Výmena skúseností a názorov

Kultivovanie mojej reči

27.5.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa v provincii Shaanxi, Čína

(Minghui.org) Po vypočutí si príbehu na Rádiu Minghui minulý týždeň som si uvedomil, že rád ľudí zosmiešňujem. Keď vidím správanie praktizujúcich, ktoré nezodpovedá mojim štandardom, alebo požiadavkam Falun Dafa, sarkasticky ich kritizujem a cítim sa byť nadradený. 

Často rozprávam drsné vtipy, aby som si získal pozornosť ľudí a cítim sa potom samoľúbo.

Myslím si, že som inteligentný a bystrý a rád hrávam slovné hry. Niekedy prevrátim slová iných, aby som ich zahanbil. Zabávam sa na tom, že dávam ľuďom prezývky a snažím sa obviňovať iných, aby som ochránil svoju povesť. Tiež hovorím o iných poza ich chrbát a prekrúcam fakty.

Moje správanie nie je v súlade s požiadavkami Dafa na kultivovanie reči a moje slová naznačujú, že mám pripútanosti k predvádzaniu sa, fanatizmu, súťaživosti a k povesti.

Staršia praktizujúca raz povedala, že si nedávam pozor na svoju reč, no ja som jej slová nebral vážne. Teraz si uvedomujem, že keď som emocionálny, moja démonická povaha prevezme kontrolu nad mysľou a hovorím nevhodné veci.

Len čo som uvidel svoje nedostatky, povedal som si, že by som mal uvažovať predtým, než niečo poviem a uistiť sa, že moje slová sú prispôsobené štandardom Fa.

Majster povedal:

„Kultivácia rozprávania, ktorú učíme my, sa vzťahuje na to, čo zahŕňa slávu a osobný zisk, ktorého sa nemožno vzdať medzi svetskými ľuďmi, na to, čo nemá nič spoločné so skutočnou prácou praktizujúcich v spoločnosti, nezmyselné klebetenie medzi praktizujúcimi v tej istej škole praktizovania, pripútanosti, ktoré spôsobujú, že sa človek predvádza, chýry alebo šírenie fám, alebo diskusie o niektorých spoločenských otázkach, pri ktorých je človek vzrušený. Ja sa držím toho, že toto sú všetko pripútanosti svetských ľudí.“ (Čuan Falun)

V posledných dňoch som sa cítil pokojnejšie a mal som menej sebeckých myšlienok a moja krutá povaha zmizla.

Pred dvoma dňami mi jedna praktizujúca povedala: „Všimla som si, že si sa trocha zmenil. Zvykol si iných kritizovať a dokonca si ich ani nenechal vysvetliť ich pohľad na vec. Teraz dokonca ani toľko nerozprávaš.“

Pokračovala: „Aj keď bola tvoja kritika založená na Fa, nezvážil si, či to iní dokážu vydržať. Chcel si len povedať veci, ktoré si mal na mysli a tvojim slovám chýbal súcit. Nie je prekvapujúce, že iní ťa nechceli počúvať.“

Viem, že Majster použil slová praktizujúcej, aby poukázal na tieto veci. Aj keď sa teraz dokážem udržať a nehovorím čo mi príde na myseľ, ešte stále som nedosiahol štandard Fa – zvážiť, či to iní dokážu akceptovať.

Majster nás požiadal, aby sme boli súcitní, keď poukazujeme na veci iným. Aby som tú ríšu dosiahol, musím dať iných na prvé miesto, opustiť svoje sebectvo a usilovne sa prispôsobovať vyššiemu štandardu Fa. Verím, že to dokážem spraviť.

Majster povedal:

„Dafa dokáže roztaviť aj diamant, takže prečo by sme nemohli pomôcť jednému človeku zlepšiť sa?“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009“)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/5/15/170417.html 

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha