Výmena skúseností a názorov

Úplné odmietnutie usporiadaní starých síl (II)

14.9.17 | Od Tong Hua

(Minghui.org) Pokračovanie z 1.časti

Fa od nás vyžaduje, aby sme odmietali staré sily. Niektorí praktizujúci študovali Fa po dlhý čas bez toho, aby ohľadom tohto získali nové osvietenie. Mnohí praktizujúci o tom často hovoria, no nevedia to urobiť. Iní majú pochopenie Fa na základe toho, čo cítia, no stále sú ohľadom toho zmätení.

Ešte ďalší odmietnu niečo z prenasledovania usporiadaného starými silami, no prijmú jeho niektoré iné aspekty. Staré sily potom využijú túto príležitosť, aby ich prenasledovali. Podľa môjho pochopenia by nielen naše činy mali zodpovedať Fa, ale princípy Fa by mali byť tiež prítomné v našich srdciach.

Neprispôsobenie sa Fa je to isté ako uznanie prenasledovania

Niektorí praktizujúci skutočne nevedia, čo znamená „prispôsobiť sa“. Avšak myslím si, že dlhodobé prenasledovanie,  ktoré zažili praktizujúci, vyplýva z nášho nepochopenia Fa a neprispôsobeniu sa Fa. Staré sily majú potom výhovorku, aby nás prenasledovali.

Majster povedal:

„Každú jednu vec meraj podľa Fa, iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia“ („Pevná kultivácia“ z Hong Yin)

Chápem to tak, že keď prirodzene robíme všetko podľa princípov Dafa; keď každá myšlienka a čin sa zakladajú na princípoch Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti, je to náznak, že naša myseľ sa prispôsobuje Fa a napĺňa štandard Fa na tej úrovni. Keď sa čo najviac snažíme konať v súlade s Dafa, štandard sa zvyšuje a my sa neustále prispôsobujeme Fa.

Majster niekoľkokrát hovoril o otázke bezpečnosti, avšak niektorí praktizujúci tomu nevenujú pozornosť a konajú podľa svojich vlastných názorov. Vychvaľujú sa, že „nemajú strach“. Niektorí sú následkom toho prenasledovaní. Zdá sa, že sa to deje všade. Stane sa to, keď praktizujúci študujú Fa, no neprispôsobujú sa Fa, a tak dávajú starým silám výhovorku na ich prenasledovanie.

Nad Zákonom trojitého sveta a chorobová karma

Predtým, než sa začalo prenasledovanie, mnohí praktizujúci skutočne nepochopili, čo je „kultivácia nad Zákonom trojitého sveta“ (Čuan Falun). Niektorí praktizujúci sú stále zmätení, dokonca aj v súčasnosti a trápi ich chorobová karma.

Majster povedal vo Vyučovaní Fa na Fa konferencii asistentov v Čchang-čchune:

„Otázka: Po dosažení Zákona nad Trojitým světem, bude mít tělo stále příznaky chorobové karmy?

Učitel: Ne. Ale těla našich kultivujících dnes jsou docela vnitřně zaneřáděna. Všechna jsou však upravována. V jakémkoliv spravedlivém náboženství, jakmile osoba překročí Tři říše, stav chorobové karmy se už v jeho těle více neobjeví – naprosto ne. Ale předtím než dosáhne Statutu Dovršení, stále bude mít v běžné lidské společnosti  spory s ostatními a neshody prověřující jeho chrakter, po celou dobu, dokud se nedovrší.“

Mnohí praktizujúci rozumejú iba doslovnému významu. Keďže stále majú príznaky choroby po takmer 20 rokoch kultivácie, myslia si, že sú stále v Zákone trojitého sveta. Keď čítajú zdieľania iných praktizujúcich a vidia, že sa druhí dobre kultivujú, stanú sa sklamanými a skľúčenými.

Počas Majstrovho Vyučovania Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016 sa objavila táto otázka:

„Učeník: Majster raz povedal, že učeníci, ktorí začali praktizovať pred 20. júlom 1999, boli potlačení na svoje pozície...

Majster: V skutočnosti som potlačil každého študenta na jeho pozíciu, naozaj. V tom čase to každý cítil a niektorí to aj videli...“

Niektorí dlhoroční praktizujúci si mysleli, že sú stále v Zákone trojitého sveta, dokonca aj potom, čo ich Majster potlačil na ich pozíciu. Mysleli si, že ich vrodené vlastnosti sú biedne a začali preukazovať nízke sebavedomie.

Niektorí praktizujúci zašli do extrému potom, ako videli mnohých dlhodobých praktizujúcich zažívať chorobovú karmu. Verili, že títo praktizujúci sú v Zákone trojitého sveta, čo bolo v rozpore s Majstrovými slovami. Začali pochybovať Fa a zakolísali vo svojej viere. 

Títo praktizujúci sami skončili s chorobami. Staré sily použili choroby, aby im dali príučku, keďže nemali jasné pochopenie princípov Fa o chorobe. Týmto praktizujúcim bolo ukázané, kde sa zasekli a kde spočívajú ich problémy. Ak sa k tomu neosvietili, stalo sa to pre nich začarovaným kruhom.

V skutočnosti je Fa harmonizujúci. Títo praktizujúci skutočne nerozumejú Fa, blokujú samých seba a spôsobujú vnútorné konflikty.

Majster nám povedal.

Niektorí ľudia, ktorí mali chorobu, sa uzdravili hneď ako začali kultivovať Dafa a naozaj sa vyliečili. Avšak aby sa odstránili vaše pripútanosti a vyskúšalo sa, či to dokážete, staré sily spôsobia, aby vás bolelo na mieste ohniska vašej bývalej choroby, alebo máte reakcie choroby, dokonca aj príznaky budú rovnaké, a to všetko preto, aby sa videlo, či veríte v Dafa. Čo spravíte, keď sa vám to stane? Človek alebo božstvo – rozdiel je v jedinej myšlienke. Ak to, čo vystúpi, je spravodlivá myšlienka, a vy zaujmete stanovisko, že je to všetko falošné, že je to zasahovanie starých síl, a vy si poviete, že keď už tak dlho kultivujete Dafa, nič také sa nemôže objaviť, ak tá myšlienka naozaj vychádza zvnútra, ten problém okamžite zmizne. Ale toto nie je niečo, čo len poviete a potom ste to už schopní dosiahnuť. Takáto neochvejná spravodlivá myšlienka pochádza z vášho vnútra, nie je to niečo povrchné, ani to nie sú prázdne slová.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2010“ z Vyučovania Fa na konferenciách – X. časť)

Choroby mnohých praktizujúcich boli ilúzie, ktoré vytvorili staré sily, aby ich vyskúšali. Niektorí praktizujúci skúškou neprešli; túto ilúziu považovali za chorobu a znášali ju. Ako som spomenul v mojom prvom článku, praktizujúca A sa spravodlivo neosvietila a prijala chorobovú skúšku uloženú starými silami.

Existuje ďalšia situácia. Niektorí praktizujúci považujú svoje fyzické telo za celkovú existenciu ich tela.

Majster povedal: „každá bunka a všetky vnútorné orgány prevezmú formu, v ktorej vaša podoba a odkazy existujú v iných dimenziách. Je to teda mimoriadne zložité.“ (Čuan Falun) Majster tiež povedal: „Všechna těla uvnitř Tří říší se nazývají „lidská těla“.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii asistentov v Čchang-čchune)

Chápem to takto: Bunka na každej úrovni je sama osebe telom, a v tejto dimenzii sa javí ako bunka alebo častica. Možno telá v mnohých dimenziách vo vnútri Troch ríš sa kultivovali nad Zákon trojitého sveta a zodpovedajú mnohým bunkám v našom fyzickom tele. Nemajú už viac žiadnu chorobovú karmu. Lenže bunky, ktoré sa nekultivovali dobre, stále majú chorobovú karmu, takže niektoré časti tela budú mať choroby. Skultivované telo, vrátane tiel na vyšších úrovniach nad Zákonom trojitého sveta, sa spoja dohromady, aby vytvorili jedno telo.

Po pochopení princípov Fa o chorobovej karme a nepripútavaní sa k naším kultivačným úrovniam, by sme sa mali usilovne kultivovať, ako keď sme na začiatku získali Fa. Staré sily už nebudú mať výhovorku, aby nás prenasledovali, a bude pre nás ľahšie odmietať ich prenasledovanie.

Kultivácia nápravy Fa a chorobová karma

Majster povedal:

Okrem novších žiakov, od 20. júla 1999 pre vás Majster nevytvoril žiadne skúšky pre osobnú kultiváciu, a to preto že celkovo vaša osobná kultivácia je zameraná smerom k spaseniu vnímajúcich bytostí a potvrdzovanie Dafa.“ (Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003)

Každý praktizujúci pozná doslovný zmysel týchto slov. Dlhoroční praktizujúci, ktorí začali svoju kultiváciu pred 20. júlom 1999, v súčasnosti zažívajú osobné xinxingové skúšky alebo chorobovú karmu, pretože do nich teraz zasahujú staré sily. Majster potlačil týchto dlhoročných praktizujúcich na ich pozície a všetky ich osobné kultivačné trápenia už prešli. Staré sily na nich uložili zasahovanie navyše, pretože praktizujúcich xinxing nebol na požadovanej úrovni a ich pochopenie princípov Fa je obmedzené. Majster použil toto zasahovanie, aby dal praktizujúcim príležitosti na ďalšie zlepšenie.

Videli sme, ako sa mnohí dlhodobí praktizujúci zbavili svojich chorôb pred asi desiatimi rokmi, avšak stále neveria úplne vo Fa alebo Majstra. Ich názory o chorobách neboli odstránené a prijali choroby. Obávali sa a pochybovali. Záležalo im na ich výžive, strave a odpočinku. Spoliehali sa na iné spôsoby alebo ich hľadali. Znepokojovali sa, skrývali sa a dokonca chceli mať rezervný plán.

Ich mysle neboli čisté a boli naplnení týmto druhom myšlienok. Ich choroby sa ich naďalej držali a staré sily pokračovali v ich prenasledovaní chorobovou karmou. Osvietil som sa, že Majster používa skúšky starých síl, aby zlepšil kultiváciu praktizujúcich. Majster nechce vidieť, aby sa skúšky ťahali po dlhú dobu. Majster chce, aby praktizujúci úplne odmietli tieto usporiadania a rýchle skúškami prešli.

Na webstránke Minghui bolo uverejnených mnoho príkladov. Praktizujúci dokázali prejsť skúškami chorobovej karmy úplným odmietnutím starých síl a pozeraním sa dovnútra. Neprijali ilúziu choroby, ani nedbali o svoje telo. Rýchle skúškami prešli. Ich zázraky potvrdili Fa a spasili ľudí okolo nich. Nemohli by to dosiahnuť, ak by ich mysle boli naplnené tým, že sú chorí.

Byť na pozore pred vlastnými názormi

V jednom článku sa porovnali prvé myšlienky praktizujúcich, keď ich zatkli. Jeden praktizujúci si pomyslel: „Budem v poriadku a nič sa ma nemôže dotknúť.“ Tento praktizujúci hovoril pravdu o Dafa ľuďom okolo neho a zakrátko ho poslali späť domov.

Druhý praktizujúci si pomyslel: „To je môj koniec.“ Poslali ho do centra na vymývanie mozgu a napísal list o garancii, aby si zaistil svoje prepustenie. Iný praktizujúci si myslel: „Čo by mi mohli urobiť? Pätnásť dní väzby môže byť najviac, čo dostanem.“ Tento praktizujúci sa nebál a bol prepustený o 15 dní neskôr.

Mnoho praktizujúcich môže tieto príbehy pravdepodobne spájať s Majstrovým učením v Čuan Falune o staršej pani, ktorú zrazilo auto. Majster povedal: „Hovoríme, že dobro alebo zlo pochádza z jedinej myšlienky a rôzne myšlienky v tom okamihu môžu priniesť rôzne následky.“

Prečo sa niektorí z nás nedokážu osvietiť k skutočnému významu Fa po takom dlhom študovaní Fa? Myslím si, že je to kvôli tomuto:

Niektorí praktizujúci študujú Fa len povrchne a ich mysle nie sú vo Fa. Niektorí praktizujúci čítajú Fa, akoby odriekali Budhove písma a ich hlavné vedomie nezískalo po dlhý čas lepšie pochopenie Fa. Nepozerajú sa v ich každodenných životoch dovnútra a nerobia veci podľa Fa. Ich pochopenie tvrdohlavo ostáva na jednej úrovni. Keď im iní na to poukážu, títo praktizujúci to poprú. Nedokážu sa zbaviť svojich pripútaností, čo zanechá medzery, ktoré môžu využiť staré sily.

(na pokračovanie)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/3/165277.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom