Výmena skúseností a názorov

Čím viac človek chce, tým viac sa vzďaľuje od Bohov

29.11.17 | Praktizujúci Falun Dafa z Číny

Všetci praktizujúci Falun Dafa vedia, že cieľom našej kultivácie je odstrániť ľudské názory a prispôsobiť sa princípom Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti. Môžeme to dosiahnuť jedine neustálym odstraňovaním týchto názorov.

Čo sú ľudské názory? Podľa môjho pochopenia sa ľudské názory vynoria, keď sa snažíme dosiahnuť veci ako šťastie, dobrý život, pôžitky, pohodlie, lásku, uznanie a peniaze. Ľudské bytosti žijú pre tieto veci a strávia celý svoj život dosahovaním týchto záležitostí.

Nie je na tom nič zlé, keď sa ľudské bytosti snažia o tieto veci, avšak ak sa o ne usilujú praktizujúci a tvrdo pracujú na tom, aby ich dosiahli, potom sú stále svetskými ľuďmi, hoci praktizovali kultiváciu po dlhý čas a sami sa považujú za praktizujúcich Falun Dafa.

Ľudské názory prejavujúce sa v rodine a v práci

Praktizujem Falun Dafa 20 rokov, avšak moje myšlienky sa stále točili okolo ľudských záležitostí.

Doma som sa stále sťažovala, že môj manžel bol lenivý, demotivovaný a ľahkomyseľný. Obviňovala som ho za všetko, čo sa nepodarilo, bola som naplnená hnevom a nevôľou voči nemu. Dúfala som, že by sa mohol stať mužom, akým som ho chcela mať – zodpovednou a silnou hlavou rodiny, takže ja by som si mohla oddýchnuť.

Hlboko vo vnútri som tajne dúfala, že stretnem muža, ktorý by ma vedel chrániť a hýčkať, avšak všetko sa zdalo ísť opačným smerom.

V práci som pracovala tvrdo, pretože som vedela, že ako praktizujúca Dafa musím byť dobrým človekom a musím robiť svoju prácu dobre. Ale v skutočnosti som dúfala, že ma povýšia.

Kedykoľvek so mnou nespravodlivo zaobchádzali, sťažovala som sa, závidela som a stala som sa mrzutou. Viem, že moje správanie nespĺňalo štandard Fa, avšak stále som opakovala rovnaké chyby znova a znova. Zarmútilo ma, keď som nedokázala prekonať svoje ľudské myslenie.

Majstrove usporiadania sú najlepšie

Nakoniec som si uvedomila, že všetko moje obviňovanie a neľúbosť voči môjmu manželovi bolo zakorenené v mojej túžbe po lepšom živote, bohatstve a výhodách, čo sú všetko záležitosti, o ktoré sa usilujú svetskí ľudia.

Keď môj manžel nemohol naplniť moje očakávania alebo uspokojiť moje túžby, stala som sa mrzutou a obviňovala som ho. Aké to len bolo odo mňa sebecké!

Praktizovať Falun Dafa znamená vydržať ťažkosti a zbaviť sa ľudských túžob, avšak ja som išla opačným smerom a pokračovala som v nich bez toho, aby som si to uvedomila. Tvrdila som, že som praktizujúcou Falun Dafa, avšak čo som naozaj chcela bolo šťastie bežného človeka a dobrý život. Nebolo to rovnaké ako ísť proti kultivačnej praxi? Keď som si to uvedomila, cítila som sa veľmi zahanbená.

Všetko, čo sa mi deje, je súčasťou Majstrových usporiadaní. Nezáleží na tom, či rozumieme všetkému, s čím sa stretneme, Majstrove usporiadania sú pre nás najlepšie a najvhodnejšie.

Svetské veci k nám prídu, ak majú byť naše. Inak, bez ohľadu na to, ako silno sa o ne usilujeme, nebudeme schopní ich získať. Naše pripútanosti a ľudské predstavy sa vyvinuli v procese snaženia sa o veci, plytvajúc tak vzácnym časom, ktorý nám Majster dal.

Zmena v mojich postojoch

Hneď ako som dospela k uvedenému pochopeniu, prestala som manželovi veci vyčítať a mať naňho nároky. Namiesto toho som mu v srdci poďakovala za to, aký bol, pretože mi to pomohlo vidieť moje pripútanosti a uvedomiť si, aký je Dafa vzácny.

Ak by sa splnili veci, ktoré som chcela vo svojom živote a môj manžel by sa stal niekým, kto by naplnil moje predstavy, potom by som sa vyžívala v takzvanom „dobrom živote“. Stále by som sa nazývala praktizujúcou Dafa, avšak premeškala by som možnosť skutočne sa kultivovať.

Majster povedal,

„a ľudské názory menia sa,

degenerované odstránené je,

a žiara jasná sa ukazuje.“

(„Nový život“ z Hong Yin)

Čím viac svetských vecí sa usilujem získať, tým viac sa vzďaľujem od bohov. Čím menej chcem z ľudského sveta získať, tým budem k bohom bližšie.

Cítila som sa veľmi zahanbená tým, že som za posledných 20 rokov išla za svetskými výhodami, aj keď som praktizovala Dafa. Bolelo ma srdce z toho, že som premrhala všetky tie roky.

Moja rodina získava svoje teplo a harmóniu

Keď teraz prídem domov a vidím, že manžel nepripravil večeru alebo sa nepostaral o domácnosť, už viac nie som nahnevaná. Viem, že sa to deje pre nejaký dôvod a Majster to používa na to, aby mi pomohol odstrániť moje ľudské názory a prispôsobiť sa Dafa.

Teraz už viem, že by som sa nemala snažiť o pohodlie a komfort – to, čo chcem ja, je zbaviť sa svojich názorov. Pokoj a kľud, ktoré cítim, sú naozaj príjemné.

Môj manžel sa takisto zmenil a stal sa pozornejším. Náš syn sa zvykol zamykať vo svojej izbe hneď ako prišiel domov, ale teraz je ochotný podeliť sa s nami o svoje pocity.

Bez toho, aby som sa o to usilovala, moja rodina opäť nadobudla teplo a harmóniu!

Zvykla som s bežnými ľuďmi bojovať o svoju povesť, seba-záujem a pocity. Teraz som sa však vzdialila viac a viac od týchto ľudských názorov.

Už sa viac nerozčuľujem nad vecami súvisiacimi s mojou rodinou a prácou. Neľúbosť, ktorú som voči svojmu manželovi prechovávala počas desiatich rokov, sa postupne vytratila. Cítim sa ľahšie a uvoľnenejšie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166195.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom