Výmena skúseností a názorov

Ľudia okolo nás sú ako zrkadlá na našej kultivačnej ceste

27.8.18 | Od praktizujúceho Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Ak praktizujúci vidí nejaké zlé skutky ostatných, často to má poukázať na niektoré pripútanosti na jeho vlastnej strane, ktoré by mal odstrániť. Ak tomu nevenuje pozornosť, tieto pripútanosti ho budú prenasledovať ako tieň.

Majster Li povedal:

„Kultivácia je o kultivovaní ľudského srdca a o kultivovaní seba. Iba ak stále dokážete hľadať v sebe a pozerať sa dovnútra uprostred problémov, konfliktov, ťažkostí a nespravodlivého zaobchádzania, je to skutočná kultivácia.“ (Blahoprajný list Fa konferencii na Taiwane)

Ak niekoho spravodlivé myšlienky nie sú silné, alebo ak je pod kontrolou získaných názorov, postupne sa stáva príliš pripútaným k svetským veciam. Nedávno som si uvedomil, že keďže praktizujúci žijú medzi svetskými ľuďmi, Majster vie, že niektorí z nich sú zmätení, a preto používa ostatných, aby nám pomohli si to všimnúť, uvedomiť a ďalej sa kultivovať.

Pri všetkom, čo vidíme, počujeme, alebo o čomkoľvek premýšľame, používa Majster ostatných ako zrkadlo, ktoré nám ukazuje názory, ktoré sme neodstránili a pomáha nám rozpoznať ich korene a odkultivovať ich.

Dosť dlho som nevedel, ako sa kultivovať alebo ako hľadať vo vnútri. Vždy som vnímal ľudí a záležitosti okolo seba z pohľadu svetského človeka, kvôli čomu som sa cítil menejcenne a smutne. Keď som čelil správaniu ostatných, nenapadlo mi uvažovať o sebe a pozerať sa dovnútra.

Majster povedal:

„Ako učeníci Dafa nesmiete zvoľniť vo svojej kultivácii. Musíte sa chopiť príležitosti a kultivovať sa. Čím chaotickejšími sa veci stanú, tým viac sa môžete uprostred chaosu kultivovať; čím viac sa stretávate s ťažkosťami alebo s nepríjemnými vecami, tým viac je to príležitosť pre vás, aby ste sa pozreli na problémy z opačnej strany a uvažovali: „Všetko toto sú schodíky, na ktorých sa môžem kultivovať a zlepšovať.“ Nie je to tak?“ (Učeníci Dafa musia študovať Fa - Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo Washingtone DC 2011 zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť)

Konečne som sa osvietil k tomu, že zlé skutky ostatných, ktoré som videl, naznačovali, že aj ja mám taký istý problém. Majster používal správanie ostatných ľudí, aby mi ukázal moje falošné ja – veci získané po narodení - a nechal ma to jasne rozpoznať. Ak si to dokážeme uvedomiť a požiadať Majstra o posilnenie, dokážeme so spravodlivými myšlienkami odstrániť tieto názory získané po narodení. Keď sa teraz obzriem spať, je mi ľúto, že som premrhal toľko príležitostí na kultivovanie sa.

Zrkadlo v práci

Pracujem ako zástupca riaditeľa školy a moje výkony v práci boli výborné. Nadobudol som pocit, že som získal schopnosti byť šéfom. Mnoho rokov som pracoval s niekoľkými nadriadenými, pričom som si vždy myslel, že ich schopnosti sú priemerné a že nie sú kvalifikovaní na to, aby boli mojimi nadriadenými. Žiarlivosť spôsobila, že som sa videl lepší ako oni. Bol som veľmi pyšný a súťaživý. Vždy som komentoval ich názory a vnucoval som im prijatie mojich návrhov. Len potom som sa cítil spokojne.

Čo sa týka môjho súčasného hlavného riaditeľa, jeho schopnosti porozumenia sú dobré, ale je veľmi súťaživý. Tiež rád kritizuje ostatných a pozerá sa na nich zhora. Viac ako desať rokov, čo spolu pracujeme, som s ním súperil. Niekedy sme si dokonca užívali vzájomne intrigy proti sebe.

Ku času strávenému s ním som nepristupoval ako ku Majstrovmu starostlivému usporiadaniu pre zlepšenie môjho charakteru (xinxingu) a ani som to nevyužil ako príležitosť zamyslieť sa a kultivovať sa.

Len nedávno som si začal uvedomovať skutočnú príčinu: Majster ma nechal pracovať s ním zámerne. Riaditeľ znázorňoval každý môj názor a pripútanosť. Bolo to presne ako tieň môjho falošného ja, naplneného názormi získanými po narodení.

Zrkadlá v mojej rodine

Mám dvoch bratov a všetkým sa nám v našich kariérach darí. Radi spolu súťažíme a rozprávame sa o svojej práci. Náš otec má vyše 70 rokov a tiež je to veľmi schopný človek. Mnoho rokov bol v obecnom zastupiteľstve a všetky svoje deti zamestnal ako vládnych úradníkov.

Bol veľmi pyšný a vždy sa na druhých pozeral zhora so sarkastickým tónom. Keď sa rozprával s ľuďmi, nikomu sa nepozeral do očí. Vždy keď som bol doma, pokúšal som sa ho presvedčiť, že moje názory sú správne; v dôsledku toho sme boli obaja nešťastní.

Nedávno som si uvedomil, že Majster usporiadal, aby mi otec slúžil ako zrkadlo s cieľom poukázať mi na moju vlastnú pýchu a predsudky. Okrem toho predvádzanie sa členov mojej rodiny a ich obdiv voči moci boli tiež mojimi vlastnými pripútanosťami. Uvedomil som si svoje chyby a okamžite som poprosil Majstra o pomoc. Potom som vysielal spravodlivé myšlienky na odstránenie týchto názorov.

Teraz ľudia hovoria, že otec sa stal oveľa slušnejším a priateľskejším. Keď sa s ním doma rozprávam, počúva ma a už sa spolu nehádame.

Zrkadlá v spoločnosti

Okrem nášho zamestnania a rodiny, spoločnosť (všeobecne) nám stále ponúka príležitosti na kultiváciu. Správanie iného človeka môže ukazovať naše nesprávne názory a umožniť nám odkultivovať ich a zlepšiť sa. Na ceste k božstvu sa preto musíme neustále pozerať dovnútra a očisťovať sa.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/15/171524.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha