Prenasledovanie v Číne

Manžel obyvateľky USA je uväznený v Číne za svoju vieru a odopierajú mu stretnutia s právnikom

12.1.19 | Od korešpondenta Minghui

(Mingui.org) 56-ročný muž odsúdený na tri roky väzenia za praktizovanie Falun Gongu nemá dovolené stretnúť sa so svojim právnikom. Bez preukázania sa právnymi dokumentami trvajú väzenské úrady na tom, aby sa jeho manželka, ktorá žije v USA, ukázala vo väzení a podpísala plnú moc predtým, než sa uskutoční stretnutie.

Falun Gong, alebo aj Falun Dafa, je kultivačný systém pre myseľ aj telo, ktorý je v Číne prenasledovaný komunistickým režimom od roku 1999.

Obaja, pán Ma Zhenyu, obyvateľ mesta Nanjing, provincia Jiangsu, ako aj jeho manželka, pani Zhang Yuhua, sú praktizujúcimi Falun Gongu. Pani Zhang utiekla pred troma rokmi do Spojených štátov, aby ušla prenasledovaniu a nemôže sa vrátiť späť do Číny.

2018 12 14 202010 0
Pán Ma Zhenyu

2018 12 14 202010 1
Pani Zhang Yuhua

Pán Ma bol zatknutý v septembri 2017 a uväznený v júni 2018 za to, že sa odmietol zrieknuť Falun Gongu. Jeho právnikovi nedovolili obnoviť si právnu licenciu, pretože zastupoval pána Ma a ďalších praktizujúcich Falun Gongu.

Páni Zhang zabralo päť mesiacov, aby našla dvoch nových právnikov, ktorí súhlasili s tým, že ho budú reprezentovať a podali podnet na opätovné posúdenie jeho prípadu.

Noví právnici, páni Xie Yang a Wei Defeng, sa tiež stali terčom úradov za reprezentovanie praktizujúcich Falun Gongu. Manželka pána Xie a jeho dcéra sú tiež v exile v Spojených štátoch.

Pán Xie, právnik, ktorý pracuje v provincii Hunan, cestoval v novembri 2018 mnohokrát do väznice Suzhou v provincii Jiangsu, no zakaždým mu jeho stretnutia s klientom zamietli. Neskôr dostal varovanie z provincie Hunan od polície a Výboru pre právne záležitostí, čo je mimosúdna agentúra poverená prenasledovaním Falun Gongu. Žiadali od neho, aby prestal s právnym zastupovaním pána Ma, lebo inak mu bude odobratá licencia. Jeho právna firma bola tiež vyzvaná, aby mu nevystavila potvrdenie o zamestnaní, ktorá bola požadovaná pri jeho žiadosti o zastupovanie pána Ma.

Pán Wei sa v decembri snažil navštíviť pána Ma, no úrady to znova odmietli, pričom trvali na tom, že pani Zhang  sa musí osobne ukázať vo väzení.

Úrady blokujú stretnutia právnika s klientom

Právnik Wei sa vrátil 12. decembra 2018 do väznice Suzou s plnou mocou, ktorú podpísala pani Zhang, referenčným listom z jeho právnej firmy a s právnickou licenciou, aby sa stretol s pánom Ma.

Prijal ho jeden z úradníkov väznice. Po prečítaní úvodu plnej moci, ktorý spomínal, že pán Ma bol odsúdený za „podkopávanie zákona účasťou v organizácii kultu“, čo je bežná formulácia na kriminalizáciu praktizujúcich Falun Gongu, tento úradník povedal právnikovi, že kvôli stretnutiu musí kontaktovať väzenskú výchovnú nápravnú kanceláriu.

Medzičasom vyhľadala zamestnankyňa meno pani Zhang v ich databáze a povedala, že nie je zaregistrovaná ako členka rodiny pána Ma. K tomu dodala, že keďže nemôže potvrdiť jej vzťah s pánom Ma, alebo overiť jej podpis na plnej moci, nemôžu právnikovi dovoliť stretnúť sa s pánom Ma.

Právnik jej následne ukázal notársky overenú fotokópiu sobášneho listu pána Ma, no zamestnankyňa povedala, že potrebuje originál.

Ako sa rozprávali, vošiel dnu policajt Wang. Znova skontroloval právnikovu licenciu a nafotil si ju.

Právnik pritom zdôrazňoval, že podľa čínskeho zákona sú dokumenty, ktoré doniesol, postačujúce pre zastupovanie pána Ma a stretnutie s ním.

No policajt Wang trval na tom, že sa požaduje originál sobášneho listu alebo to, aby prišla pani Zhang osobne a podpísala plnú moc priamo pred nimi.

Keďže s nimi nechcel pokračovať v hádke, právnik odišiel. Neskôr zavolal tej zamestnankyni a pýtal sa na konkrétny zákon, ktorým podkladajú svoje požiadavky. Povedala, že to bol oznam číslo 124, vydaná Právnym oddelením v roku 2017. No odmietla poskytnúť kópiu poznámky právnikovi a vyzvala ho, aby si ju našiel sám.

Právnik sa vrátil do väznice popoludní, hneď potom, čo získal kópiu danej poznámky, ktorá nevyžadovala originál sobášneho listu na to, aby mohol klienta reprezentovať.

Tentokrát mu strážna služba zablokovala vstup už pri vchode a požadovala od neho originál sobášneho listu jeho klienta, kým ho pustia dovnútra. Keď sa právnik strážnika spýtal, od koho dostal príkaz, strážnik si nebol istý.

Po 10 minútach hádky sa jeden zo strážnikov vybral do kancelárie a policajt Wang vyšiel von spolu s ním.

Právnik ukázal poznámku Wangovi. Ten si ju pozorne prečítal a potom požiadal právnika, aby naňho počkal, kým to pôjde nahlásiť nadriadenému.

Právnik čakal od 14:05 do 15:00, no policajt Wang sa už nevrátil.

O 15:10 vyšli ďalší dvaja policajti. Jeden sa predstavil ako šéf väznice Tan, ďalší ako väzenský riaditeľ.

Povedali, že pani Zhang musí prísť do väzenia a podpísať plnú moc priamo pred nimi, predtým než dovolia právnikovi stretnúť sa s pánom Ma. Povedali, že toto je požiadavka väzenia, no odmietli poskytnúť akékoľvek právne dokumenty na podopretie svojho prehlásenia.

Keď sa právnik spýtal na to, či môže plnú moc podpísať aj niekto iný z rodiny pána Ma, riaditeľ Tan odpovedal, že iba jeho manželka preňho môže nájsť právnika. Tan tiež dodal, že toto rozhodnutie je konečné a že sa právnik voči nemu nemôže odvolať.

Potom čo riaditeľ Tan odišiel, právnik si vyžiadal kontakt na dozorného prokurátora, no strážnici opäť odmietli poskytnúť jeho telefónne číslo, alebo vpustiť ho do väzenia, aby ho vyhľadal.

Keďže pánovi Ma už od jeho uväznenia v júni 2018 nebolo umožnené stretnúť sa so žiadnym právnikom, pani Zhang sa veľmi obáva o jeho bezpečnosť.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/5/174517.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha