Výmena skúseností a názorov

Vyvinutie si súcitu s ostatnými praktizujúcimi

14.2.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Pred pár dňami som sa stretol s praktizujúcou Falun Dafa pani Wang [pseudonym]. Keď sme sa rozprávali, všimol som si niektoré z jej pripútanosti, no rozhodol som sa povedať jej o tom neskôr. Navrhol som ďalšie stretnutie a ona súhlasila.

Cestou domov som ju začal obviňovať a vyčítať jej, že si neváži krátky čas, ktorý ostáva na nápravu Fa, a že jej zjavne chýba naliehavosť pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Pochopiteľne, moje negatívne myšlienky voči nej ovplyvnili výsledok nášho ďalšieho stretnutia a ona odmietla počúvať akékoľvek moje návrhy.

Súcit to zmenil

Hoci odmietla prijať to, čo som hovoril, cítil som, že je mojou povinnosťou pomôcť jej, a tak som usilovne premýšľal a hľadal lepší prístup. Uvedomil som si, že to nebolo výlučne o pomáhaní inej praktizujúcej uvedomiť si jej chyby, ale že je to zároveň príležitosť preskúmať seba, o to viac, že som mal rovnaké nedostatky.

Majster povedal:

„… keď majú dvaja ľudia konflikt a tretia osoba ho vidí, dokonca aj tá tretia osoba by mala premýšľať o tom, či na jej strane nie sú nejaké problémy – „Prečo som to videl?“ Tým viac to platí pre tých dvoch ľudí v konflikte. Mali by sa ešte viac preskúmať, keďže sa musia sami vo vnútri kultivovať.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo východnom USA)

Hneď ako som si to uvedomil, začal som hľadať vnútri svoje vlastné nedostatky a napravovať ich. Potom som poprosil Majstra, aby mi pomohol udržať si súcitný a nesebecký postoj, keď sa s ňou budem najbližšie rozprávať.

Keď sme sa potom stretli, mal som pocit, akoby sme boli obklopení masívnym poľom pozitívnej energie. Naše postoje jedného k druhému boli vrúcne a srdečné a mali sme úprimný a príjemný rozhovor. Pani Wang rozprávala o svojich nedostatkoch a povedala, že je odhodlaná lepšie sa činiť.

Odvtedy sa mi pri rozhovoroch s praktizujúcimi nepodarilo dosiahnuť taký pocit úprimného a čistého súcitu. Neskôr som si uvedomil, že Majster usporiadal ten silný zážitok, aby som mohol pocítiť silu súcitu a aby ma povzbudil.

Majster povedal:

„Milosrdenstvo je v skutočnosti obrovská energia, energia spravodlivého boha. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia bude táto energia a tá dokáže rozložiť čokoľvek zlé.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone 2009“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - IX. časť)

Dobré spolupracovanie a vzdanie sa sebeckosti

Bohužiaľ sa praktizujúci v našej oblasti nečinili dobre ohľadom zaobchádzania s druhými so súcitom. Okrem neustálych rozporov mnohí tiež trvajú na robení veci vlastným spôsobom a obviňujú druhých, keď veci idú zle.

Najzreteľnejším príkladom je neustále kritizovanie zamerané na miestnych koordinátorov. Napríklad, minulý rok bol jeden praktizujúci nelegálne zatknutý. Mnoho praktizujúcich vrátane mňa bolo veľmi frustrovaných kvôli nedostatku prejavenej naliehavosti na záchranu tohto praktizujúceho a na využitie tejto príležitosti na objasnenie pravdy o Dafa tým, ktorí v tom boli zapojení.

Teraz si uvedomujem, čo som spravil nesprávne. Pripútanosti, ktorých sa odmietame vzdať, spolu s našimi negatívnymi myšlienkami, môžu spôsobiť ďalšie problémy pre koordinátorov a praktizujúcich v danej oblasti. Nezáleží na tom, kto má pravdu a kto sa mýli; na čom skutočne záleží, je kultivačný stav všetkých praktizujúcich. Ak sa úprimne pozeráme dovnútra a čo najviac sa snažíme mať súcit a spolupracovať s ostatnými, budeme spolupracovať dobre.

Rozhodol som sa nezameriavať sa na nedostatky ostatných praktizujúcich a namiesto toho sa pozerať dovnútra a hľadať svoje vlastné zlyhania. Ak sa vynoria problémy a my všetci budeme hľadať vo vnútri, vzdáme sa svojho ega a pokúsime sa vyhovieť ostatným, naše kultivačné prostredie bude súcitné a harmonické.

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/4/167820.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha