Objasňovanie pravdy

Objasňujme pravdu dôkladne, aby sme skutočne ponúkli ľuďom spásu

24.1.17 | Od Xiao Xiana, praktizujúceho Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) Objasňovanie pravdy je jednou z troch vecí, ktoré pre nás Majster usporiadal. Teraz rozumiem, že objasňovanie pravdy ľuďom nie je len hovorením faktov; je to proces pomáhania pri ich záchrane.

Keď som v minulosti objasňoval ľuďom pravdu, podvedome som si myslel, že stačí, ak im poviem fakty o Falun Gongu a tiež čo je zač čínska komunistická strana (ČKS).

Občas som ľuďom povedal iba o zlých skutkoch ČKS a neodvážil som sa spomenúť Falun Gong, lebo som mal strach. Potom som im dal informačné materiály a odišiel som. Mal som pocit, že to v podstate stačí.

Teraz uvažujem, či som takýmto spôsobom týchto ľudí skutočne zachraňoval. Majster predĺžil čas na záchranu bytostí svojou všezahŕňajúcou znášanlivosťou.

Okrem toho sa morálne štandardy mnohých ľudí veľmi pokazili. Ich základne sú nižšie v porovnaní s ľuďmi v skorších dobách. Ak dnešným ľuďom iba povieme fakty, môžu síce počuť, čo sme povedali, ale pokiaľ sa ich morálne štandardy nezmenia, sú potom títo ľudia skutočne zachránení?

Pri čítaní článkov o objasňovaní pravdy sa mi viackrát stalo, že sa mi vynorili nesprávne myšlienky: „Nepojednáva tento článok o veciach na príliš vysokej úrovni? Budú svetskí ľudia schopní porozumieť tomu?“ Teraz som si uvedomil, že tieto myšlienky skutočne neboli dobré.

Pravdaže by sme nemali objasňovať pravdu na príliš vysokých úrovniach, alebo zachádzať k veciam, ktoré sa zdajú byť mystické. Určite by sme im však mali povedať o dobrote Dafa a jeho princípoch Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. To ľuďom pomôže v hĺbke srdca pochopiť čistotu a spravodlivosť Falun Gongu.

Majster nás učil:

„Usilujete sa o spásu ľudí vo svete a pokúšate sa ich prebudiť, aby ste ich mohli spasiť, ale vy sami musíte tiež precitnúť a prebudiť sa.“ („Čo je učeník Dafa“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť)

Pozeranie sa dovnútra a porovnávanie sa s Majstrovými princípmi Fa

Moje nesprávne úsudky mohli byť dôsledkom toho, že som nedosiahol štandard Fa. Bolo potrebné rýchlo vyčistiť tieto zlé názory spravodlivými myšlienkami.

Potom som si všimol, že keď sa zmenili moje myšlienky, zmenil sa aj môj spôsob objasňovania pravdy. V minulosti som rýchlo objasnil pravdu a potom som ľudí požiadal, aby vystúpili z ČKS a jej pridružených organizácii a tým to skončilo.

Teraz venujem pozornosť reči a správaniu človeka, skutočne si všímam jeho pripútanosti a zameriavam sa na jeho spôsob uvažovania, aby som mu mohol lepšie objasniť fakty.

Uvedomil som si, že keď objasňujem pravdu týmto spôsobom, mám úprimnú túžbu zachrániť ľudí. Čoraz jasnejšie vidím, že rozhodujúce je mať súcitné myšlienky a odstrániť zlé častice, ktoré blokujú ľudí. Nezostávam len pri „odrapkaní“ faktov. Keď dôkladne objasňujem pravdu, cítim, že moja pripútanosť k strachu sa zmenšuje a je nahradená milosrdenstvom.

Naozaj dúfam, že v tomto čase, keď sa proces nápravy Fa blíži k svojmu koncu, sa každý učeník Dafa stane usilovnejším, aby sa Majster potešil a nemusel sa toľko trápiť!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/17/161161.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom