Vysielanie spravodlivých myšlienok je našou posvätnou zodpovednosťou

(Minghui.org) Vysielanie spravodlivých myšlienok je jednou z troch vecí, ktoré Majster Li žiada, aby praktizujúci Falun Dafa robili. Všetci vieme, aké dôležité to je. V súčasnej bitke medzi dobrom a zlom je sila spravodlivých myšlienok praktizujúcich ešte výraznejšia. Ak to však nebudeme robiť dobre, účinok nebude veľký. Rád by som zdieľal svoje pochopenie.

Zúčastnil som sa na malej skupine štúdia Fa. Prv než sme začali čítať, vysielali sme spravodlivé myšlienky. Všimol som si, že veľa praktizujúcich nedokázalo držať dlaň vztýčenú alebo zaspávali. Myslel som si: „Čo je to za vysielanie spravodlivých myšlienok? Nie je to strácanie hlavného vedomia?“

Majster nám hovorí:

„Tie faktory zlého ducha skazenej strany chcú presne to, aby ste boli ospalí, a čím ste ospalejší, tým viac tú ospalosť zosilňujú. Jednoducho vás nenechajú vysielať spravodlivé myšlienky, pretože tým ich odstraňujete. Keď vysielate spravodlivé myšlienky, aby ste ich zničili, zasahujú do toho.“ („Vyučovanie Fa v Los Angeles“)

Niektorí praktizujúci vytrvalo študujú Fa a objasňujú pravdu ľuďom, no zaostávajú ohľadom vysielania spravodlivých myšlienok. Niektorí dokonca nevysielajú spravodlivé myšlienky ani v štyroch globálnych časoch. Iní nikdy nevysielajú o polnoci. Niektorí cítia, že je veľmi veľa praktizujúcich, a tak nebude vadiť, ak sa nezapoja. Keď takto zmýšľa veľa praktizujúcich, čo sa stane? Nevytvorí to medzeru v tele praktizujúcich? Nezneužijú staré sily príležitosť na zasahovanie?

Náprava Fa sa ešte neskončila, takže každý praktizujúci by sa mal sám seba opýtať: „Napĺňam svoju rolu v náprave Fa? Držím krok s procesom nápravy Fa? Robím skutočne veci, ktoré nás Majster žiadal robiť?“ Ak je odpoveď nie, mali by sme sa ponáhľať a činiť sa lepšie.

Niektorí praktizujúci sa môžu ospravedlňovať tým, že robia, čo je v ich silách, no nikto nie je dokonalý. To nie je správne. Bežní ľudia hovoria, že spravili čo mohli, ale nedokážu to spraviť dobre. Ako praktizujúci, keď úprimne robíme, čo môžeme, všetko bude spravené dobre. Akékoľvek negatívne myšlienky sú po narodení sformované ľudské názory. Nepochádzajú z nášho pravého ja. Musíme identifikovať tieto myšlienky a zbaviť sa ich. Iba potom bude mať naše vysielanie spravodlivých myšlienok skutočnú silu.

Keď sa negatívnych myšlienok nezbavíme, môže sa stať, že budeme vysielať lepkavú látku a nielenže to nebude mať dobrý efekt, môže to mať dokonca negatívny účinok.

Verím, že dokážeme dobre študovať Fa, posilniť naše spravodlivé myšlienky a mať naozaj dopad, ktorý by praktizujúci Falun Dafa obdobia nápravy Fa mali mať.

Každý večer hodinu vysielam spravodlivé myšlienky s nasledujúcou formuláciou: „Odstrániť zlo, ktoré zasahuje do volieb v USA a bráni ľuďom v záchrane.“ Čím viac vysielam spravodlivé myšlienky, tým viac cítim, že moja ríša je čistejšia a jasnejšia. Čím ďalej a viac vysielam spravodlivé myšlienky, tým viac cítim Majstrove posilnenie.

Cítim, že moja hlava je posilňovaná prúdom energie a vysielam nekonečnú energiu. Cítim, že keď dokážeme naplniť štandardy nápravy Fa a udržiavať krok s obrovskými zmenami, prirodzene budeme vysielať obrovskú a silnú energiu.

Majster hovorí:

„Milosrdenstvo je v skutočnosti obrovská energia, energia spravodlivého boha. Čím väčšie milosrdenstvo, tým väčšia bude táto energia a tá dokáže rozložiť čokoľvek zlé.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone 2009“)

Mám hlbšie pochopenie Majstrových slov, že ako učeníci Dafa máme obrovskú energiu, ktorú vysielame. Všetko, čo nie je spravodlivé, môže byť odstránené pod vplyvom našich spravodlivých myšlienok.

Toto je pochopenie na mojej súčasnej úrovni. Opravte prosím čokoľvek nevhodné.

Kľúčové slová: