Objasňovanie pravdy

Odstránenie sebeckosti a zachraňovanie ľudí so spravodlivými myšlienkami

21.10.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v provincii Hebei, Čína

(Minghui.org) Zamestnanci v tábore nútených prác, kde som bol väznený, začali od apríla 2001 prenasledovať a transformovať praktizujúcich Falun Dafa. Vo svojom vnútri som premýšľal, či by som mal napísať takzvané „tri vyhlásenia“ a vzdať sa svojej viery vo Falun Dafa. Nevedel som, čo spraviť.

Keď som sa upokojil, spomenul som si, že Učiteľ nás vždy učil, aby sme si vážili cnosť a boli láskaví. Avšak Čínska komunistická strana očierňovala Učiteľa a hovorila, že od nás nazhromaždil peniaze a majetok. Ani ja, ani ktokoľvek, koho poznám, nebol toho nikdy svedok. Nikto nebol nikdy požiadaný, aby mu dal čo i len cent. Nakoniec som sa rozhodol: Nikdy neopustím Dafa, ani proti nemu nikdy nebudem.

Po tejto myšlienke, pripútanosti, ktoré spôsobili moje zmätenie, odrazu zmizli. Uvoľnil som sa. Krátko potom sa mi v mysli objavil tento úryvok z Fa:

„Po budúce veky vekov nemôže nastať ani drobná odchýlka. Chrániť Dafa svojím vlastným správaním je navždy zodpovednosťou učeníkov Dafa, pretože Dafa patrí všetkým vnímajúcim bytostiam vo vesmíre, čo zahŕňa vás.“ („Pevnosť Fa“ zo Základov pre ďalší pokrok)

Posilnil vo mne myšlienku, že môj postoj bol správny. Potom mi na myseľ prišiel ďalší úryvok z Fa:

„Ako praktizujúci by ste teda mali využiť všetky vhodné situácie, aby ste rozširovali Dafa a potvrdzovali správnosť Dafa. Je povinnosťou každého kultivujúceho potvrdiť, že Dafa je pravdivá veda a nie je to kázanie či idealizmus.“ („Potvrdenie“ zo Základov pre ďalší pokrok)

Učiteľ otvoril moju múdrosť, a preto som si uvedomil, že potvrdzovanie Fa je mojou povinnosťou. Rozhodol som sa, že sa porozprávam so strážcom, ktorý sa ma pokúšal transformovať.

Tento dozorca bol politickým inštruktorom. Povedal, že keď napíšem takzvané „tri vyhlásenia“, dovolia mi ísť domov. Začal som premýšľať o tom, čo povedal Učiteľ:

„Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: „Najprv iní, potom ja.“ Takže odteraz, keď niečo robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú nemeniteľnosť Dafa!“ („Neopomenutie v budhovskej povahe“ zo Základov pre ďalší pokrok)

Vedel som čo robiť. Pokojne som povedal: „Môžem sa ťa niečo opýtať?“ Prikývol mi, že áno. Opýtal som sa: „Ako policajt, ako by si sa správal k niekomu, kto zabil ľudí alebo založil požiar?“

Neodpovedal mi, tak som mu položil ďalšiu otázku: „Ako by si sa správal k niekomu, kto nariadil druhým, aby zabil ľudí alebo založil požiar?“

Pokračoval som: „Z tvojho pohľadu vyzerá napísanie „troch vyhlásení“ jednoducho, lenže pre niekoho, kto sa pozdvihol pomocou kultivácie v Dafa, to nie je jednoduché. Keď mnohých praktizujúcich trápili choroby a čelili smrti, nemali sa na koho obrátiť a keď sa ich životy takmer skončili, nemohli s tým nič robiť. Lenže odrazu boli ich životy predĺžené vďaka Dafa. Čo pre nich znamenajú „tri vyhlásenia“? Nie je to to isté ako vziať im ich životy a duše? Falun Dafa je Budhov Fa. Je základom všetkého, vrátane teba. Ako človek sa musíš taktiež držať morálnych štandardov.“

Potom ma už nikto zo stráží nikdy nepožiadal niečo napísať, najmä strážca, ktorý bol politickým inštruktorom: Vždy keď ma videl pozdravil ma a usmial sa.

Vďaka tejto skúsenosti som sa zmenil. Predtým som myslel len na svoju potrebu praktizovať. Spočiatku som odmietol napísať list vzdania sa Dafa výlučne z obáv o svoju vlastnú budúcnosť. Uvedomil som si, že by som mal opustiť seba samého a premýšľať, ako lepšie zachraňovať druhých, ako inšpirovať láskavosť ľudí a ako im pomôcť pochopiť dôležitosť toho, že žijú počas nápravy Fa. Len potom dokážem pomáhať zachraňovať druhých.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/9/165990.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom