Zhromaždenia a protesty

Zhromaždenie pri Washingtonovom monumente k 19. výročiu pokojného odporu vyzýva na ukončenie prenasledovania

29.7.18 | Od Xia Yanchu, korešpondenta Minghui

(Minghui.org) „20. júl predstavuje temný deň náboženskej slobody. Pred 19 rokmi v tento deň spustil čínsky komunistický režim bezprecedentný útok na veriacich Falun Gongu, nie však preto, že by títo jednotlivci predstavovali hrozbu pre krajinu či spoluobčanov, ale preto, že piliere ich viery – Pravdivosť, Súcit a Znášanlivosť – sa nachádzali v silnom protiklade k falošnosti, zlobe a doktríne boja stelesňovanej komunistickým režimom.“

Tieto slová predniesol Alan Adler, riaditeľ organizácie „Friends of Falun Gong“ (Priatelia Falun Gongu), v pondelok pri Washingtonovom monumente na zhromaždení, ktoré vyzývalo na ukončenie 19 rokov trvajúceho prenasledovania.

Zhromaždenia sa zúčastnili praktizujúci Falun Gongu z Washingtonu DC a okolia ako aj podporovatelia, aby spoločne odsúdili prenasledovanie, najmä štátom schválené odbery orgánov v Číne.

2018 7 19 washington dc 720 01
Zhromaždenie pri Washingtonovom monumente
2018 7 19 washington dc 720 02
Zhromaždenie pri Washingtonovom monumente
2018 7 19 washington dc 720 04
Alan Adler počas príhovoru na zhromaždení

Faith McDonnell z Inštitútu pre náboženstvo a demokraciu ocenila praktizujúcich Falun Gong za odhaľovanie prenasledovania a zvyšovanie povedomia o tejto kríze ľudských práv.

2018 7 19 washington dc 720 05
Faith McDonnell vyzvala ľudskoprávnych aktivistov, aby bojovali za prenasledovaných v Číne.

William Murray, predseda Koalície pre náboženské slobody, vo svojom prejave povedal, že veriaci ľudia čelia v Číne prenasledovaniu. Najviac zasiahnutí sú praktizujúci Falun Gongu.

2018 7 19 washington dc 720 06
William Murray povzbudil kresťanov v Číne, aby pomáhali praktizujúcim Falun Gongu.

„Ohľadom praktizujúcich Falun Gongu by si kresťania v Číne, či už členovia registrovanej alebo podzemnej cirkvi, mali spomenúť na slová Martina Niemöllera, významného protestantského kňaza a pastora a otvoreného kritika Adolfa Hitlera, ktorý počas vlády nacistov strávil sedem rokov v koncentračných táboroch.“

„Povedal tieto slová: „Keď prišli po socialistov, mlčal som, lebo som nebol socialista. Keď prišli po odborárov, mlčal som, lebo som nebol odborár. Keď prišli po Židov, mlčal som, lebo som nebol Žid. Potom prišli po mňa a nebolo nikoho, kto by sa ma zastal.““

Dr. Linda Lagemann, výkonná riaditeľka Občianskej komisie pre ľudské práva, odsúdila psychické týranie používané na praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Povedala: „Pozorujeme rovnaký falošný vedecký základ vymyslenej diagnózy psychickej choroby, aký sa používal v nacistickom Nemecku, ktorým sa dnes odôvodňuje používanie teroru, týranie a klinické vraždenie praktizujúcich Falun Gongu v psychiatrických nemocniciach v Číne.“

„Nezávislý výskum preukázal, že praktizujúci Falun Gongu sú na základe týchto diagnóz zatváraní do psychiatrických zariadení s cieľom odôvodniť ich uväznenie na dobu neurčitú bez súdneho procesu. Násilne sú im podávané psychotropné drogy, dostávajú veľké množstvá elektrických šokov prostredníctvom akupunktúrnych ihiel, znášajú násilné odopieranie spánku a bývajú zviazaní dlhé časové obdobia.“

„Psychologický nátlak a psychiatrické drogy sú používané na oslabenie praktizujúcich a donútenie ich vzdať sa Falun Gongu. Zástupca OSN zistil, že praktizujúci Falun Gongu umierajú v dôsledku zlého zaobchádzania a tvrdí, že ukrutnosť a brutalita týchto činov mučenia je neopísateľná.“

2018 7 19 washington dc 720 07
Dr. Linda Lagemann povedala: „Okrem toho bolo odhalené, že o vyše 150 nemocniciach v Číne je známe, že týrajú praktizujúcich Falun Gongu. Toto sú morálne neúnosné zverstvá a vyžadujú si okamžité činy.“

Na záver povedala: „Vyvodenie zodpovednosti musí zahŕňať psychiatrov zodpovedných za dohliadanie na toto brutálne zaobchádzanie a potenciálne aj členov Čínskej psychiatrickej spoločnosti.“

David Cleveland, zástupca organizácie Katolíckych charít vo Washingtone, porovnal transplantácie orgánov v Číne a v Spojených štátoch. Poukázal na to, že čínske nemocnice dokážu nájsť darcu pre pacienta za niekoľko dní či týždňov, pričom v Spojených štátoch je príslušná čakacia doba v mesiacoch či rokoch.

2018 7 19 washington dc 720 08
David Cleveland povedal, že kvôli chýbajúcemu darcovskému systému väčšina orgánov pochádza od väzňov svedomia, najmä praktizujúcich Falun Gongu.

Cleveland spomenul, že štáty Missouri a Arizona prijali rezolúcie odsudzujúce násilné odbery orgánov v Číne a požadujúce federálnu vládu, aby začala vyšetrovanie.

Dr. Zhang Yuhua vyzvala amerických politikov a vládu, aby pomohli zachrániť jej manžela, pána Ma Zhenyu, inžiniera z Nanjingu.

Pán Ma Zhenyu bol nedávno odsúdený na tri roky. V minulosti bol zatknutý a odsúdený, pričom celkovo strávil 7 rokov vo väzení, kde bol fyzicky týraný.

2018 7 19 washington dc 720 09
Dr. Zhang Yuhua povedala, že polícia vyhlásila, že jej manžel tentokrát vo väzení zomrie.

Než utiekla do Spojených štátov, bola Dr. Zhang sama v Číne prenasledovaná. V roku 2001 bola zatknutá. Kým bola zadržiavaná v nemocnici, polícia jej vstrekla injekciu s neznámou látkou, z čoho jej stuhli svaly a jazyk a zrýchlil sa je srdcový tep. V dôsledku bolesti stratila vedomie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171203.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha