Výmena skúseností a názorov

Vysielanie spravodlivých myšlienok je tiež na záchranu vnímajúcich bytostí

1.4.17 | Od praktizujúceho Falun Gongu z Kalifornie

(Minghui.org) V nedávnom článku na Minhui.org, ktorý mal názov „Policajt z Pekingu: Sme potrestaní vždy, keď prenasledujeme Falun Gong“, povedal praktizujúci policajtovi z Pekingu o prenasledovaní. Policajt mu na to povedal: „Falun Gong je v Pekingu stále prenasledovaný. No sme potrestaní vždy, keď prenasledujeme praktizujúcich. Bojíme sa a nechceme už robiť tieto veci. Nechápeme, prečo presne je Falun Gong prenasledovaný, a už vôbec nie, ako sa na tom prestať zúčastňovať.“

Pokračoval ďalej: „Nedávno bol môj nadriadený veľmi chorý a bol hospitalizovaný. Vedel, prečo sa to stalo. Hneď ako ho prepustili z nemocnice, dal v práci výpoveď. Obdivujem ho a tiež chcem skončiť. No čo iné môžem robiť? Som tým znepokojený. Prišiel som domov navštíviť svoju rodinu. Chcel som o tom nejaký čas porozmýšľať.“

Keď som čítal tento článok, dostal som hlbšie pochopenie toho, prečo by sme mali vysielať spravodlivé myšlienky.

Majster povedal,

„Pre učeníkov Dafa je najdôležitejšia spása ľudí a robenie dobra. Tieto spravodlivé myšlienky sú na zastavenie zlých ľudí, aby nekonali zlo, na varovanie ostatných nedobrých ľudí, na zabránenie ľuďom vo svete dopúšťať sa hriechov,  a ich cieľom je stále ešte spasiť všetky bytosti.“ (zo „Zastavte zlé skutky spravodlivými myšlienkami“ v Základoch pre ďalší pokrok, diel III)

Vždy som si myslel, že vysielanie spravodlivých myšlienok je na odstránenie zlých faktorov v iných dimenziách. Teraz som pochopil, že „okamžitá odplata v tomto živote“ nie je len na potrestanie prenasledovateľov, ale aj na zastavenie ich zlých činov. Je to pre tých, ktorí boli podvedení ČKS a ktorí pokračujú na spolupráci v prenasledovaní. Je to pre nich šanca, aby s tým prestali. Toto je tiež prejav Majstrovho veľkého súcitu v záchrane vnímajúcich bytostí. Takže vysielanie spravodlivých myšlienok je jednou z dôležitých vecí, ktoré majú praktizujúci Dafa robiť.

Majster povedal,

„Učeníci Dafa vo svete spolu pokrývajú celú zem, pričom každý človek má určitý rozsah. Všetko s čím sa stretnete a na čo narazíte, je kvôli faktorom, ktoré sú prítomné v rámci vášho rozsahu. Ak dokážete mať dostatočné spravodlivé myšlienky, potom môžete byť vo svojom rozsahu vysoký a mohutný a potlačiť všetky zlé veci, ktoré tam možno existujú. Ak by to každý učeník Dafa dokázal dosiahnuť, celý svet by sa zmenil, pretože všetci máte zodpovednosť za široký rozsah v tomto svete a zastupujete určitú časť vnímajúcich bytostí. Často vám hovorím, aby ste sa kultivovali dovnútra a hľadali vo vnútri, keď sa objavia problémy. Keď sa čistíte v čase vysielania spravodlivých myšlienok, je to zamýšľané na očistenie a napravenie vášho uvažovania, ako aj očistenie vašej vlastnej časti, oblasti, za ktorú ste zodpovední. Ak by každý učeník Dafa dokázal zaobchádzať správne s vysielaním spravodlivých myšlienok a mať bežne silné spravodlivé myšlienky, potom by všetci zlí duchovia po celom svete boli rýchlo rozložení. Ak by to všetci učeníci Dafa mohli pochopiť a všetci by skutočne dosiahli stav, že by mali úplne spravodlivé myšlienky, potom by na rozriešenie vecí stačil jeden deň. Keby každý človek rozložil zlé faktory v rámci oblasti svojho dosahu, za ktorú je zodpovedný, nezmenil by sa celý svet?“
(z „Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy“)

Osvietil som sa k tomu, že každý z nás zahŕňa určitý rozsah, ktorý obsahuje ľudí s predurčeným vzťahom k nám, vrátane tých, ktorí pomohli nám, alebo ktorým sme pomohli my, napríklad naši spolužiaci, kolegovia, dokonca spolucestujúci v autobuse a podobne. Keďže nemôžeme vysvetliť fakty o prenasledovaní každému jednému človeku, môžeme vysielať spravodlivé myšlienky na odstránenie  zlých faktorov z ich poľa. Je to ako hovoril policajt v tom článku na Minghui. Chápal, že dostal trest za svoje zlé skutky a odišiel z práce, pretože si želal skončiť s prenasledovaním Falun Gongu.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/13/162486.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom