzbudila verejnú sústrasť a očiernila Falun Gong. Ľudia po celej Číne boli rozrušení. Medzi následky patrili gangy dedinčanov, ktorí šli ku praktizujúcim domov, kde násilne vnikli a vyžadovali, aby sa ľudia vzdali Falun Gongu. Niektorí vykrádali a bili ľudí. Polícia nezasahovala, ak hlásené obete boli praktizujúcimi Falun Gongu.