Výmena skúseností a názorov

Od odporu a hnevu k súcitu voči prenasledovateľom

28.8.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Prenasledovanie Falun Gongu v Číne trvá už 18 rokov. V niektorých oblastiach je stále tvrdé, kým v iných oblastiach sa situácia zmenila.

Prenasledovanie v našej oblasti bolo veľmi tvrdé. Situácia sa zmenila len pred niekoľkými rokmi. S miestnymi praktizujúcimi Falun Dafa sme zdieľali svoje pochopenia ohľadom toho, prečo sa na nás polícia stále zameriava a uvedomili sme si, že príčinou je pravdepodobne náš odpor a hnev voči nim.

Bývalý vodca čínskej komunistickej strany Jiang Zemin podnietil prenasledovanie a nariadil polícii, aby ho vykonávala. Policajti boli priamo zapojení do obťažovania, zatýkania, zadržiavania, pokutovania, bitia, týrania a súdenia praktizujúcich, ako aj do vymývania ich mozgov.

Tí, ktorí boli prenasledovaní, si s najväčšou pravdepodobnosťou vyvinuli istý stupeň odporu či hnevu voči polícii. Tieto negatívne pocity sa odrážali do článkov praktizujúcich, ktoré odhaľovali prenasledovanie.

Môj článok

Raz som napísal článok o praktizujúcom, ktorý bol nelegálne zatknutý. Článok sa rýchlo rozšíril v našej oblasti, nanešťastie to však viedlo k tomu, že šesť či sedem praktizujúcich bolo zatknutých a odvedených do centra na vymývanie mozgov. Tieto zatknutia boli dôsledkom toho, že sa polícia snažila zistiť, kto napísal ten článok.

Cítil som sa veľmi zle z toho, že ľudia boli zatknutí kvôli mne. Cieľom článku bolo zastaviť kriminálne správanie policajtov, no jeho výsledkom bolo zatknutie ďalších praktizujúcich.

Pozrel som sa do svojho vnútra a uvedomil som si, že moja motivácia pre napísanie článku obsahovala prvky odporu a obviňovania. Chýbal jej súcit praktizujúceho a vôľa zachrániť policajtov.

Keď sme spolu s praktizujúcimi zdieľali svoje pohľady a myšlienky o prenasledovaní, naše myslenie a pocity voči polícii sa zmenili. Všimli sme si, že v dôsledku toho sa v našej oblasti znížil počet prenasledovaných praktizujúcich.

Napríklad, na čele Úradu 610 sa vystriedali viacerí ľudia a väčšina z nich neprenasledovala aktívne praktizujúcich. Keď na miestnu políciu telefonovali ľudia a informovali ich o praktizujúcich, konzultovali to s členmi domácej bezpečnosti, ale často nechali praktizujúcich na pokoji. Istý praktizujúci raz dal vedúcemu oddelenia domácej bezpečnosti nejaké informačné materiály o Falun Dafa. Ten povedal, že má na starosti iné povinnosti a odišiel preč.

Keď sa v roku 2015 začali podávať na Najvyšší ľudový súd a Najvyššiu ľudovú prokuratúru trestné oznámenia na Jiang Zemina za spustenie prenasledovania Falun Dafa, mnoho praktizujúcich z našej oblasti ho tiež podalo.

Naším zámerom bolo zachrániť všetkých úradníkov a policajtov. V dôsledku toho bolo len zopár praktizujúcich vyzvaných, aby sa hlásili úradom. Ani jeden praktizujúci z našej oblasti nebol prenasledovaný za podanie trestného oznámenia.

Majster povedal:

„Najväčším prejavom šanu je milosrdenstvo a to je prejavom obrovskej energie. Dokáže rozložiť všetko, čo nie je správne.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone 2009“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - IX. časť)

Staré sily chcú odstrániť policajtov vykonávajúcich prenasledovanie. Zodpovednosťou nás, praktizujúcich, je zachrániť ich. Zistili sme, že jedným zo spôsobov ako to spraviť, je odstrániť náš vlastný hnev, obviňovanie a odpor voči nim. Svojimi súcitnými srdcami a spravodlivými myšlienkami môžeme rozložiť staré sily.

To však neznamená, že by sme nemali odhaľovať ich zločiny. Odhaľovanie prenasledovania je dôležitý krok, ktorý musíme spraviť, aby sme ukončili prenasledovanie, ale mali by sme to robiť s úmyslom zachrániť ľudí.

Toto sú moje vlastné pochopenia. Prosím, láskavo poukážte na čokoľvek nesprávne.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/18/165079.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom