Naučenie sa Falun Gongu a pochopenie záhad života

(Minghui.org) Keď sa náš uponáhľaný moderný životný štýl nečakane zastavil kvôli udalosti, ktorej sa nedalo vyhnúť, je to takmer akoby sa nám predĺžil čas. Možno už nemusíme vždy niekde byť a nemusíme tam byť hneď v tejto chvíli.

A keď sa tempo života spomalí, dá nám to viac času venovať viac pozornosti samotným ľuďom, nechať blúdiť svoju myseľ a pýtať sa – na čo je vlastne všetok ten zhon? Prečo sa ponáhľame a za čím sa ženieme? Čo to všetko nakoniec znamená? Má život vôbec nejaký zmysel?

Je to otázka vekov a za celé veky sa objavili mnohé pokusy ju zodpovedať. Obzvlášť čínska civilizácia, jedna z najstarších kultúr na zemi, zodpovedá za značnú časť týchto pokusov.

Číňania sa už od staroveku pokúšali spoznať vesmír, ľudské telo a život samotný, využívajúc rôzne metódy s mnohými väzbami k metafyzickým a duchovným veciam. Za svoje úsilie boli odmenení mnohými nadprirodzenými úkazmi, ktoré sa často objavujú v análoch čínskej histórie.

Časom preverená tradícia duchovna

Čchi-kung (energetická prax) má v Číne dlhú históriu. Od Wuqinxi (cvičenie piatich zvierat) Hua Tua po Tai-chi od Zhang Sanfenga – od starovekých ôsmich trigramov, cez Knihu premien, Knihu žltého cisára o vnútornom lekárstve až k rôznym budhistickým a taoistickým praxiam – každé časové obdobie 5000-ročnej čínskej civilizácie bolo plné duchovného skúmania.

Tomu všetkému bol koniec v polovici 20. storočia, keď sa k moci dostala komunistická strana. Obávajúc sa akejkoľvek ideologickej opozície, strana začala znevažovať všetky duchovné artefakty ako „feudálne povery“ a všetky ich počas kultúrnej revolúcie odsúdila.

Staré zvyky však ťažko vymierajú – a tisíce rokov tradície nie je možné tak jednoducho vykoreniť z ľudských sŕdc.

Vlna čchi-kungu a založenie Falun Dafa

Koncom 70. rokov v Číne vzplanul záujem o paranormálne javy, keďže na scéne sa objavili určití jedinci s nadprirodzenými schopnosťami. Títo ľudia dokázali čítať čínske znaky ušami alebo pohybovať vecami pomocou telekinézy, čím fascinovali verejnosť. Duchovné bádanie sa vrátilo, tentokrát však pod rúškom vedy ako odvetvia výskumu: skupina čínskych vedcov navrhla novú vedeckú oblasť nazývanú „veda ľudského tela“ a čchi-kung bol v tejto oblasti študovaný ako druh „hraničnej vedy“.

V tom čase sa objavilo mnoho čchi-kungových praxí, pričom najznámejšou z nich je Falun Gong, tiež známy ako Falun Dafa.

Falun Dafa je duchovná prax budhovskej školy, založená pánom Li Chung-č’, ktorá je vedená univerzálnymi princípmi „pravdivosť-súcit-znášanlivosť“.

Duchovná stránka kultivácie je doplnená súborom piatich jednoduchých a ladných meditačných cvičení. Keďže je to kultivačná prax mysle aj tela, umožňuje praktizujúcim za krátky čas získať stav fyzického aj duševného zdravia.

V máji 1992 začal pán Li vyučovať Falun Gong na verejnosti a už v septembri toho istého roku bola táto prax uznaná ako renomovaná škola priamo pridružená k čínskej asociácii vedeckého výskumu čchi-kungu.

Od čchi-kungovej vlny a predstavenia Falun Gongu verejnosti pánom Li prešlo takmer 30 rokov. Napriek všetkým technologickým pokrokom a medzníkom, ktoré sme odvtedy dosiahli, zostávajú tajomstvá života a vesmíru základnými otázkami v srdciach niektorých ľudí.

Niektoré z nasledujúcich nadprirodzených udalostí snáď môžu byť kompasom pre niekoho, kto hľadá odpovede na svoje otázky.

Nádor, ktorý sa „stratil“

V roku 1992 vzal pán Li niekoľko svojich učeníkov, aby sa zúčastnili výstavy Orientálneho zdravia v Pekingu, kde ľuďom ponúkal liečenie zdarma.

Jedného dňa k stánku Falun Gongu prišla žena v strednom veku. Bola veľmi chorá a musela sa podopierať o svojho manžela. Príčinou bolo, že v brušnej dutine mala nádor; jej brucho bolo od opuchu väčšie ako u ženy v deviatom mesiaci tehotenstva. Keďže nemocnice jej už viac nemohli pomôcť, prišla spolu s manželom na výstavu vyskúšať poslednú možnosť.

Pán Li spravil pohyb, akoby sa za niečím natiahol a vybral niečo von. Jej brucho sa v momente sfúklo do normálnej veľkosti. Do jej nohavíc by sa vtedy zmestili dve!

Ľudia, ktorí to videli na mieste, stíchli od ohromenia. Keď nakoniec prišli k svojim zmyslom, prepukol hromový potlesk. Ľudia z ostatných stánkov sa ponáhľali pozrieť, čo spôsobilo tento rozruch.

Manželský pár tým bol úplne ohromený. Boli natoľko vzrušení a vďační, že si okamžite kľakli a poklonili sa pánovi Li, ktorý im s láskavým úsmevom pomohol vstať.

Títo manželia hneď napísali ďakovný list a dali ho organizačnej komisii výstavy.

Li Rusong, generálny riaditeľ výstavy, ten list dokonca nahlas prečítal cez rozhlas na celej výstave.

„Prvý list uznania, ktorý sme dostali, patril Falun Gongu a Falun Gong získal najviac listov uznania!“ vyhlásil.

Profesor Jiang Xuegui, hlavný poradca výstavy, povedal: „Osobne som videl Učiteľa Li Chung-č’ vykonať počas výstavy mnoho zázrakov a myslím si, že Falun Gong je hodný titulu ‚Hviezdna čchi-kungová škola‘. Ako hlavný poradca výstavy odporúčam Falun Gong každému.“

Jedna praktizujúca Falun Gongu, ktorá sa o tejto praxi dozvedela práve na výstave, opísala svoj zážitok.

„Učiteľ Li dokázal mávnutím ruky pomôcť pacientovi zbaviť sa bolesti a tak veľa ľudí bolo vyliečených,“ povedala.

Ako sa rozšírili informácie o tom, čo sa stalo na výstave, Falun Gongu sa v Pekingu čoskoro stal senzáciou.

Majster Li a Falun Gong boli ďalší rok pozvaní na výstavu Orientálne zdravie 1993, kde od hodnotiacej komisie výstavy získali dve ocenenia – „Cena za šírenie hraničnej vedy“ a „Čchi-kungový majster najviac uznávaný širokou verejnosťou“.

2020 3 5 i095059 01
Ocenenia pre pána Li Chung-č’

Uznanie a ocenenia od čínskeho ministerstva verejnej bezpečnosti

V auguste 1993 usporiadalo čínske ministerstvo propagandy a ministerstvo verejnej bezpečnosti 3. národnú konferenciu poctenia si pokrokových jednotlivcov, ktorí preukázali spravodlivosť a zachránili ľudí v nebezpečenstve. Pri tejto príležitosti pozvali pána Li, aby zdarma vyliečil 100 predstaviteľov, ktorí sa zúčastnili konferencie. Dosiahnuté výsledky boli pozoruhodné.

Na znak uznania neskutočného prínosu pána Li poslalo ministerstvo verejnej bezpečnosti 31. augusta list ocenenia čínskej asociácii pre vedecký výskum čchi-kungu, v ktorom sa píše:

„Pán Li Chung-č’ bol 24. augusta špeciálne pozvaný na ministerstvo verejnej bezpečnosti, aby poskytol liečenie Wang Fangovi (bývalému ministrovi). 30. augusta pán Li Chung-č’ tiež priviedol na konferenciu skupinu praktizujúcich Falun Gongu, aby poskytli liečenie 100 predstaviteľom a pozoruhodné účinky liečby boli široko vychvaľované.“

„Niektorí z liečených trpeli chorobami v dôsledku zranení spôsobenými nožom alebo guľkou. Po liečení boli okamžite oslobodení od všetkých príznakov ako bolesť, strnulosť a chronická únava. Tí, ktorí trpeli chorobami mozgu, vyzdraveli a po liečení dokázali jasne uvažovať. Všetky ich príznaky ako bolesti hlavy a malátnosť boli odstránené.“

„Niektorým ľuďom boli priamo na mieste vyliečené nádory. Niektorí vylúčili žlčové kamene do 24 hodín po liečení. Niektorí ľudia trpeli chorobami žalúdka, srdca alebo mali reumu. Po liečení boli všetci z nich na mieste oslobodení od svojich príznakov. … Naša nadácia chce preto vyjadriť svoju úprimnú vďaku vám (odkazujúc na vedúceho výboru riaditeľov), rôznym vedúcim vašej asociácie a pánovi Li Chung-č’.“

2020 3 5 i095059 02
List ocenenia od nadácie „Preukázanie spravodlivosti a zachraňovanie ľudí v nebezpečenstve“ ministerstva verejnej bezpečnosti

21. septembra zverejnil Ľudový denník verejnej bezpečnosti vydávaný ministerstvom verejnej bezpečnosti špeciálnu správu s názvom „Falun Gong poskytol liečenie pokrokovým jednotlivcom, ktorí preukázali spravodlivosť a zachránili ľudí v nebezpečenstve“, v ktorej sa písalo, že títo pokrokoví jednotlivci zažili „po liečení pozoruhodné zlepšenia“.

2020 3 5 i095059 03
Ľudový denník verejnej bezpečnosti potvrdil úspechy Falun Gongu (I)
2020 3 5 i095059 03
Ľudový denník verejnej bezpečnosti potvrdil úspechy Falun Gongu (II)

27. decembra 1993 udelila nadácia Preukázania spravodlivosti a zachraňovania ľudí v nebezpečenstve pridružená k ministerstvu verejnej bezpečnosti čestné uznanie pánovi Li Chung-č’.

Prieskum čínskeho štátneho športového úradu

V máji 1998 išiel vtedajší riaditeľ čínskeho štátneho športového úradu do mesta Changchun v provincii Jilin, kde bol Falun Gong prvýkrát vyučovaný, aby preskúmal túto prax. Pozrel si skupinu praktizujúcich, ako robia cvičenia na námestí, a ešte v ten večer boli zábery odvysielané v národných správach. Program trval asi desať minút.

V septembri 1998 vykonal štátny športový úrad prieskum na vzorke 12 553 praktizujúcich Falun Gongu, ktorý ukázal, že u 77,5% praktizujúcich došlo k vyliečeniu choroby. Spolu s 20,4%, ktorí hlásili celkové zlepšenie zdravotného stavu, to znamená, že 97,9% praktizujúcich hlásilo zlepšenie zdravia v dôsledku praktizovania Falun Gongu.

Každý z opýtaných ušetril v priemere 1 700 yuanov ročne na zdravotníckych výdavkoch. U všetkých účastníkoch prieskumu to spolu činí vyše 21 miliónov ušetrených yuanov za rok. Značný počet z opýtaných tvorili pacienti so smrteľnými chorobami. Všetci dokázali vďaka praktizovaniu Falun Gongu získať späť svoje zdravie.

Odozva o ľudí zo všetkých oblastí v spoločnosti

Od svojho predstavenia na verejnosti v roku 1992 Falun Gong preukázal neuveriteľnú účinnosť v liečení ľudí a udržiavaní ich zdravých. Niekoľkí pacienti s rakovinou, ktorým už nemocnice nedokázali pomôcť, sa tiež vyliečili, keď začali praktizovať Falun Gong a správať sa podľa princípov pravdivosti-súcitu-znášanlivosti.

Známy tenorista pán Guan Guimin trpel rôznymi chorobami

„V roku 1983 mi zistili žltačku typu B ako aj rané štádium cirhózy pečene,“ povedal. „Bral som veľa liekov a liečil som sa v rôznych nemocniciach, ale nič nepomáhalo. Neskôr som vyskúšal rôzne typy čchi-kungových praxí, ale ani to veľmi nezlepšilo môj stav.“

„Cítil som, že som v slepej uličke. Začal som teda hľadať ešte lepšie praxe a nakoniec som našiel Falun Gong. Slová ‚dobré zdravie‘ pre mňa v minulosti boli iba vzdialeným snom, ale teraz som naozaj spoznal, čo to znamená mať zdravú myseľ aj telo.“

2020 3 5 i095059 05
Známy tenorista pán Guan Guimin

Pán Li Qihua je dlhoročný člen komunistickej strany, ktorý v roku 1931 vstúpil do červenej armády. Pred odchodom do dôchodku bol riaditeľom druhej lekárskej univerzity ľudovej oslobodzovacej armády (PLA), komisárom oddelenia zdravotníctva spadajúceho pod generálne logistické oddelenie PLA a riaditeľom generálnej nemocnice PLA.

Manželka pána Li desaťročia trpela vážnymi chorobami, ale čoskoro po začatí praktizovania Falun Gongu sa úplne vyliečila. Pán Li bol natoľko ohromený zázračnou liečivou silou Falun Gongu, že v roku 1993 sám začal praktizovať. Zanedlho sa aj jeho zdravotné problémy stratili. Jeho zdravie bolo stále čoraz lepšie; jeho spôsoby uvažovania sa tiež pozdvihli na vyššiu úroveň.

V článku „Princípy nie sú začiatočným bodom vedeckého výskumu a veda potrebuje skúmanie a prax ešte viac“ napísal nasledovné.

„Bolo to pre nás veľké šťastie, vzácna príležitosť, že sme v starobe získali Dafa Majstra Li Chung-č’. Zároveň máme obaja jedno želanie. Želáme si, aby sa naši starí súdruhovia, starí kolegovia a nadriadení, ako aj ľudia v strednom veku, mladá generácia a ešte mladšia generácia, aby sa všetci dokázali vzdať našich ‚rigidných‘, ‚nemenných‘ názorov, prečítať si knihu Čuan Falun a vyskúšať cvičenia Falun Gongu. Potom môžete sami posúdiť, či je niečo pravdy na tom, čo hovoríme my, starí ľudia.“

2020 3 5 i095059 06
Pán Li Qihua, bývalý riaditeľ generálnej nemocnice PLA (obrázok z internetu)

Články v médiách

10. júla 1998 zverejnili noviny Čínska ekonomika dlhú správu s názvom „Teraz dokážem stáť!“ Bol to príbeh o Xie Xiufen, žene v domácnosti z mesta Handan v provincii Hebei. Šestnásť rokov bola ochrnutá a pripútaná na lôžko a potom sa z toho zázračne zotavila a bola schopná chodiť vďaka praktizovaniu Falun Gongu.

2020 3 5 i095059 07
Článok v novinách Čínska ekonomika
2020 3 5 i095059 08
Čínsky denník mladých: Slávnosť života

28. augusta 1998 sa v Shenyangu konal Ázijský športový festival. Počas otváracej ceremónie vystúpila skupina 1 500 praktizujúcich Falun Gongu, pričom ich ukážkové správanie im vyslúžilo titulok „slávnosť života“ v novinách Čínsky denník pre mladých. Tento článok tiež podrobne opisoval zázračné liečebné účinky praxe.

2020 3 5 i095059 09
Falun Gong počas otváracej ceremónie Ázijského športového festivalu v roku 1998
2020 3 5 i095059 10
Večerník v Yangcheng: Falun Gong pre všetky vekové kategórie

10. novembra 1998 priniesol čínsky večerník  Yangcheng reportáž s názvom „Falun Gong pre všetky vekové kategórie“ o veľkom rannom cvičení 5 000 praktizujúcich Falun Gongu na cintoríne obetí v Guangzhou a iných miestach.

Okrem toho tam bol spomenutý príbeh pani Lin Chanying, štatističky spoločnosti pre kožené výrobky Diwei Co. z Guangzhou, ktorá trpela ochrnutím, pričom si necítila asi 70% svojho tela, a inkontinenciou, a ktorá sa po začatí praktizovania Falun Gongu úplne vyliečila. V čase keď článok vyšiel, vyzerala veľmi zdravo, tvár mala sfarbenú do ružova a mohla hýbať končatinami.

Článok obsahoval aj fotky 93-ročného a 2-ročného praktizujúceho Falun Gongu a uvádzal, že v tom čase praktizovalo v Guangdong-u takmer 250 000 ľudí. Správa tiež zdôrazňovala, že za naučenie sa Falun Gongu sa neplatia žiadne poplatky a že cvičenia sú vyučované dobrovoľnými asistentmi.

Čínske média boli svedkami ušľachtilých charakterov praktizujúcich Falun Gongu

Keďže praktizujúci Falun Gongu venujú pozornosť kultivácii svojho charakteru a pozdvihovaniu svojej morálky, príbehy o ich dobrých skutkoch sa šírili od jedného k druhému. Čínske média boli tiež svedkami niekoľkých takýchto prípadov.

17. marca 1997 napísal denník Dalian článok s názvom „Starý muž dobrovoľne pomáha“. Bolo to o staršom mužovi menom Sheng Lijian, ktorý strávil celý rok tým, že úplne sám opravoval štyri krátke cesty pre miestnych dedinčanov, ktorých celková dĺžka bola vyše kilometra. Keď sa ho ľudia opýtali, ku ktorej pracovnej jednotke patrí a koľko budú opravy stáť, tento starý muž povedal: „Som praktizujúci Falun Gongu. Robím len niečo dobré pre všetkých.“

16. februára 1998 bol v časti listy vydavateľovi pekinského Denníku Beijing uverejnený list, chváliaci neznámu osobu z Pekingu. Táto osoba venovala 80 000 yuanov chemickému výskumnému inštitútu chemickej spoločnosti Lanzhou na výskum v severozápadných oblastiach a ďalších 10 000 yuanov inštitútu Čínsky ropný výskum a vývoj, pobočke v meste Langfang.

Tento darca povedal, že po začatí praktizovania Falun Gongu získal nové pochopenie zmyslu života, ľudských úsilí a kultivácie vlastného charakteru a že na základe tohto pochopenia sa rozhodol spraviť takého činy. Ľudová rádiostanica v Pekingu o tejto udalosti a o Falun Gongu všeobecne tiež odvysielala hodinový program.

21. februára 1998 sa vo večerných správach mesta Dalian objavili informácie, že 14. februára zachránil študent námornej akadémie Dalianu Yuan Hongcun dieťa, ktoré dierou v ľade spadlo do rieky hlbokej tri metre. Miestni ľudia ho oslavovali ako hrdinu a od akadémie dostal ocenenie za zásluhy stupňa II. Yuan Hongcun v tom čase praktizoval Falun Gong dva roky.

V druhej polovici roka 1998 istí bývalí funkcionári vedení Qiao Shiaom, bývalým predsedom národného ľudového kongresu, podnikli podrobné vyšetrovanie Falun Gongu, ktoré trvalo niekoľko mesiacov. Po ukončení vyšetrovania prišli k tomuto záveru: „Falun Gong prináša našej krajine a ľuďom veľa prospešného a nespôsobuje vôbec žiadnu škodu.“

Uznania z celého sveta

Falun Gong sa teraz rozšíril do vyše 100 krajín a oblastí vo svete a získal vyše 3 000 uznaní a podporných rezolúcií a listov z celého sveta. Zakladateľ Falun Gongu, pán Li Chung-č’, bol štyrikrát za sebou nominovaný na Nobelovu cenu za mier. Kniha Čuan Falun bola preložená do vyše 40 jazykov a čítajú ju ľudia z celého sveta.

Okrem pevninskej Číny vedci zo Severnej Ameriky, Taiwanu, Ruska a mnohých ďalších miest dôkladne vyšetrovali a systematicky skúmali fyzický a duševný stav praktizujúcich Falun Gongu.

Výskumníci zo Severnej Ameriky objavili u praktizujúcich Falun Gongu niekoľko dôležitých úkazov:

1) Obranné schopnosti neutrofilov, ktoré sú typom bielych krviniek zodpovedných za ochranu pred infekciami, boli u praktizujúcich posilnené a dĺžka ich života sa predĺžila;

2) Vďaka zvýšenej aktivite neutrofilov stačí niektorým praktizujúcim iba 20 až 30% ich bežného počtu na udržanie si rovnakej účinnosti imunity ako u zdravých nepraktizujúcich, čo potom znižuje záťaž na kostnú dreň praktizujúcich, ktorá je zodpovedná za ich tvorbu.

3) Ľudský imunitný systém však funguje dvojakým spôsobom. Na jednej strane dokáže zabíjať patogény a ochraňovať telo, no na druhej strane môže v tele spôsobovať nadmerné zápaly alebo alergické reakcie, ak je príliš aktívny. Neutrofily praktizujúcich Falun Gongu však prežívajú dlhšie bez zápalu a majú tiež silnejšiu schopnosť pohlcovať baktérie, čo pomáha chrániť telo. Pri zápale neutrofily zomierajú veľmi rýchlo, čo zabraňuje imunitnému systému, aby napadol sám seba.

V reči výskumnej oblasti zaoberajúcej sa poľami energie severoamerickí vedci zistili, že cvičebné miesta praktizujúcich Falun Gongu môžu zvýšiť sťahovacie pnutie svalových buniek srdca o 35-111%. To znamená, že energia cvičebných miest praktizujúcich zásadne zvyšuje sťahovaciu aktivitu svalových buniek srdca.

Epilóg

V priebehu vekov ľudské bytosti vždy túžili po láskavom svete. Táto túžba presahuje hranicu národov, oblastí a kultúr a je odzrkadlená v princípoch pravdivosti-súcitu-znášanlivosti.

Falun Gong vystúpil vďaka svojim výnimočným účinkom spomedzi vyše tisícky čchi-kungových praxí v tom čase. Šíril sa rýchlo a najmä ústnym podaním od tých, ktorým pomohol. Ako stále viac ľudí zdieľalo svoje skúsenosti s praktizovaním Falun Gongu, čoraz viac ľudí sa k tejto praxi pridalo.

Keď čoraz viac ľudí začne praktizovať, náš svet sa môže stať láskavejším miestom a naše životy spoznajú vyššie významy.

Na stránkach Minghui.org možno nájsť najaktuálnejšie informácie o Falun Gongu a svedectvá o prenasledovaní z prvej ruky.