Výmena skúseností a názorov

Praktizujúci Falun Dafa v očiach osvietenej bytosti (3. časť)

8.8.18 | Od Shan Yuan

(Minghui.org) Predslov: Tento článok slúži len ako referencia pre praktizujúcich. Považovanie Fa za Majstra je pre kultivujúcich základom. Keď iní poukážu na to, aké majú nedostatky praktizujúci Falun Dafa, mali by sme porovnať naše správanie podľa Fa, pozerať sa dovnútra, zlepšiť sa a nájsť koreň toho, prečo úplne neveríme vo Fa a v Majstra.

* * *

Pokračovanie 2. časti

Tiež som diskutoval s osvietenou bytosťou o inej záležitosti: prečo sa tak mnoho praktizujúcich, ktorí mali otvorené tretie oko, prestalo kultivovať?

Toto je približne to, čo povedala: „Človek by nemal tento problém, ak by plne veril v Majstra a Fa. Niektorí ľudia pochybovali o Fa, keď začali kultiváciu, a niektorí ľudia stále majú pochybnosti o niektorých základných otázkach. Títo ľudia nemajú pevnú základňu, takže keď sa stretnú s problémami, nedokážu sa napraviť použitím Fa. Postupne si vyvinú ilúzie a veria svojim ilúziám namiesto Fa.“

„Niektorí ľudia si mysleli, že sú reinkarnáciami niektorých slávnych postáv v histórii. Mysleli si, že pre túto príčinu sú šikovní. V skutočnosti to, čo videli, sú zvyčajne ilúzie. Múdrosť kultivujúceho pochádza z Fa a nie od bytia slávnou postavou v histórii alebo z démonických ilúzií. Keď o sebe zmýšľajú vysoko, dostanú sa do problémov. Budú do nich zasahovať démoni prechovávaní v ich vlastných mysliach. Situácia sa bude čoraz viac zhoršovať. Nakoniec si nedokážu pomôcť.“

Osvietil som sa k tomu, že Majster použil slová tejto osvietenej bytosti, aby poukázal na naše nedostatky. Keď sa pozriem spätne na svoju cestu kultivácie, vyvinul som si zopár nadprirodzených schopností, pričom som neveril úplne v Majstra. Kvôli nadprirodzeným schopnostiam sa moja viera v Majstra a Fa upevnila. V porovnaní s praktizujúcimi, ktorí nemajú nadprirodzené schopnosti, no úplne veria vo Fa na základe svojho osvietenia, som skutočne vo svojej kultivácii pozadu.

Nadprirodzené sily nie sú niečím, z čoho by mohol byť človek šťastný alebo byť na to hrdý. Moje tretie oko je otvorené a bol som pokúšaný ilúziami, ktoré som videl. Cez tieto ilúzie sa mi podarilo prelomiť, pretože som sa zbavil pripútaností k zvedavosti a k prílišnému nadšeniu. Niektorí praktizujúci sa však nedokážu cez ilúzie dostať, ak sa kvôli nadprirodzeným schopnostiam cítia šťastní.

Niektorí praktizujúci dokonca napísali články na základe ilúzií, ktoré videli. Nezavádzali čitateľov? Kto by bol rád, ak by boli čitatelia zavádzaní? Sú to démoni, ktorí vytvárajú zasahovanie. Niektorí praktizujúci nedokázali posúdiť ilúzie na základe Fa. Mysleli si, že ilúzie boli skutočné, takže sa čím ďalej odkláňali od Fa. Hneď ako sa praktizujúci cíti so sebou veľmi spokojný, démoni využijú túto medzeru a zosilnia to, čím praktizujúceho urobia čoraz arogantnejším. Takže človek sa musí zbaviť pripútaností k zvedavosti, prílišnému nadšeniu a arogancii.

Majster povedal:

„Je mnoho takýchto ľudí. Dokonca v tejto triede sú ľudia, ktorí zmýšľajú o sebe dosť vysoko a rozprávajú dokonca iným tónom! Čo sa týka toho, aká je vaša skutočná situácia, to je tabu dokonca aj v budhizme.“ (Čuan Falun)

Musíme na to skutočne pamätať a dávať si pozor na svoje rozprávanie a správanie.

Osvietená bytosť mi tiež povedala, že niektorí praktizujúci veria len časti Fa. Neveria v učenia Fa, podľa ktorých nedokážu žiť. Ich viera sa zakladá na ich vlastných názoroch. Niektorí ľudia nemajú pevnú vieru v Majstrove učenia o chorobovej karme, takže ohľadom toho nezažijú moc Fa a preto ich viera dokonca zoslabne.

Povedala mi, že niektorí praktizujúci sú schopnými ľuďmi v bežnej spoločnosti, no ich kvalita osvietenia je slabá. Činia sa dobre v organizovaní aktivít Dafa a vyzerajú, že sú vo svojej kultivácii usilovní. Lenže neštudujú dobre Fa alebo nerobia dobre cvičenia. Keď ich nikto nevidí, žijú podľa svojich názorov bežných ľudí a nekultivujú sa pevne. Nedokážu prijať kritiku a pokúšajú sa chrániť svoje pripútanosti. Bohovia sa na takýto druh ľudí skutočne pozerajú zhora.

Jej slová mi pripomenuli jeden odsek z Fa:

„Božstvo: Niektorí prišli hľadajúc stránky Fa, ktoré považujú za dobré, ale nie sú schopní opustiť stránky, ktoré im bránia v úplnom pochopení Fa.“ („Rozhovor s časom“ zo Základov pre ďalší pokrok)

Tomuto odseku som nikdy nevenoval pozornosť a nikdy som si nemyslel, že by niektorí praktizujúci mali tento problém.

Neskôr som premýšľal o kultivačnom príbehu Milarepy. Nikdy nepochyboval o svojom majstrovi. Jeho majster preňho usporiadal mnoho trápení a ťažkostí, no on nikdy nemal k majstrovi nespravodlivé myšlienky. Všetko čo robil bolo, že sa pozeral dovnútra, aby našiel svoje vlastné nedostatky a snažil sa činiť sa lepšie, aby dosiahol požiadavky svojho majstra. Vďaka takejto pevnej viere dosiahol pravé ovocie a stal sa Budhom.

Na rozdiel od toho sú niektorí z našich spolupraktizujúcich egocentrickí. Keď majú ťažkosti, začnú pochybovať o Fa. Jeden dobre známy praktizujúci medzi ostatnými praktizujúcimi raz nedokázal prejsť skúškou chorobovej karmy a šiel do nemocnice. V nemocnici sa ma medzi štyrmi očami opýtal: „Je tento Fa skutočný alebo falošný? Vždy som mal pochybnosti. Teraz sa pozri na moju situáciu. Fa nefunguje.“

Lenže z môjho uhla pohľadu Fa už predĺžil jeho život. Vyslovil všetky svoje pochybnosti a nechcel počúvať iných. Myslel si, že toho urobil tak mnoho a trpel tak veľa pre Dafa, takže Majster by mal s ním zaobchádzať špeciálnym spôsobom– odstrániť jeho chorobovú karmu, dokonca aj keď sa opravdivo nekultivoval. Pokúsil sa vyjednávať s Majstrom a chcel špeciálne zaobchádzanie bez pevného kultivovania sa. Pevne sa držal týchto pripútaností a pochybností. Na jednej strane to chcel vyskúšať a požiadal praktizujúcich, aby mu pomohli vysielaním spravodlivých myšlienok, no medzitým šiel do nemocnice, aby sa tam liečil.

Následkom toho na druhý deň zomrel. Ísť do nemocnice znamená požiadať bežných ľudí o pomoc, takže výsledky liečenia budú tiež obmedzené zákonmi na úrovni bežných ľudí.

Osvietená bytosť tiež hovorila o ďalšej skupine praktizujúcich, ktorí majú pevnú vieru v Majstra a Fa a skutočne vykonávajú svoje prísahy. Urobili toho veľa pre Dafa. Avšak svoju prácu vykonávajú spôsobom bežných ľudí. Neštudujú dobre Fa alebo nerobia dobre cvičenia. 

V skutočnosti títo praktizujúci nemajú vieru hlboko vo svojich srdciach, čím by dokázali získať múdrosť z Fa pre svoju prácu Dafa a táto pevná kultivácia by im mohla uľahčiť prácu Dafa. Prijímajú prístupy bežných ľudí na vykonávanie práce Dafa, takže v skutočnosti presadzujú zákony na úrovni bežných ľudí. Preto ich zákony bežných ľudí budú obmedzovať, ako rýchle starnutie alebo smrť z prepracovania.

Niektorí, ktorí sa pevne nekultivujú, si dokonca myslia, že dobré vykonávanie práce Dafa je ako životná poistka a Majster im pomôže prekonať chorobovú karmu kvôli ich pevnej viere v Majstra. Nie je to nebezpečné?

V mojom okolí sú takíto praktizujúci. V skutočnosti som zistil, že tiež mám podobný problém. Myslel som si, že mám pevnú vieru vo Fa, no nebolo to skutočne na 100%.

Majster povedal:

V skutočnosti som celý čas hovoril, že robenie kultivácie neohrozí prácu pre Dafa. To je isté. Je to preto, že robenie cvičení je najefektívnejším spôsobom ako sa zbaviť únavy, je to najlepší spôsob, ako rýchlo obnoviť svoje telo.“ (Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v Atlante 2003 z Vyučovania Fa na konferenciách – IV. časť)

Niekedy som sa cítil vyčerpaný z vykonávania práce Dafa. Namiesto robenia cvičení som šiel spať. V skutočnosti moje správanie ukázalo to, že som v tomto ohľade neveril úplne v moc Fa. Neveril som, že by som si mohol obnoviť telo robením cvičení. Toto je medzera v mojej kultivácii. Následkom toho som mal pocit bežných ľudí, že som vyčerpaný. Naopak, keď usilovne robím cvičenia, necítim sa unavený. Po hlbokom pozeraní sa dovnútra som si uvedomil, že som nemal dobré pochopenie o Majstrovom učení ohľadom tejto záležitosti a nemal som v to pevnú vieru.

Poznám dvoch spolupraktizujúcich, ktorí obaja mali trápenia s chorobami potom, čo boli mučení vo väzení. Žiaden z nich nemal obavy, no skončili v rôznych situáciách. Prvému praktizujúcemu diagnostikovali rakovinu v záverečnom štádiu. Miestni policajti dokonca zaplatili rodine nejaké peniaze a požiadali ich, aby na nich nepodali žalobu. Avšak tento praktizujúci sa činil dobre v štúdiu Fa a v praktizovaní cvičení. O mesiac neskôr sa úplne zotavil. Stalo sa to pred niekoľkými rokmi. V súčasnosti usilovne vykonáva tri veci. Policajti boli svedkami tohto zázraku a prestali ho obťažovať.

Na rozdiel od toho, druhý praktizujúci neštudoval často Fa a nerobil cvičenia, hoci si nerobil obavy kvôli svojej chorobe a objasňoval ľuďom pravdu. Vedel som, že nemá pevnú vieru a že praktizovanie cvičení by mu pomohlo. Mal myšlienku, že Majster ho bude ochraňovať pred chorobou, ak bude usilovne rozprávať bežným ľuďom o prenasledovaní Falun Gongu. V skutočnosti mal určité obavy zo svojej choroby a dúfal, že Majster by mu pomohol kvôli jeho usilovnosti v objasňovaní pravdy.

Navyše, tento praktizujúci mal výbušnú povahu. Spolupraktizujúci mu často pripomínali, aby sa nenechal ovládať démonickou povahou. Avšak vždy sa pokúšal zakryť svoju povahu a nepočúval ostatných. O tri roky neskôr zomrel. Bol to zázrak, že jeho život trval tri roky potom, čo mu diagnostikovali rakovinu v záverečnom štádiu. Avšak počas týchto troch rokov sa nedokázal napraviť. Je to škoda.

Majster povedal:

Ako som práve povedal, hoci ste niekedy v histórii podpísali nejakú zmluvu, ak sú dnes vaše spravodlivé myšlienky veľmi silné, neuznávate ju a trváte na tom, že sa toho nezúčastníte, potom to skutočne môžete odmietnuť. Ale v takomto prípade je to pre vás trochu ťažšie. Ťažké je to preto, že staré sily sa vás tak ľahko nevzdajú, budú sa pokúšať využiť vaše medzery a hneď ako ste čo i len trochu mimo, chopia sa príležitosti.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Filadelfii 2002, USA z Vyučovania Fa na konferenciách – II. časť)

Ak človek nemá dobré pochopenie o tomto učení a nedokáže si uvedomiť, aká je kultivácia vážna, potom nebude venovať dostatočnú pozornosť svojej kultivácii a neuvedomí si, že už je vlastne v nebezpečí. Výbušná povaha je medzerou, ktorú staré sily môžu zneužiť. Tento praktizujúci si neuvedomil, aké to bolo nebezpečné.

Nakoniec mi stará osvietená bytosť povedala, že by zomrela pred 1700 rokmi, ak by mala niektorú z týchto pripútaností. Ak by si v priebehu posledných 1700 rokov vyvinula niektorý z týchto názorov, tiež by spadla a zomrela.

Bol som svedkom ako niektorí praktizujúci nedokázali prejsť skúškou choroby, šli do nemocnice a stratili svoje životy. Pre bežného človeka je jeho dĺžka života predurčená. Ak niekomu diagnostikujú smrteľnú chorobu, pravdepodobne to znamená, že jeho predurčená dĺžka života sa blíži ku koncu. Ako mu môže v tomto prípade nemocnica zachrániť život?

Videl som mnohých praktizujúcich, ktorí študujú Fa a robia cvičenia povrchným spôsobom a nesnažia sa skutočne sa napraviť. Nedokážu rozmotať uzly vo svojich srdciach. Keď sa dostanú do problémov, vynoria sa ich obavy.

Nepokúšajú sa žiaľ vyriešiť problém z perspektívy Fa. Namiesto toho sú ich názory bežných ľudí ešte zväčšované ich obavami. Keď sa pozerajú dovnútra, pozerajú sa len na povrchnú úroveň. Svoje pripútanosti ukrývajú hlboko vo svojom vnútri. Keď čítajú Fa, majú spravodlivé myšlienky. Lenže keď knihu odložia, ich rozprávanie a správanie sú naplnené názormi bežných ľudí.

Keď som videl tieto problémy, tiež som sa na seba pozrel. Uvedomil som si, že každá moja pripútanosť je nebezpečenstvom a prekážkou v mojej kultivácii a môže viesť k smrti. Ak prísne nenasledujem požiadavky Fa, nedokážem prerušiť všetky pripútanosti a umožním  pripútanostiam, aby sa vytvárali. Pravdepodobne nedokážem prejsť skúškou života a smrti.

Mohli sme predísť mnohým stratám. Mnohí spolupraktizujúci nemuseli zomrieť. Je normálne, ak má niekto otázky v kultivácii. Lenže nemali by sme dovoliť, aby sa tieto otázky nazhromaždili. Ak máme otázky, musíme na ne hľadať odpovede vo Fa a musíme otvoriť svoje srdcia komunikácii so spolupraktizujúcimi. Zdieľanie kultivačných skúseností nám určite pomôže zlepšiť sa. Ak sa zbavíme pripútanosti k sebe samému, dokážeme nájsť svoje skutočné ja, ktoré má nesebeckú povahu.

Zdieľal som svoje pochopenia. Prosím, opravte ma, ak nájdete niečo nesprávne. Chcel by som  tiež pripomenúť tým praktizujúcim, ktorí majú otvorené tretie oko: ak vidíte nejaké osvietené bytosti počas meditácie, nebuďte zvedaví alebo príliš nadšení. Človek musí nasledovať Dafa. Nesnažte sa s nimi rozprávať. Ak si vyviniete zvedavosť a pokúsite sa s nimi rozprávať, budú do vás zasahovať a váš kung bude pomiešaný. S touto osvietenou bytosťou by som sa nerozprával, ak by som ju nestretol v reálnom živote. Pripomeňme si vážnosť praktizovania iba jednej kultivačnej cesty. Fa musí napraviť všetko pre budúcnosť.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/22/149841.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha