Kultivačné cesty

Desiatky praktizujúcich Falun Gongu bolo zatknutých potom, čo požili svoje skutočné mená pri podpísaní petície

24.10.17 | Od Li Ming

(Minghui.org) Prinajmenšom 50 praktizujúci Falun Gongu boli zatknutí, pretože požiadali vládne oddelenia na rôznych úrovniach, aby verejne priznali politiku prenasledovania Falun Gongu. Zatknutia sa diali po celej Číne od februára tohto roka.

Zatknutí praktizujúci sa opakovane zúčastňovali na spoločnom online štúdiu Fa a zdieľaní skúseností. Spolu podpísali spoločný list, v ktorom žiadali rôzne úrovne čínskej vlády, aby zverejnili informácie o prenasledovaní. Zjavne to urobili na výzvu od praktizujúceho, ktorý žije v USA. Napriek riziku podpísali list použitím svojich skutočných mien a nepoužili pseudonym, ako sa to často robieva, pretože odhalenie skutočnej identity môže byť nebezpečné.

Tí, ktorých zatkli, pochádzali z provincie Shanxi, Hebei, Heilongjiang, Chongqing, Xinjiang, Vnútorného Mongolska, Pekingu, provincie Guangdong, Šanghaja, Nanjing, Shijiazhuang atď.

Nasleduje niekoľko príkladov:

- 16. februára 2017 polícia zatkla pána Zhang Shuyong z okresu Huiren, mesto Suzhou, provincia Shanxi, u neho doma. Prepustili ho 3. apríla, keď bol na pokraji smrti.

- 31. marca 2017 bol zatknutý praktizujúci Li Yanqin z Datong, provincia Shanxi a odvtedy ostáva vo väzbe.

- 5. apríla 2017 policajti z pobočky polície Shuipoci zatkli pána Liu Yuhong z Datong, provincia Shanxi, mimo jeho bydliska a väznili ho 15 dní.

- 12. mája 2017 vzali pani Meng Lixia z okresu Yuanqu, provincia Shanxi, do Okresného zadržiavaceho centra Xia. Polícia sa pokúsila obviniť pani Meng, ktorá bola už niekoľko mesiacov tehotná, z „rozvracania štátu“. Odvtedy je zadržiavaná.

- 19. mája 2017 zatkli pani Wang Qiaolan z okresu Pingding, provincia Shanxi. Odsúdili ju na šesť rokov väzenia.

- 24. mája 2017 bola zatknutá pani Ren Wenman z Pekingu. Odvtedy je zadržiavaná.

- 3. mája 2017 zatkli pani Liu Shufang z Datong, provincia Shanxi. Zadržiavali ju 15 dní.

- V máji 2017 bol zatknutý pán Di Baowang z okresu Lingqiu, Datong, provincia Shanxi. Zadržiavali ho 15 dní.

- 31. mája 2017 zatkli pani Li Hongye z Datong, provincia Shanxi. Väznili ju v zadržiavacom centre a potom ju prepustili.

- 31. mája 2017 zatkli pani Dai Xiurong z Datong, provincia Shanxi. Prepustili ju kvôli náhlemu infarktu.

- 1. júna 2017 zadržali pani Zhang Chunlei a jej sestru z Xinzhou, provincia Shanxi. Zhang Chunlei je odvtedy väznená. Jej sestru prepustili.

- 6. júna 2017 zatkli Zhang Liangfang z Xinzhou, provincia Shanxi a odvtedy je zadržiavaná.

- 6. júna 2017 zatkli praktizujúceho Wang Xianghui z okresu Li, provincia Hebei a odvtedy je zadržiavaný.

- 2. júla 2017 viac ako 20 policajtov zatklo pána Cheng Hao z Wenshui, provincia Shanxi. Pán Cheng bol nový praktizujúci, ktorý začal praktizovať Dafa počas záchrany svojich rodičov. Často sa pripájal k online štúdiu. Po podpísaní spoločného listu bol zatknutý a mučený. Prinútili ho odhaliť informácie o ostatných praktizujúcich, keďže nedokázal vydržať mučenie.

- 26. júla 2017 piati praktizujúci, vrátane Liu Min a Chai Yuehua z Huiren, provincia Shanxi, šli na okresnú poštu Ying, aby poslali spoločný list. Zatkli ich a zadržiavali ich päť dní.

- V druhej polovici septembra zatkli 25 praktizujúcich v Chongqing. Všetci z nich, okrem jedného, podpísali spoločnú petíciu. Medzi nimi bola trojčlenná rodina, vrátane otca, ktorý nebol praktizujúcim.

- Prednedávnom zatkli 11 praktizujúcich v okrese Lingqiu, Datong, provincia Shanxi, ktorí sa zúčastnili na petícii. Niektorí z nich sa zúčastnili na online „právnom vzdelávacom stretnutí“. Všetci zúčastnení boli praktizujúci v Číne. Väčšina z nich bola zo Shanxi a Chongqing-u.

Vyššie spomenutí praktizujúci predstavujú iba malú časť účastníkov na online stretnutiach. Praktizujúci v USA a ďalší v Číne zdieľali svoje pochopenia o tom, čo podľa nich počuli v malej skupinke, ktorá sa stretáva s Majstrom Li a tvrdili, že „Majster dal pokyny pre tento projekt“. Povedalo sa, že praktizujúci v USA býva blízko Majstra.

Každý deň organizovali online skupinové štúdium a zdieľali nezvyčajným spôsobom (ten istý odsek prečítali trikrát: prečítali ho naraz po prvýkrát a počas nasledujúcich dvoch čítaní povzbudzovali praktizujúcich, aby kládli otázky a odpovedali na ne. Praktizujúci v USA zvyčajne nepočúval názory, ktoré sa odlišovali od jeho vlastných. Jeho názory boli najdôležitejšie. Niektorí praktizujúci s odlišnými pohľadmi boli odtlačení preč).

Praktizujúci v USA poskytol takzvané právne vzdelávanie ohľadom protestovania proti prenasledovaniu. Praktizujúci v Číne potom telefonicky požiadali ostatných v rôznych oblastiach, aby spoločne podpísali list, ktorý žiadal vládu, aby zverejnila informácie o prenasledovaní. Tí, ktorí podpísali list, tiež napísali svoje adresy, identifikačné čísla, telefónne čísla a skutočné mená. Zjavne si sami nezhodnotili, či celá záležitosť je v súlade s ich pochopeniami Fa, a namiesto toho len nasledovali iných.  

Upozorňujeme tých, ktorí sú do toho zapojení, aby dbali na opatrnosť a chránili svoju bezpečnosť, čím znížia ďalšie straty. V rovnakom čase by sa mali napraviť, študovať dobre Fa, vysielať spravodlivé myšlienky a zvyšovať povedomie verejnosti.

Každý život je vzácny. Bolo už mnoho bolestivých ponaučení, keď ľudia nasledovali ľudské názory namiesto Fa. Nemali by sme už privolávať viac takýchto strát. Vykonávanie rozsiahleho projektu v Číne musí byť schválené Majstrom a musí napĺňať požiadavky spásy vnímajúcich bytostí počas nápravy Fa.

Majster poukázal v „Opustite ľudské pripútanosti a pokračujte v opravdivej kultivácii“ v roku 1997:

„Neprinášajme do Dafa ľudské chápanie spoločenského postavenia alebo hierarchie. Dlhoroční aj noví učeníci musia dávať pozor na túto vec. Každý, kto sa príde učiť Fa, bez ohľadu na to, aký je vzdelaný, aký veľký je jeho podnik, aké význačné je jeho postavenie, aké zvláštne zručnosti ovláda, alebo aké nadprirodzené schopnosti má, v skutočnosti musí praktizovať kultiváciu. Kultivačná prax je veľkolepá a vážna. To, či dokážete opustiť svoje vlastné ľudské názory, je veľkou skúškou, cez ktorú je ťažké prejsť, ale musíte ňou prejsť.“ (zo Základov pre ďalší pokrok)

Pozerajme sa dovnútra keď sa stretneme s konfliktami, nehľadajme riešenia vonku. Každý z tých, ktorí boli do toho zapojení, by sa mali spýtať samého seba, prečo sa do toho zapojil, akú pozitívnu alebo negatívnu úlohu zohrával a aké pripútanosti ho k tomu viedli. Každý by mal opraviť svoje medzery a dobre sa kultivovať, aby sa znížili ďalšie straty.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/15/166068.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom