Zlepšovanie sa
pondelok, 21. október 2019

Úcta k Fa

25.1.19 | Od praktizujúcej Falun Dafa

(Minghui.org) Druhý diel knihy Životopisy významných mníchov, pozostávajúcej zo zbierky životopisov napísanej počas dynastie Liang (502-557) mníchom Hujiao (497-554), obsahuje nasledujúci príbeh:

„Tan Wuchan mal mnoho nadprirodzených schopností. Dokázal veľmi dobre predpovedať veci. Ľudia z oblasti Xiyu ho nazývali Majster veľkej mantry. Jedného dňa sprevádzal kráľa na ceste do hôr. Kráľ vysmädol, no nemohol nájsť žiadnu vodu. Wuchan začal potichu odriekať mantru a spôsobil, že z prasklín v kameňoch začala vytekať voda.“

„Keď sa rozlúčil s kráľom, Tan Wuchan sa vybral putovať s niekoľkými zväzkami budhistických písiem. Keď prebýval v hoteli Guzang, obával sa, že by mu mohli písma ukradnúť, takže spal s hlavou položenou na písmach. Tri noci za sebou sa mu stalo, že ho uprostred noci niečo vytiahlo z postele. Myslel si, že to spravil zlodej, no nikoho nenašiel. Bol z toho zmätený. V tom začul hlas: „Tieto písma sú tým, čo Budha Šákjamuni používal na vyslobodenie ľudí z utrpenia. Ako si ich môžeš uložiť pod hlavu?““

Wuchan sa cítil zahanbene. Rýchlo uložil písma na najvyššie miesto v izbe. Jedného dňa sa vkradol dnu zlodej a pokúsil sa ukradnúť písma, ale ani po opakovaných pokusoch ich nemohol zdvihnúť. Po východe slnka zlodej videl, ako ľahko dokázal Wuchan zdvihnúť písma a odísť z hotela. Zlodej si pomyslel, že Wuchan musí byť svätec a priznal sa mu.

Tento príbeh nám hovorí, že písma Budhu sú posvätné a mali by sme sa k nim správať úctivo.

Každý praktizujúci Falun Dafa jasne vie, že rešpektovať Fa tak ako rešpektujeme Majstra je základným princípom. Pravé ja praktizujúcich Dafa sú úctivé k Fa. Nie je však vždy ľahké nasledovať tento princíp pod vplyvom zasahovania starých síl, ľudskej mentality, zlých myšlienok a pripútaností. Staré sily na nás zúrivo uprene hľadia a ak nie sme pozorní, môžu spôsobiť, že budeme neúctiví. Následne môžu staré sily použiť naše činy ako výhovorku na naše prenasledovanie.

Jedna praktizujúca neukladala knihy Dafa na dobré miesto. Jej syn sa dostal ku knihám a ceruzou zničil Majstrovu fotografiu. Neskôr sa jej rodina stretla s množstvom ťažkostí. Musíme naučiť naše deti, že knihy Falun Dafa sú posvätné a nesmú sa v nich robiť značky a tiež ich naučiť pristupovať ku knihám Dafa s úctou.

Na začiatku prenasledovania sa istá bývala praktizujúca pokúsila skryť svoje knihy Dafa vo svojej kancelárii. Knihy sa nakoniec rozmočili kvôli zatekajúcemu potrubiu. Povedala, že Majster jej v skutočnosti dával náznaky, aby tam knihy nedávala, ale ona ich ignorovala. Neskôr ju uniesla polícia a bola prinútená vzdať sa svojej viery. Nikdy sa jej nepodarilo vrátiť sa ku kultivácii.

Ďalšia praktizujúca rozdelila knihu Dafa na niekoľko menších častí, aby si mohla podľa potreby brávať časť knihy na študovanie. Neskôr sa zapojila do pyramídovej hry a osem rokov už neštuduje Fa.

Vážiť si Fa znamená správať sa ku knihám Dafa ako k samotnému Majstrovi. Vo svojom správaní aj vo svojej mysli by sme si mali držať Dafa v úcte. Určite nie je úctivé dávať knihy Dafa pod posteľ, na balkón, alebo ich držať v podpaží.

Čím sú knihy Falun Dafa? Sú pôvodom všetkých zákonov vo vesmíre. V knihách sú Majstrove tela Zákona a nespočítateľní Budhovia, Taovia a Bohovia. Nie je treba vysvetľovať, ako by sme sa mali k týmto knihám správať. Skúška ohľadom úcty k Fa je skúškou našej racionality a pokory. Ak si kultivujúci nedokáže vážiť Dafa, ktorý ho zachránil, načo sa potom ešte obťažovať rozprávaním o usilovnosti, potvrdzovaní Fa alebo ponúkaní spásy vnímajúcim bytostiam?

Staré sily nás môžu zviesť k tomu, aby sme boli neúctiví, či dokonca aby sme porušili posvätnosť Fa. Ak nasledujeme staré sily a dopustíme sa svätokrádeže bez toho, aby sme sa napravili a vynahradili to, staré sily môžu použiť túto výhovorku, aby zničili našu kultiváciu. Hoci prenasledovanie má komplikované príčiny, neúcta voči Fa je určite jednou z nich.

Mnoho ťažkostí bolo spôsobených zdanlivo zanedbateľnými vecami. Musíme si však pamätať, že náš nedostatok pozornosti, poľavenie a nedbalosť náš môžu priviesť do vážneho nebezpečenstva. Musíme sa k tejto otázke postaviť s vážnosťou, čistou mysľou a racionalitou. Majme sa na pozore pred opomenutiami a povýšenosťou a nikdy vedome neporušme tento princíp.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/14/174625.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha