Výmena skúseností a názorov

Opustenie pripútaností, ktoré mi prekážali v kultivácii

27.8.17 | Od praktizujúceho zo západu

(Minghui.org) Po dlhú dobu som sa trápil istým skutkom z minulosti, ktorý som držal v tajnosti. Vďaka náznakom od Majstra a článku na stránke Minghui som si uvedomil, že je to pripútanosť a prekážka v mojej kultivácii.

Hľadal som vo svojom vnútri a cítim potrebu priznať svoje chyby a trápenie sa s opustením tejto pripútanosti, ktorej som sa tak dlho držal. V tomto procese som si tiež uvedomil, že moje pripútanosti k zachovaniu si tváre a reputácii boli veľmi silné.

So svojou partnerkou som spravil veci, ktoré by nezosobášený praktizujúci nemal robiť. Stalo sa to na začiatku mojej kultivácie, keď som sa ešte stále snažil porozumieť, o čom je Dafa. Hoci som však iba začínal praktizovať, cítil som, že moje správanie nie je správne, takže to nie je žiadna výhovorka.

Toto bola tá najdôležitejšia vec, ktorá v priebehu mojej kultivácie stále zasahovala do môjho stavu mysle. Zasahovalo to do mňa dokonca aj keď som sa snažil robiť cvičenia a študovať Fa, keďže ma prenasledovali vracajúce sa myšlienky na moje chyby.

Prešlo niekoľko rokov odkedy sa to stalo a ja som zmenil svoje správanie, ale pripútanosť k strachu a hanbe ma stále zadržiavala. Chcem odstrániť túto pripútanosť tým, že budem pravdivý k sebe aj ostatným praktizujúcim a chcem ďalej napredovať, aby som pomohol Majstrovi v náprave Fa.

Pri písaní tohto článku som sa naučil, že hľadanie vo vnútri je naozaj kľúčové pre naše zlepšenie.

Náš kultivačný stav by mal byť stavom hľadania vo vnútri vždy a za každých okolností. Nasledujúce slová nášho Majstra ma povzbudili k tomu, aby som napísal tento stručný článok a podelil sa o svoje myšlienky s praktizujúcimi:

„Strach môže spôsobiť, že človek spraví chyby a strach môže spôsobiť, že stratí predurčenú príležitosť. Strach je pascou smrti na ceste ľudskej bytosti k božstvu. Spravili ste kvôli nemu už obrovské chyby, a predsa sa teraz, keď ich chcete napraviť, obávate, že sa ľudia o nich dozvedia. Kultivácia je vážna vec. Ak budete prechovávať takéto obavy, kedy sa prestanete nechať zadržiavať strachom? Najmä tí študenti, ktorí zakrývali všetky tieto veci a na pohľad sa správali lepšie ako väčšina ostatných študentov, ak neopustíte túto pripútanosť, neskončíte so svojím hriešnym správaním a nezbavíte sa svojho strachu, potom bez ohľadu na to, koľko vecí učeníkov Dafa robíte, robíte ich preto, aby ste zamaskovali tie veci. Ak opustíte tieto hriechy, ktoré ste doteraz nosili a vo vnútri ste ich potláčali, a vrátite sa späť, potom všetko, čo spravíte, bude čisté a bude to časťou kultivácie učeníka Dafa.

Ako váš Majster som nikdy neviedol zoznam nesprávnych vecí, ktoré ste spravili vo svojej kultivácii; pamätám si len dobré veci, ktoré ste spravili a vaše úspechy. Učeníci Dafa sa dostali cez kultiváciu a zlé prenasledovanie, ktoré nemalo obdoby, takže sú si hlboko vedomí ťažkostí v kultivácii a nebude to tak, že by nedokázali pochopiť študentov, ktorí išli nadol nesprávnou cestou. Takže vám tu hovorím ešte raz: Všetci študenti, ktorí spravili takéto chyby, odteraz je najlepšie, aby ste verejne vyjadrili, že sa zbavujete tohto špinavého bremena a vraciate sa k Dafa. Iba ak otvorene odhalíte všetko, čo ste spravili zle, budete sa schopní uvoľniť z osídiel a hrozieb tajných agentov. Iba ak otvorene odhalíte tie veci, budete schopní odstrániť svoje pripútanosti a strach. Učeníci Dafa a ja nebudeme hľadieť na študentov, ktorí išli nadol zlou cestou vo svojej kultivácii, tak ako by to robili bežní ľudia. Vtedy predtým, keď som začal vyučovať Fa v ľudskej spoločnosti, vedel som o rôznych stavoch, ktoré sa objavia v kultivácii ľudí. Počas cesty ľudskej bytosti smerom k božstvu, pretože je to ľudská bytosť – a nie boh – ktorá sa kultivuje, určite spraví chyby v procese kultivácie a určite budú skúšky, ktoré neprejde dobre. Samozrejme, sú takí, ktorí spravili obrovské chyby. Len čo ste si uvedomili svoj problém, kľúčovou otázkou je, či ste odhodlaní zbaviť sa ho. Iba ak ste odhodlaní vystúpiť z neho, môže sa to nazývať kultiváciou – to je kultivácia.

Dúfam, že tí študenti, ktorí išli nadol zlou cestou, nebudú pokračovať v robení chýb. Toto môže byť posledný krát, čo Majster vyučuje Fa takýmto študentom. Využite svoju príležitosť. Bezpočetní bohovia sa na vás pozerajú a učeníci Dafa a ja sa tešíme na váš návrat.“ („Prejdite smrteľnou skúškou“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok (Diel III))

Dúfam, že moje zdieľanie o procese opúšťania pripútaností môže prospieť ďalším.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/18/165071.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom