Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Nepraktizujúci manžel zmenil svoj nesúhlasný postoj voči Falun Gongu

7.12.18 | Od praktizujúcej Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) V máji 1998 som začala praktizovať Falun Gong. Potom čo som začala hľadať v sebe pomocou nasledovania učení Majstra Li a keď sa zvýšil môj charakter, môj manžel zmenil svoj nesúhlasný postoj voči Falun Gongu a začal podporovať moje úsilie venované Falun Gongu.

Predtým než 20. júla 1999 spustila čínska komunistická strana (ČKS) prenasledovanie Falun Gongu, bola som zaneprázdnená prácou a nezúčastňovala som sa skupinového štúdia Fa. Poznala som preto len niekoľko praktizujúcich a stratila som s nimi kontakt. Potom v roku 2006 som stretla niekoľko praktizujúcich a zapojila som do úsilia o zvyšovanie povedomia o prenasledovaní.

Čeliac prenasledovaniu

Išla som von objasňovať pravdu s ďalšou praktizujúcou Mary. Keďže obaja naši manželia boli nepraktizujúci, neodvážili sme sa im povedať, že sme boli objasňovať pravdu o Falun Gongu. Cestou domov som si vymyslela výhovorku, prečo som bola vonku.

Iná praktizujúca Linda povedala mne a Mary: „Stáli si vymýšľate výhovorky, aby ste mohli chodiť von hovoriť ľuďom o Falun Gongu. Ako dlho v tom plánujete pokračovať?“

Napriek tomu, že sa ma jej otázka dotkli, nedokázala som prísť s odpoveďou. Cítila som však, že nemám žiadnu inú možnosť. Môj manžel by sa nahneval, ak by som mu povedala pravdu, takže som sa mu to neodvážila prezradiť. Neodstránila som svoj strach.

Podelila som sa o svoje myšlienky s ďalšou praktizujúcou. Ona povedala: „Neboj sa. Postav sa tejto otázke s odvahou. Keď sa naskytne príležitosť, vysvetľuj fakty o Falun Gongu. Ako budeš robiť prielomy v objasňovaní pravdy, aj situácia doma sa zmení.“

Potom polícia zatkla Mary. Vedela som, že môj kultivačný stav nie je dobrý a pomyslela som si: „Keby len bola nejaká skupina, s ktorou by som mohla študovať Fa.“ Na moje prekvapenie mi Linda povedala, že sa môžem pripojiť k skupine, ktorá sa stretáva u nej doma.

Povedala som manželovi, že budem chodiť k Linde domov študovať učenia Falun Dafa. Nazlostil sa a nedovolil mi opustiť domov.

Jeho reakcia ma prekvapila. Nevedela som, čo mám robiť, no udržovala som si jedinú myšlienku: „Nemôžem premárniť túto príležitosť študovať Fa v skupine.“

Porozprávala som sa s ním znova, keď sa upokojil a spýtala som sa ho, prečo mal obavy z toho, že by som sa zúčastňovala skupinového štúdia. Moja dcéra sa ho tiež pokúšala upokojiť. Ustúpil a povedal mi, že môžem ísť z času na čas. Súhlasila som, no povedala som, že budem chodiť od pondelka do piatka a on nenamietal.

Hľadanie vnútri

Pokračovala som v chodení von objasňovať pravdu, ale doma som sa nečinila dobre. Môj manžel a dcéra prišli domov na obed, no ja som pre nich nemala pripravené včas ich jedlo.

Myslela som si, že keďže som bola vonku vysvetľovať ľuďom situáciu ohľadom Falun Gongu, nemalo by pre nich byť problém jesť obed o trochu neskôr. Nehádala som sa však a povedala som: „Moja chyba. Obedy vám budem pripravovať načas.“

Nasledujúceho dňa som sa domov opäť vrátila neskoro a môj manžel povedal: „Vieš, že je to tvoja chyba. Musíš sa zmeniť!“ Keďže som si skutočne nemyslela, že je to moja chyba, odvtedy som často chodila domov neskoro.

Môj manžel prišiel o prácu v štátnom podniku, a tak si kúpil malú dodávku, aby si mohol zarábať rozvážaním balíkov. Keď sa jedného dňa vrátil domov na obed, zavolal mu zákazník a požiadal ho, aby doručil nejaké balíky. Požiadala som ho, aby chvíľu počkal, kým mu pripravím niečo malé pod zub.

Povedal, že musí odísť a pokarhal ma: „Povedala si, že praktizovanie Falun Gongu je dobré. Napriek tomu nechodíš domov včas, aby si pripravila obed a nemeníš sa aj keď si sľúbila, že sa zmeníš. Ako mám veriť, že si dobrá?“

Cítila som sa zle, pretože on pracoval celé ráno a keď na obed prišiel domov, nemal čo jesť. Je to srdečný a rozumný muž. Bola to moja chyba. Dúfala som, že bude o Falun Gongu zmýšľať v dobrom, no nepozerala som sa na veci z jeho pohľadu. Ako by som mu mohla preukázať, že Falun Gong je dobrý?

Majster povedal:

„V opravdivej kultivačnej praxi musí človek zušľachťovať svoju myseľ a kultivovať svoje vnútro. Mal by hľadať vo svojom vnútri, nie vonku.“ (Deviata lekcia, Čuan Falun)

Potom začala naozaj hľadať vo svojom vnútri a kultivovať sa. Predtým než som ráno odišla z domu, pripravila som manželovi cereálie tak, ako to mal rád. Pripravovala som jedlo deň dopredu a niekedy som kúpila obed cestou domov. Jedlá pre manžela a dcéru som pripravovala načas a oni už viac nebývali hladní kvôli tomu, že som prišla domov neskoro.

Konečne som porozumela tomu, čo myslel Majster tým, že máme hľadať vo vnútri. Keď som sa to snažila robiť predtým, namiesto svojich problémov som hľadala problémy ostatných ľudí. Vďaka štúdiu Fa a zlepšovaniu charakteru som sa osvietila k tomu, že najdôležitejšie je bezpodmienečne hľadať vo svojom vnútri, pretože tam musí byť pripútanosť, ktorej sa musím vzdať.

Manžel venuje peniaze na výrobu informačných materiálov

Keď sa pred pár rokmi blížil čínsky nový rok, manžel mi povedal, že dopravná polícia mu dala pokutu 800 yuanov.

Povedala som: „Poprosila som ťa, aby si venoval peniaze na výrobu informačných materiálov o Falun Gongu, ale ty si odmietol. Teraz ťa o ne okradli.“ Povedal: „Čo som mal robiť? Nemohol som odísť bez zaplatenia pokuty.“ Odpovedala som: „Robia chybu, že takto udeľujú pokuty. Spravil by si dobrý skutok, ak by si v budúcnosti prispel miestu na výrobu informačných materiálov.“

Na Nový rok som povedala manželovi, že sa chystám prispieť výrobnému miestu a dúfala som, že sa pridá. Odvtedy každý rok prispieva 500 yuanov a tiež nenamieta, keď prispievam ja.

Nebolo to pre nás ľahké vzhľadom na naše obmedzené príjmy. Môj plat bol nízky a on bol prepustený z práce. Nemohli sme si dovoliť platiť našej dcére školné poplatky, takže to pre ňu platila jej teta.

Jej teta mala lepší príjem, ale nesúhlasila s Falun Gongom. Jedného dňa povedala: „Hovoríš, že Falun Gong je dobrý. Kto ti však pomáha? Ja ti pomáham.“ Cítila som sa zle a rozhodla som sa, že nasledujúci rok zaplatíme školné my s manželom.

Mali sme šťastie, pretože ďalší rok manžel získal prácu v oblasti donášky. To spôsobilo, že sme mali dosť na zaplatenie školného a okrem toho sme si niečo dokázali aj ušetriť.

Manžel sa ponúkol, že pôjde na policajnú stanicu

V roku 2015 som použila svoje pravé meno pri podaní žaloby na Jiang Zemina, bývalého vodcu čínskeho komunistického režimu, ktorý spustil prenasledovanie Falun Gongu. Manželovi som o tom nepovedala. V októbri mi zavolal policajt, aby som potvrdila žalobu. Manžel sa to dozvedel a vyčítal mi, že som to nemala robiť, pretože to spôsobí rodine problémy.

Keď sa upokojil, vysvetlila som mu, prečo som podala žalobu. Požiadala som aj ďalšiu praktizujúcu, aby mi to pomohla vysvetliť. Manžel povedal: „Polícia povedala, že sa máš dostaviť na policajnú stanicu.“ Mala som však strach a nechcela som ísť. On mal tiež strach. Všetci v Číne vedia, že ČKS nepotrebuje príčinu na prenasledovanie ľudí.

O niekoľko dní sa však jeho postoj úplne zmenil. Povedal: „Strach nemôže vyriešiť tento problém. Poriadne som si to premyslel. Nie je sa čoho obávať. Ty ostaň doma. Ja pôjdem na políciu namiesto teba.“

Bola som prekvapená a obdivovala som jeho odvahu. Zároveň som sa cítila zahanbene, pretože ja som praktizujúca a nechávam svojho nepraktizujúceho manžela, aby čelil problému za mňa.

Keď som sa upokojila, povedala som mu: „Si taký milý. Pred pár rokmi si nerozumel mojej kultivácii. Nebola to tvoja chyba. Nečinila som sa dobre ohľadom nasledovania princípov Falun Gongu Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Postupne sa vzdávam sebeckosti. Ospravedlňujem sa ti.“

Zhodli sme sa, že budeme odporovať prenasledovaniu. V tú noc som ho požiadala, aby si prečítal články o žalovaní Jianga na stránkach Minghui, napísané praktizujúcimi.

Nasledujúceho dňa išiel na policajnú stanicu. Než odišiel povedala som mu: „Spomeň si a požiadaj o pomoc Majstra Li!“

Keď sa vrátil domov, povedal: „Povedal som polícii, že Falun Gong je dobrý. Povedal som im, že vďaka tomu, že praktizuješ, nemusíme platiť účty za lekára. Povedal som, že to Jiang Zemin prenasleduje Falun Gong.“

„Policajt mal na ramene kameru, no ja som sa nebál. Pomyslel som si: „Je mi jedno, či si to natáčaš alebo nie.““

Navrhla som, aby sme si spolu pozreli video z Majstrovej prednášky Fa v Guangzhou a on súhlasil. Pokračovali sme v tom každý deň.

Povedal, že po pozretí druhej lekcie odišla jeho bolesť hlavy. Povedala som: „Bol si odmenený za to, že si mal odvahu ísť na políciu a zastať sa Falun Gongu.“

Dopozerali sme spolu všetky prednášky. V minulosti mával manžel každý rok zvýšenú teplotu v dôsledku zápalu mandlí a musel chodiť do nemocnice na injekcie. Teraz ich už viac nepotrebuje.

Spätne som premýšľala o svojej ceste kultivácie. Môj manžel spočiatku namietal voči môjmu praktizovaniu Falun Gongu a ja som chodila objasňovať pravdu poza jeho chrbát. Mali sme kvôli tomu mnoho rozporov. Súcitný Majster mi dal náznak, aby som bola spravodlivá a nie tvrdohlavá.

Osvietila som sa k tomu, že tvrdohlavosť je ľudská myšlienka, zatiaľčo spravodlivosť je tým, čím sa vyznačujú praktizujúci, ktorí sa dobre kultivujú. Odvtedy som sa naučila hľadať vo svojom vnútri. Ako som sa zlepšovala v kultivácii, moje domáce prostredie sa zmenilo a môj manžel mi už viac nebráni v informovaní ľudí o Falun Gongu. Zmenil sa z človeka nesúhlasiaceho s Falun Gongom na takého, ktorý podporuje moje úsilie v prospech Falun Gongu.

 

(15. ročník čínskej Fahui na stránkach Minghui)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/13/173238.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha