Správy zo sveta

India: Predstavenie Falun Dafa študentom policajnej akadémie v Andhra Pradesh

16.6.17 | Od praktizujúcich Falun Dafa v Indii

(Minghui.org) Pred niekoľkými rokmi praktizujúci Falun Dafa z Hyderabadu predstavili Falun Dafa na Policajnej akadémii v kraji Andhra Pradesh. Správa o tom bola zverejnená aj na stránke Minghui. Dostali sme z Policajnej akadémie osvedčenie o uznaní, no kvôli reorganizácii sa ďalšie naplánované akcie už neuskutočnili.

Praktizujúci sa nedávno dozvedeli, že v zácviku je viac než 10 000 nových policajtiek a 700 prešlo výcvikom v akadémii.

Predstavenie Falun Dafa 700 kadetkám Policajnej akadémie Telangana

Počas prvého týždňa v máji 2017 praktizujúci z Hyderabadu kontaktovali riaditeľa Policajnej akadémie Telangana. Predstavili Falun Dafa riaditeľovej asistentke a poskytli jej aj referencie z ich predošlých stretnutí. Potom sa stretli s riaditeľom a predstavili mu praktizovanie. Ukázali mu fotky z predošlých stretnutí na rôznych policajných oddeleniach a školách a požiadali ho o príležitosť predstaviť praktizovanie v jeho inštitúte. Veľmi ho to zaujalo a posunul naše materiály do svojej centrály na zváženie.

Zanedlho potom bol Falun Dafa predstavený na prestížnej policajnej akadémii a je pravdepodobné, že onedlho budú praktizujúci pozvaní znova. Bolo veľmi povzbudivé vidieť študentov ako s chuťou prichádzajú skoro ráno na stretnutia. Mnohí z nich neskôr uviedli, že v meditácii zažili pocit pokoja a mieru. Radi prijali aj informačné materiály o praxi.

20170615 IndiaPolice1 4XmWJAH
700 policajtiek vo výcviku odhodlane chodilo na skoré ranné cvičenia Falun Dafa.

Mnohé študentky zažili počas cvičení pokojný pocit a vyjadrili túžbu pokračovať v cvičeniach.

Predstavenie Falun Dafa 500 policajtom vo výcviku na Policajnej akadémii v Amberpet, Hyderabad, v Indii

Najprv praktizujúcim povedali, že riaditeľka Policajnej akadémie v Amberpet nemá o Falun Dafa záujem, keďže ich škola už poskytuje svojim študentom hodiny jogy. Nevzdávali sa však nádeje, a tak ju navštívili ešte raz a čakali dve hodiny až do záverečnej. Keď riaditeľka videla praktizujúcich stáť vonku, pozvala ich do svojej kancelárie. Povedali jej o Falun Dafa a ukázali jej aj fotky z Policajnej akadémie Telangana a z ďalších policajných inštitúcií a škôl.

Jej asistentka nás spoznala z predošlých rokov a veľmi sa prihovárala za praktizujúcich a hovorila tiež o užitočnosti cvičení. Riaditeľka potom okamžite zmenila názor a poprosila svoju asistentku, aby zorganizovala prezentáciu Falun Dafa len čo to bude možné.

Počas stretnutí na cvičeniach mnohí študenti hovorili o pocite energie počas meditácie v stoji a tešili sa na ďalšie naše stretnutia. Praktizujúci im rozdali letáky a hovorili im o praktizovaní a o knihách Falun Dafa.

20170615 IndiaPolice6
500 policajtov vo výcviku sa učilo cvičenia Falun Dafa a meditáciu. Mnohí hovorili o energii, ktorú zažili v pozícii držania kolesa.

Po týchto nedávnych udalostiach praktizujúci premýšľali o tom, ako sa Falun Dafa v Indii dostalo uznania od polície, no v Číne polícia našich spolupraktizujúcich prenasleduje.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/5/164146.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom