Kultivačné cesty

Usilovná kultivácia v bežnej spoločnosti

19.6.19 | Od praktizujúceho Falun Gongu v Číne

Som lekárom a praktizujem Falun Gong. Rovnako ako všetci ostatní som čelil ťažkostiam doma ako aj v práci. Avšak záleží na tom, ako ja ako praktizujúci, čelím týmto ťažkostiam od ľudí okolo seba, s úctou k mimoriadnej moci kultivácie vo Falun Gongu.

Učenie sa naspamäť a recitovanie Fa

V roku 2001 ma vzali do psychiatrickej liečebne, pretože som trval na praktizovaní Falun Gongu. Tam mi praktizujúci nebadane podsunul knihu Čuan Falun. Zabralo mi šesť mesiacov, kým som sa celú knihu naučil naspamäť. So silnými spravodlivými myšlienkami som policajtom vysvetlil, prečo je prenasledovanie Falun Gongu a jeho praktizujúcich nesprávne a nakoniec ma prepustili bez ohrozenia mojej viery.

Potom ma v roku 2004 uväznili v provinčnom tábore nútených prác. Každý večer som si recitoval Čuan Falun spamäti. Spravodlivé myšlienky mi počas týchto dní dodávali silu, keď som znášal fyzické mučenie a hlad.

Takmer každý deň som chodieval na tiché miesto, aby som recitoval Fa, bez ohľadu na to, aké bolo počasie zlé. Na to miesto chodievali ostatní len málokedy, takže som mohol recitovať nahlas, čím som nikoho nerušil.

Cez víkend som tam mohol bez problémov ostať aj niekoľko hodín. Keď som recitoval Fa, často som sa osvietil k novým pochopeniam v kultivácii a k nápadom, ako umožniť viacerým ľuďom dozvedieť sa o Falun Gongu.

Recitovanie Fa spamäti je veľmi prospešné a stalo sa to súčasťou mojej každodennej rutiny. Recitujem si hlavne Čuan Falun.

Keď sa zlepšila moja presnosť a plynulosť, každé slovo sa tiež viac priblížilo k môjmu srdcu. Študoval som tak, ako by to robil bežný študent okrem toho, že som vo svojom vnútri zažíval fundamentálne zmeny.

Dokázal som opustiť mnoho tvrdošijných pripútaností, na ktorých som lipol. Napríklad, v lete som sa zvykol vyhýbať svojej obývačke, ktorá mierila na západ, keďže v nej bolo neznesiteľne horúco.

Už mi na tom viac nezáležalo. V jeden deň som si povedal, že prekonám tento strach a sadol som si v tejto izbe do lotosovej pozície.

Počas meditácie som mal čistú a pokojnú myseľ. Práve tak, ako povedal Majster v „Zoceľovaní vôle“ z Hong Yin: „znášanie utrpenia ako radosť brať“.

Ďalším prospechom naučenia sa Fa naspamäť je, že dokážem rýchle spozorovať základ konfliktov a zistiť, kde sa mám zlepšiť. Nie je potrebné hádať sa o tom, čo sa javí na povrchu, ani hľadať chyby v ostatných ľuďoch.

Jednanie s nesprávnymi myšlienkami

Tiež som si začal všímať veci ako pripútanosť k žiadostivosti. Vždy keď sa mi v mysli objavili takéto myšlienky, v ušiach mi zazneli Majstrove slová.

Žiadostivé myšlienky sa rozpustili a moja myseľ sa znova stala pokojnou. Toto sa stalo mnohokrát, až kým takéto myšlienky mohli ľahko zmiznúť ako kúsok prachu.

Pred mnohými rokmi som sa v dôsledku nedostatočného štúdia Fa takmer vzdal kultivácie kvôli svojej pripútanosti k žiadostivosti. Lenže teraz je všetko inak.

Ďalšou výhodou učenia sa Fa naspamäť je, že som sa stal nápomocnejším pre druhých praktizujúcich a bežných ľudí. Častokrát som dokázal poukázať na koreň problémov medzi praktizujúcimi.

Nepraktizujúci ma radi žiadajú o radu, keď sa stretnú s ťažkými otázkami. V mysli sa mi objavia Majstrove slová, ktoré mieria na ich problémy, niekedy z Čuan Faluna, niekedy z Hong Yin. Keď im zarecitujem Majstrove slová, nájdu odpoveď na svoje problémy.

Mladší kolega poznamenal, že každého pacienta liečim dôkladne. Zarecitoval som mu Majstrov Fa:

„V srdci si chováš Čen-Šan-Žen,

kultivuješ seba, prospievaš iným.

S Dafa, čo neopustí srdce,

časom prekročíš ľudí iste.“

(„Dokonalý a žiarivý“, Hong Yin)

Keď to počul, ihneď ma poprosil, aby som mu to zarecitoval ešte raz. Báseň sa dotkla jeho súcitnej povahy.

Cítil, že táto báseň sa výborne hodí k našej profesii a prostrediu. Naučil sa túto báseň naspamäť a recitoval ju aj druhým.

Ostatní sa ho opýtali: „Čo je Dafa?“ „Falun Gong,“ odpovedal im. Pracovná morálka tohto mladého kolegu sa zlepšila a vďaka Falun Gongu pochopil, ako sa stať dobrou osobou.

Mám takéto pochopenie: Dafa je zdrojom všetkej múdrosti a kľúčom ku riešeniu každej otázky, ktorú v živote máme. Dafa môže v človeku prebudiť jeho súcit.

Myslím si, že kvôli tomu sú bežní ľudia dojatí, keď ma počujú recitovať Fa.

Na základe svojej vlastnej skúsenosti chcem pripomenúť ostatným praktizujúcim, aby si vymedzili dostatok času na štúdium Fa a aby sme zo štúdia Fa urobili prioritu v našej každodennej rutine. Bude to mať obrovský dopad na zlepšenie nášho kultivačného stavu.

Neochvejný praktizujúci

Rád by som spomenul jednu udalosť, ktorá sa mi prihodila pred pár rokmi. V jeden deň ma prijímacia kancelária v našej nemocnici požiadala, aby som sa u nich zastavil.

Na stretnutí boli prítomní okrem nášho riaditeľa nemocnice aj úradníci z miestneho zdravotného oddelenia,  inšpekčného úradu a odboru pracovníkov. Cieľom stretnutia bolo prehodnotiť moje správanie potom, čo som sa pripojil k takzvaným ilegálnym stretnutiam (praktizujúcich Falun Gongu) pred dvoma rokmi.

Čínska vláda považuje akúkoľvek aktivitu, ktorá sa jej nepáči, za ilegálnu. Podľa nepísaných pravidiel miestnej vlády, zamestnanci, ktorí si nepriznajú svoje „previnenia“ do dvoch rokov od incidentu, budú prepustení.

Chceli vedieť, čo si myslím o Falun Gongu a povedali mi, že stačí povedať pár slov. Bolo mi jasné, že je to pre mňa skúška.

Vyhrážali sa mi, že stratím svoje živobytie. V knihe Konečný cieľ komunizmu je analyzované, ako komunisti využívajú živobytie ľudí, aby ich zničili. Väčšina bežných ľudí by sa vzdala svojej viery a ustúpila by. Ja som však praktizujúci Dafa a preto verím, že ich cieľom bolo napadnúť moju slabosť.

Stále mám pripútanosti k strachu a osobným záujmom, ktoré potrebujem odstrániť. So silnými spravodlivými myšlienkami som im povedal: „Falun Gong ma naučil byť dobrým človekom a zmenil môj lenivý temperament a zlé zvyky. Falun Gong je dobrý a história to preukáže.“

Náš riaditeľ nemocnice so sympatiou poznamenal: „Aj za takýchto okolností to tak stále berieš.“ Neodpovedal som mu.

Postoj úradníkov zo zdravotného oddelenia sa zmenil: „Vidíme, že ste čestný a súcitný človek. Môžete pokračovať v dobrej práci ako doteraz – neskôr vám oznámime naše rozhodnutie.“

O pár mesiacov neskôr mi povedali, aby som znova odoslal svoj formulár na posúdenie kvalifikácie a úprimne som im odpovedal na všetky otázky. Nemocnica to schválila a mohol som ostať na svojej pozícii.

Ako povedal Majster: „...jednoducho tým že budete mať svoje srdce neovplyvnené, budete schopní vyriešiť všetky situácie.“ („Odstráňte svoje posledné pripútanosti“ zo Základov pre ďalší pokrok II)

Neskôr som sa od ostatných dopočul, že mnohí úradníci na vyšších úrovniach majú veľkú úctu k praktizujúcim Falun Gongu, ktorí ostávajú pevní vo svojej viere.

Počas tohto incidentu môj 80-ročný otec poznamenal, že je správne, keď človek žije podľa toho, v čo verí. Moja rodina prejavila podobnú podporu.

Sme nádejou vnímajúcich bytostí

Mám pochopenie, že moje vlastné činy dokážu zmeniť moje prostredie a ľudí v ňom. Inými slovami, sme jedinou nádejou pre vnímajúce bytosti.

Majster nám povedal: Preto by ste mali v kultivačnej praxi nasledovať vyšší a ešte vyšší štandard.“ (Štvrtá lekcia, Čuan Falun)

 

Keď si ľudia okolo mňa všimli, ako vediem svoj život podľa princípov Falun Gongu, pravdivosti-súcitu-znášanlivosti, videli nádej.

Všetci moji kolegovia chválili kvalitu mojej práce. Prečítal som nespočetne mnoho lekárskych kníh, aby som si zlepšil svoju starostlivosť o pacientov. Lenže Fa mi taktiež udelil múdrosť.

Mnoho mojich kolegov sa stalo mojimi pacientmi. Počas našich stretnutí som im hovoril o dobrote Falun Gongu a o pravde ohľadom prenasledovania Falun Gongu v Číne.

Mnohí zrušili akékoľvek väzby s Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a niektorí z nich sa stali praktizujúcimi Falun Gongu.

Jeden kolega mi povedal: „Falun Gong (praktizujúci) je práve taký ako si ty; to znamená, že Falun Gong musí byť dobrý.“

Ďalší kolega začal praktizovať Falun Gong potom, čo vystúpil z ČKS. Raz mi povedal: „Dôverujem ti.“

Každý, s kým som pracoval, mi povedal, že praktizujúci Falun Gongu sa odlišujú od ostatných ľudí a zaslúžia si úctu. Cítili blízkosť k praktizujúcim a niektorí dokonca napodobňovali správanie praktizujúcich.

Často si čítam články od praktizujúcich na webstránke Minghui. Mnohé z nich sú hlboko dojemné a povzbudzujúce. Keď čítam ich skúsenosti, dokážem zistiť, kde sa potrebujem zlepšiť a stať sa usilovnejším na svojej kultivačnej ceste.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177958.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha